DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2019.45.141-148

Оцінка стану космічних апаратів типу CubeSat за оптичними спостереженнями (на прикладі КА ARKYD 6A)

А. М. Кожухов, С. В. Рыщенко, Т. А. Дементьев, В. П. Епишев, И. И. Мотрунич, И. Ф. Найбауэр, В. М. Периг, В. И. Кудак, Д. М. Кожухов, О. Н. Пискун

Анотація


Фотометрія низькоорбітиальних штучних супутників, надмалого розміру являє собою складну задачу, що потребує комплексного підходу у її вирішенні. Цілю було визначити параметри власного обертання штучного супутника ARKYD 6A, виходячи з фотометричної та астрометричної інформації отриманої на квантово-оптичній станції (КОС) «Сажень-С» Центру прийому і обробки спеціальної інформації та контролю навігаційного поля Національного центру управління та випробувань космічних засобів. Авторами використані фотометричні та астрометричні методи досліджень об’єкта, а також інші методи моделювання та власні методи визначення орієнтації космічного апарата. Приведені результати фотометричних спостережень космічного апарату (КА) ARKYD 6A, які були проведені у травні 2018 р. Не дивлячись на складні умови спостережень, були отримані три криві блиску КА. Аналіз кривих показав, що КА втратив стабілізацію й обертається. Визначені орієнтовні параметри обертання КА. Показана можливість фотометричних спостережень надмалих КА на низьких висотах телескопами з малою апертурою. Аналіз отриманих напротязі трьох ночей спостережень показав, що КА ARKYD 6A обертається навколо лінії «зеніт – надир» з періодом 145 с. При цьому його повздовжна вісь відхилена від даної лінії на кут 32°35°.


Ключові слова


Низькоорбітальні космічні об’єкти; Космічні апарати типу CubeSat; Фотометричні спостереження

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Maigurova N. Results from optical CCD observations of asteroid 2014 JO25 during its close approach to the Earth on April 19, 2017 / Maigurova N., Pomazan A., Kozhuhov O. // Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. – 2017. – V. 56(2). – P. 22 – 25.

Scargle J. D. Studies in astronomical time series analysis. II-Statistical aspects of spectral analysis of unevenly spaced data. / Scargle, J. D. //The Astrophysical Journal. – 1982. – V. 263, – P. 835 – 853.

Епішев В.П. Исследование ориентации и поверхности ИНТ методом электрофотометрии: дис. кандидата физико-математических наук: 01.03.02 / Епишев Виталий Петрович. – Одесса. 1985. – 157 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2415-8038 (Print).