DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2015.37.41-44

Піроелектричні властивості кристалу тригліцинсульфату, легованого домішками хрому

А. І. Сусла, М. С. Зеленюк, Г. М. Гуйван, О. Г. Сливка, В. М. Кедюлич

Анотація


Наведено результати експериментального дослідження піроелектричних властивостей кристалів ТГС, легованих металічними домішками Cr3+. Визначено критерії піроелектричної якості досліджуваних кристалів. Отримані результати порівнюються з літературними даними. Порівняння цих величин показало, що легування кристалів ТГС іонами Cr3+ приводить до покращення їх піроелектричних критеріїв якості. Виявлено, що металічні домішкиприводять до зміщення по температурі максимуму діелектричної проникності та зменшення її максимальної величини.


Ключові слова


ТГС; піроелектричні властивості; металічні домішки; діелектрична проникність; сегнетоелектрики

Повний текст:

PDF

Посилання


Герзанич О.І. Сегнетоелектрики групи A2IVB2VC6VI під впливом високого тиску. – Львів: Видавець Сорока Т.Б., 2008. – 124 с.

Лайнс М., Гласс А. Сегнетоэлектрики и родственные им материалы. – М.: Мир, 1981. – 730 с.

Кременчугский Л.С., Ройцина О.В. Пироэлектрические приемники излучения. – Киев: Наукова думка, 1979. – 383 с.

The influence of unaxial pressure on the dielectric properties of Cr3+-doped TGS crystals / Zelenyuk M.S. [et all] // X International Conference "Electronics and Applied Physics". – Kyiv: Taras Shevchenko National University, 2014.

The influence of uniaxial pressure on the dielectric properties of Co- and Cu-doped TGS crystals / [Susla A.I., Zelenyuk M.S., Guivan A.M. et all]. – Д.: Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Фізика. Радіоелектроніка». №1, вип. 21, Т. 22, 2014. – 160 с.

Малышкина О.В., Ильина Е.В. Влияние примесей Co2+ и Cr3+ на диэлектрические и пироэлектрические свойства кристаллов ТГС // Вестник ТвГУ. Серия "Физика", №9 (15), Выпуск 2, 2005. – С. 80-83.

Свойства модифицированного TGS в импульсных тепловых и электрических полях / Василевский С.А. и др. // Международная научная конференция ФТТ-2005, 26-28 октября, 2005 г.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2415-8038 (Print).