DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2019.45.19-26

Електричні властивості композитів на основі твердих розчинів суперіонних провідників (Cu1-xAgx)7SiS5I

А. І. Погодін, О. П. Кохан, О. О. Ямковий, Л. М. Сусліков, І. П. Студеняк

Анотація


Виготовлено полімерні композити на основі твердих розчинів (Cu1-xAgx)7SiS5I. Проведено вимірювання електричної провідності композитів методом імпедансної спектроскопії в частотному діапазоні від 20 Гц до 2×106 Гц та температурному інтервалі 292–338 К. Отримано частотні залежності загальної електричної провідності, побудовано діаграми Найквіста та проведено їх аналіз. На основі концентраційних залежностей вивчено вплив катіонного заміщення Ge+4-->Si+4 на загальну електропровідність та енергію активації, на електронну та іонну компоненти електропровідності  композитів на основі (Cu1-xAgx)7SiS5I.

Ключові слова


Тверді розчини; Композити; Електрична провідність; Енергія активації; Концентраційна залежність

Повний текст:

PDF

Посилання


Kuhs W.F. The argyrodites – a new family of the tetrahedrally close-packed srtuctures / W.F. Kuhs, R. Nitsche, K. Scheunemann // Mater. Res. Bull. – 1979. – Vol. 14. – P. 241–248.

Nilges T. A structural differentiation of quaternary copper argirodites: Structure – property relations of high temperature ion conductors / T. Nilges, A.Pfitzner // Z. Kristallogr. – 2005. – Vol. 220. – P. 281–294.

Laqibi M. New silver superionic conductors Ag7XY5Z (X= Si, Ge, Sn; Y= S, Se; Z = Cl, Br, I) – synthesis and electrical properties / M. Laqibi, B. Cros, S. Peytavin, M. Ribes // Solid State Ionics. – 1987. – Vol. 23. – P.21–26.

Dziaugys A. Conductivity investigations of Cu7GeS5I family fast-ion conductors / A. Dziaugys, J. Banys, A. Kezionis, V. Samulionis, I. Studenyak // Solid State Ionics. – 2008. – Vol. 179. – P. 168–171.

Студеняк І.П. Процеси розупорядкування в суперіонних провідниках зі структурою аргіродита. / І.П. Студеняк , M. Краньчец. – Ужгород: В-тво. Говерла, 2007. – 208 с.

Orliukas A.F. Preparation, electric conductivity and dielectrical properties of Cu6PS5I-based superionic composites / A.F. Orliukas, E.Kazakevicius, A. Kezionis ,T. Salkus ,I.P. Studenyak, R.Yu. Buchuk, I.P. Prits ,V.V. Panko // Solid State Ionics. – 2009. – Vol. 180. – P. 183–186.

Studenyak I.P. Temperature variation of electrical conductivity and absorption edge in Cu7GeSe5I advanced superionic conductor / I.P. Studenyak, M. Kranjčec, V.V. Bilanchuk , O.P. Kokhan, A.F. Orliukas, E. Kazakevicius, A. Kezionis, T. Salkus // J. Phys. Chem. Solids. – 2009. – Vol. 70. – P. 1478–1481.

Šalkus T. Influence of grain size effect on electrical properties of Cu6PS5I superionic ceramics / T. Šalkus, E. Kazakevičius, J. Banys , M. Kranjčec , A.A. Chomolyak, Yu.Yu. Neimet, I.P. Studenyak // Solid State Ionics. – 2014. – Vol. 262. – P. 597–600.

Studenyak I.P. Crystal growth and phase interaction studies in Cu7GeS5I–Cu7SiS5I superionic system / I.P. Studenyak, O.P. Kokhan , M. Kranjčec, M.I. Hrechyn, V.V. Panko // J. Cryst. Growth. – 2007. – Vol. 306. – P. 326–329.

Бендак А.В. Оcобливості композиційного розупорядкування в кристалах твердих розчинів Cu7(Ge1−xSix)S5I / А.В. Бендак, О.О. Ямковий, В.В. Біланчук, І.П. Студеняк // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Фізика. – 2014. – № 36. – C. 37–40.

Погодін А.І. Синтез, вирощування та структурні дослідження монокристалів Cu7SiS5I, Ag7SiS5I та твердих розчинів на їх основі / А.І. Погодін, М.Й. Філеп, М.М. Лучинець, О.О. Ямковий, О.П. Кохан, І.П. Студеняк // Наук. вісник Ужгородського ун-ту. Сер. «Фізика». – 2018. – Вип. 43. – С. 9–14.

Orazem M.E. Electrochemical Impedance Spectroscopy / M.E. Orazem, B. Tribollet. – New Jersey: John Wiley & Sons, 2008. – 525 p.

Иванов-Шиц А.К. Ионика твердого тела / А.К. Иванов-Шиц, И.В. Мурин.– С. Петербург: Изд-во Петербургского у-та, т.1, 2000. – 616 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2415-8038 (Print).