DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2018.43.117-124

Люмінесценція молекул азотистої основи урацилу в різних фазових станах під дією електронного пучка

В. В. Кузьма, М. І. Шафраньош, І. Є. Митропольський, М. І. Суховія, Ю. Ю. Свида, І. І. Шафраньош

Анотація


Вивчено особливості люмінесценції  молекул азотистої основи РНК урацилу в умовах, коли ці молекули знаходяться на поверхні полікристалічної матриці та в газоподібному стані. В області 200 – 600 нм отримано спектри люмінесценції молекул, збуджених електронами. Спектр люмінесценції молекул урацилу на полікристалічній матриці при енергії бомбардуючих електронів 600 еВ представлений трьома широкими смугами з максимумами при λ = 335 нм, λ = 435 нм і λ = 495 нм. Механізми формування цих смуг обумовлені збудженням π-електронів молекул з основного стану S0 у збуджені синглетні Sn та триплетні  Tn стани з їх подальшою дезактивацією та радіаційним розпадом. Взаємодія повільних електронів з молекулами урацилу в газовому стані супроводжується виникненням спектру люмінесценції складної форми (більше 10 смуг), що свідчить про дисоціативне збудження молекул. Із порівняння спектрів, отриманих в різних експериментальних умовах, зроблений висновок, що молекули урацилу, адсорбовані  на полікристалічній поверхні, показують більшу стійкість до фрагментації під дією електронного удару.


Ключові слова


Люмінесценція; Електрон-фотонна спектроскопія; Збудження молекул; Електронний пучок; Поверхня, урацил; Спектральні смуги

Повний текст:

PDF

Посилання


Ulysse Pedreira-Segade, Cécile Feuillie, Manuel Pelletier, Laurent J. Michot, Isabelle Daniel Adsorption of nucleotides onto ferromagnesian phyllosilicates: Significance for the origin of life // Geochimica et Cosmochimica Acta. – 2016. – V. 176. – pp. 81-95.

Sukhovija M.I., Slavik V.N., Shafranyosh I.I., Shimon L.L. Interaction of nucleic acid bases molecules with low-energy electrons // Biopolym. Cell. – 1991. – V. 7. – № 6. – pp. 77-82.

Shafranyosh I.I., Sukhoviya M.I., Shafranyosh M.I. Absolute cross sections of positive- and negative-ion production in electron collision with cytosine molecules // J. Phys. B. – 2006. − V. 39. − № 20. − P. 4155-4162.

Поп С.С., Шароді І.С. Фізична електроника. – Львів: Євросвіт, 2001. – 248 с.

М.І. Лінтур, Л.М. Маркович, В.О. Мастюгін, М.В. Приходько, І.С. Шароді Надвисоковакуумний електрон-фотонний спектрометр // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Фізика. – Випуск 10. – 2001. – С. 191 –194.

Shafranyosh I.I., Sukhoviya M.I. Inelastic collisions of the uracil molecules with electrons // J. Chem. Phys. – 2012. − V. 137 (18). – pp. 184303-184309.

N.Ya. Dodonova. Vacuum UV − photophysics and photochemistry of biomolecules // J. Photochem. Photobiol. B: Biol. − 1993 − V. 18. – pp. 111-121.

Herzberg G. Molecular spectra and molecular structure. III. Electronic spectra and electronic structure of polyatomic molecules. − New Jersey: Van Nostrand, 1966. – 745 p.

Pearse R.W., Gaydon A.G. The identification of molecular spectra. − London: Chapman, 1963. – 562 p.

Скубенич В.В., Повч М.М., Запесочный И.П. Тезисы докладов VII Всес. конф. по физике электронных и атомных столкновений. Ч.1. Петрозаводск, 1978. – с.102.

Johims H-W., Schwel M., Baumgärtel H. and Leach S.. Photoion mass spectrometry of adenine, thymine and uracil in the 6–22 eV photon energy range // Chem. Phys. 2005. – V. 314. – P. 263-282.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2415-8038 (Print).