DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2005.17.91-94

Спонтанна поляризація і теплове розширення кристалів ДТГС

Р. Я. Шопа, І. С. Гірник, О. С. Кушнір, Я. І. Шопа

Анотація


У роботі експериментально досліджено термічне розширення та спонтанну поляризацію сегнетоелектричних кристалів дейтерованого тригліцинсульфату зі ступенем дейтерування 0,7 Знайдено основні дилатометричні параметри та коефіцієнти електрострикції. Флуктуації параметра порядку фазового перехо­ду проінтерпретовано в рамках відомої модифікованої теорії Ландау.


Повний текст:

PDF

Посилання


М.Лайнс, А.Гласс, Сегнетоэлектрики и родственные им материалы (Мир, Москва, 1981).

Б.А.Струков, А.П.Леванюк, Физические основы сегнетоэлектрических явлений в кристаллах (Наука, Москва, 1983).

I.S.Girnyk, O.S.Kushnir, R.Y.Shopa, Ferroelectrics (2005, in press).

M.Koralewski, B.Jiminez, J.de Frutos, B.Noheda, J.A.Gonzalo, Ferroelectrics 157, 263 (1994).

И.М.Сильвестрова, Кристаллография 6, 582 (1961).

C.Arago, B.Noheda, J.A.Gonzalo, Ferroelectrics 238, 1 (2000).

H.P.Иванов, Я.Фоусек, Изв. AH CCCP, cep. (])H3. 54, 659 (1990).

N.R.Ivanov, A.P.Levanyuk, S.A.Minyukov, J.Kroupa, J.Fousek, J. Phys.: Con- dens. Matter. 2, 5777 (1990).

B. V. Andriyevsky, M. O. Romanyuk, Ya.A.Dumka, Semiconductor Phys., Quantum Electron. & Optoelectron. 68 6 (2003).

B.Andriyevsky, V.Kardash, S.Dacko, Z.Czapla, Acta Phys. Polonica A 99, 593 (2001).

O.S.Kushnir, Phys. Stat. Solidi (b) 236, 191 (2003).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2415-8038 (Print).