DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2018.44.99-108

Радіологічний моніторинг, поняття: «Радіаційна погода» та «Радіаційна ідентифікація довкілля»

Н. І. Сватюк, В. Т. Маслюк, О. І. Симканич

Анотація


Обговорюються нові терміни "радіаційної погоди" та "радіаційної ідентифікації довкілля" для оцінки екологічного стану Закарпаття. Представлено основи методики радіоекологічного моніторингу довкілля, що дозволяють встановити параметри "радіаційної погоди". Представлено результати таких досліджень для басейнів гірських рік та заповідних територій Закарпаття та отримана база стандартів вмісту гамма-активних нуклідів (ГАН) природного і техногенного походження із застосуванням методики низьфонової гамма-спектрометрії. Показана можливість встановлення кларкових вмістів U/Th/К компонентів у зразках донних відкладень та ґрунтів Закарпаття по даних радіоекологічного моніторингу, а також оцінки поширення радіоактивних ізотопів радону/торону на основі даних радіаційного картографування гірських територій Карпат.


Ключові слова


Радіоекологія; Радіаційна погода; Намули гірських рік; Грунти заповідників; Стандарти вмісту; U/Th/К кларки

Повний текст:

PDF

Посилання


Вернадский В.И. О радиоактивных химических элементах в земной коре. Практическая медицина. 1915. № 10–11. С. 143–195.

Maslyuk V., Kovacs T. The mapping of environmental radioactivity and

new perspectives for ecology studies V. Terrestrial radioisotopes in environment. International Conference on Environmental Protection. Doi 10.18428/TREICEP-2016, P.58.

Svatiuk N. I., Symochko D. M. Radioecolo-gy of Transcarpathian mountain Rivers : Time аnd Spatial Correlations. Nuclear Physicsand Acceleratorsin Biology and Med-icine. Fifth International Summer School edited by A. Dubnichkova, S. Dubnichka, C. Granja, C. Leroy, I. Stetс / American Insti-tute of Physics Conference Proceedings; 1/5/2010, Vol. 1204. Issue 1, 2010. P. 263-265.

Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб донных отложений водных объектов для анализа на загрязненность: ГОСТ 17.1.5.01-80 [Введ. 01.01.81]. М. : Госкомитет СССР по стандартам, 1981. 6 с.

Якість ґрунту. Відбір проб: ДСТУ 4287:2004. [Чинний від 01.07.2005.]. К., Держспоживстандарт України, 2005. 10 с.

Якість ґрунту. Відбір проб: ДСТУ ISO 10381-1 – 10381-4:2004. [Чинний від 01.04.2006 та 01.09.2007]. К.: Держспо-живстандарт України, 2006. 5 с.

Вальтер А.А., Дикий М.П., Довбня А.М. та iн. Мiнералогiя урану та радiоактивна нерiвноважнiсть руд родовищ альбiтито-вої формацiї Українського щита. Записки Укр. мiнералог. тов-ва. 2008. 5. С. 44–54.

Алексеенко В.А., Алексеенко А.В. Химические элементы в геохимических системах. Кларки почв серитебных ландшафтов. Ростов-на-Дону : Из-во Южного федерального университета, 2013. 382 c.

Maslyuk V., Svatyuk N., Stets M., Frontasyeva M., Parlag O. (2012). Statistical regularities in the distribution of radionuclides in sediments of Transcarpathia mountain rivers. Journal of Environmental Radioactivity. Doi:10.1016/j.jenvrad.2012.04.016.

Thenatural radioactivity of the Carpathian national parks and radon evaluation / Maslyuk V., Symkanich O., Svatyuk N., Parlag O., Sukharev S. Nukleonika. 2016. 61(3). P. 351 – 356.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2415-8038 (Print).