Том 37 (2015)

DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2015.37

Зміст

Статті

Аномальні деформаційні властивості деяких монокристалів тетрагональної сингонії PDF
М. Д. Раранський, В. Н. Балазюк, М. М. Гунько 8-19
Внутрішнє тертя в стеклах GеxAsyS100-x-y PDF
Б. В. Біланич, І. І. Макауз, Т. Д. Мельниченко, В. М. Різак 20-25
Барична поведінка діелектричної проникності кристалів TlIn(S0.99Se0.01)2 PDF
Р. В. Росул, П. П. Гуранич, О. О. Гомоннай, О. Г. Сливка, О. В. Гомоннай, І. Ю. Роман, П. П. Гуранич 26-29
Динамічна нестійкiсть та процеси самоорганізації в інтервалі температур розм’якшення некристалічних тіл PDF
М. І. Мар’ян, Н. В. Юркович 30-34
Вплив гідростатичного тиску на фазовий перехід в сегнетиелектрику CuInP2(Se0,6S0,4)6 PDF
В. Ю. Біганич, Е. І. Герзанич, І. Ю. Куриця 35-40
Піроелектричні властивості кристалу тригліцинсульфату, легованого домішками хрому PDF
А. І. Сусла, М. С. Зеленюк, Г. М. Гуйван, О. Г. Сливка, В. М. Кедюлич 41-44
Надпросторовий опис кристалічної структури типу Hg3Te2Cl2 PDF
О. В. Бокотей, О. О. Бокотей, І. І. Небола 45-48
Диференціальні перерізи розсіяння електронів на атомі бору PDF
Л. О. Бандурина, C. В. Гедеон 49-56
Визначення концентрації електронів плазми тліючого розряду над поверхнею водного розчину сульфату алюмінію PDF
Л. В. Месарош 57-60
Утворення двозарядних іонів при іонізації атомів Барію в двох лазерних полях PDF
В. В. Суран, І. І. Бондар, І. І. Аксенюк 61-69
Вплив методу та умов вирощування на електричні властивості кристалів SnS2 PDF
Д. І. Блецкан, В. В. Фролова 70-78
Електрична провідність кристалів CulnP2S6, Culn1+δP2S6, Ag0,05Cu0,95lnP2S6 при високих гідростатичних тисках PDF
О. В. Шуста, О. Г. Сливка, В. С. Шуста, Н. В. Локота 79-82
Волоконно-оптичний датчик аміаку з чутливим елементом на основі плівки бактеріородопсину в золь-гельній матриці PDF
І. І. Сакалош, І. І. Трикур, М. Ю. Січка, В. М. Різак 83-88
Швидкість вакуумного осадження та оптична якість плівок As2S3 PDF
В. М. Жихарєв, В. Ю. Лоя, А. М. Соломон, Я. В. Грицище 89-97
Пружні модулі, раманівські спектри та теплопровідність в халькогенідних стеклах системи Ge-As-S PDF
В. Міца, С. Петрецький, О. Фегер, Р. Голомб, В. Ткач 98-103
Природа хімічного зв’язку в стеклах (As2S3)Х(AsJ3)1-X PDF
І. Й. Росола, О. Й. Гецел 104-110
Спектр мас глюболів та гібридів PDF
О. О. Шпеник, Й. М. Туровці 111-115
Фізико-технічні основи і технологія нового покоління радіаційно-модифікованого полімербетону PDF
T. V. Kovalinska, А. G. Zelinskyi, V. I. Sakhno, О. М. Fainleib, D. Yu. Kolesnik, L. O. Sheinich 116-122
Фотоіндукована релаксація нанотвердості аморфних плівок Gе4060 PDF
В. В. Кузьма, В. С. Біланич, T. Чонаді, Ф. Лофай, M. Новак, Д. Немет, В. Ю. Лоя, В. М. Різак 123-127
Роль кореляцій у розрахунках розсіяння електронів на атомі Фтору PDF
Є. А. Нодь, В. Ю. Лазур 128-138
Розподіл важких металів та радіонуклідів в об’єктах заповідних територій Закарпаття PDF
О. І. Симканич, С. М. Сухарев, С. В. Делеган-Кокайко, В. Т. Маслюк, Н. І. Сватюк 139-145
Динаміка забруднення 137Cs деяких компонент екосистем Шацького національного природного парку PDF
В. А. Грабовський, О. С. Дзендзелюк, А. В. Трофімук 146-153
Фізичні основи утворення технічних каналів витоку інформації PDF
Н. І. Попович 154-160
Дослідження активаційних рівнів у реакції (γ,γ’)m на ядрах 77Se, 79Br, 89Y, 103Rh і 111Cd PDF
В. С. Бохінюк, В. І. Жаба, О. М. Парлаг, Р. М. Плекан, М. М. Пішта 161-165