Том 46 (2019)

DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2019.46

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Статті

Вплив лазерного випромінювання на структуру та оптичні властивості аморфних плівок системи миш’як–сурма–сірка PDF
В. М. Рубіш, М. О. Дуркот, А. А. Крючин, Л. І. Макар, О. А. Микайло, М. М. Поп, Т. І. Ясінко, Р. М. Голомб, С. О. Костюкевич, К. В. Костюкевич, П. Є. Шепелявий 7-21
Вплив тиску на адіабатичний потенціал в кристалах з D23d просторовою симетрією і сильною електрон-фононною взаємодією PDF
Л. Ю. Хархаліс, К. Є. Глухов, Т. Я. Бабука 22-29
Вплив температури на дисперсію показника заломлення стекол AsXS1−X PDF
І. Й. Росола, О. І. Чобаль, В. М. Різак 30-39
Ab initio дослідження електрон-фононної взаємодії у халькогенідах індію PDF
К. Є. Глухов, Л. Ю. Хархаліс, Т. Я. Бабука, М. В. Лях 40-47
Методика пошарового нанесення плівок та характеристики двошарових структур на основі бактеріодопсину PDF
І. І. Трикур, М. Ю. Січка, І. Й. Цьома, А. М. Потапчук, В. М. Різак 48-53
Вплив катіонного заміщення на електронно-енергетичну структуру і оптичні властивості сполук типу Cu2BIVS3(BIV=Si, Ge, Sn) PDF
Д. І. Блецкан, В. В. Вакульчак, Ю. В. Кампов, І. П. Студеняк 54-75
Механічні властивості композитів на основі твердих розчинів (Cu1−xAgx)7GeSe5I PDF
А. В. Бендак, К. В. Скубенич, А. І. Погодін, В. С. Біланич, І. П. Студеняк 76-83
Спектри пропускання тонких наноструктурованих плівок на основі міді, алюмінію та халькопіриту, отримані імпульсним газорозрядним способом PDF
О. Й. Миня, В. М. Красилинець, О. К. Шуаібов, І. В. Шевера, З. Т. Гомокі, М. М. Чаварга, А. М. Соломон, В. І. Мікла 84-91
Оптичні характеристики та параметри газорозрядної плазми на сумішах парів дийодиду кадмію з гелієм і малої добавки азоту PDF
А. О. Малініна, Р. В. Грицак, І. І. Аксенюк 92-106
Опис спектра мас сімейства Bc-мезонів PDF
В. Ю. Лазур, В. В. Рубіш, О. К. Рейтій, С. І. Мигалина 107-117
Асимптотики квазікласичного типу для хвильових функцій квазімолекул у задачах іон-молекулярних зіткнень PDF
М. Я. Євич, М. І. Карбованець 118-128
Апроксимація фаз розсіяння для потенціалу PDF
В. І. Жаба 129-136
Причини змін у власному обертанні штучних космічних об’єктів PDF
В. П. Єпішев, В. І. Кудак, В. І. Присяжний, Д. М. Кожухов, В. М. Періг, І. Ф. Найбауер 137-144