Том 38 (2015)

Зміст

Статті

Застосування методів фотоелектронної спектроскопії для дослідження структури приповерхневих шарів нектристалічних халькогенідних матеріалів PDF
Наталія Іванівна Попович 8-17
Першопринципні розрахунки фізичних властивостей біоінформаційної молекули тиміну PDF
Адальберт Адальбертович Барта, Олександр Ілліч Чобаль, І. П. Заячук, Василь Михайлович Різак 18-22
Спектри пропускання плівок системи Ge-As-Se PDF
В. В. Кузьма, М. М. Поп, І. І. Сакалош, І. І. Макауз, І. Й. Росола, В. С. Біланич, В. М. Різак 23-27
Ефективність магнітної сепарації макрочастинок в вакуумно-дугових системах нанесення покриттів PDF (Русский)
А. А. Бизюков, А. Д. Чибисов, Е. В. Ромащенко, В. В. Коваленко 28-32
Спектр свічення електричного розряду в парах аденіну PDF
Юрій Юрійович Свида, Марія Іллівна Суховія, Микола Олексійович Маргітич, Мирослав Іванович Шафраньош, Іван Іванович Шафраньош 33-37
Взаємодія позитрона з водневоподібними атомними системами в гіперсферичному підході PDF
М. І. Гайсак, І. І. Гайсак, М. Я. Євич, Р. М. Євич 38-44
Двоелектронна обмінна взаємодія в квазімолекулярних системах з дипольним далекодійним потенціалом PDF
О. Мирославович Карбованець, Мирослав Іванович Карбованець, Володимир Юрійович Лазур, М. В. Хома 45-55
Рентгенолюмінесценція і спектроскопічні характеристики іонів Еr3+ у полікристалічному тетрабораті літію PDF
П. П. Пуга, П. С. Данилюк, В. М. Красилинець, І. І. Турок, О. І. Гомонай, М. М. Біров, П. Н. Волович, І. І. Чичура, Василь Михайлович Різак 56-63
Теоретико-груповий аналіз фононних спектрів кристалу Tl4HgI6 PDF
А. І. Кашуба, О. М. Попель, О. В. Бовгира, А. В. Франів, М. В. Соловйов 64-69
Електронна структура халькогенідів лужних металів PDF (Русский)
Д. И. Блецкан, В. В. Вакульчак, А. В. Лукач 70-81
Спектральні характеристики тиміну та цитозину в газовому розряді PDF
Віктор Юрійович Шпеник, В. В. Звенигородський, Ю. В. Жменяк, Володимир Андрійович Кельман, М. І. Мигович, С. П. Улусова 82-87
Метод стандартних множин нуклідів рядів 32Th, 235U, 238U та його деякі метрологічні характеристики PDF
Оксана М. Поп, М. В. Стець, В. Т. Маслюк 88-95
Метод Лапласа для Монте-Карло-генераторів процесів розсіювання PDF
Ю. В. Волкотруб, І. В. Шарф, В. Д. Русов, Н. О. Чудак, О. С. Потієнко, Д. А. Пташинський, К. К. Меркотан, А. Н. Тихонов, М. А. Делієргієв, В. В. Урбаневич, Ю. В. Шабатура 96-101
Метод фазових функцій і зв’язані канали в нуклон-нуклонному розсіянні PDF
Віктор І. Жаба 102-109
Енергії появи іонів фторидів сірки та енергії іонізації молекулярних орбіталей PDF
Шандор Шандорович Демеш 110-120
Параметри газорозрядної плазми бар'єрного розряду на суміші парів диброміду ртуті та аргону PDF
Антоніна Олександрівна Малініна 121-128
Вплив опромінення на характеристики поверхні фосфату титану та його сорбційні властивості PDF
О. В. Тахтасьєв, Г. В. Васильєва, В. І. Яковлєв, Ю. М. Килівник, М. М. Циба, О. В. Васильєв 129-133
Опис формозміни пластини зі сплаву α-PDHN при її додатковому насиченні воднем при 200 ºС PDF (Русский)
Е. Н. Любименко 134-140
Характеристики лічильника СИ5007 в оберненому включенні PDF
І. А. Остапенко, Т. В. Ковалінська, А. Г. Зелінський, В. І. Сахно 141-148
Метод оптичного потенціалу для розсіювання електрона молекулою PDF
Шандор Шандорович Демеш 149-156
Плазмово-каталітичне реформування органічних олій PDF
І. І. Федірчик, О. А. Недибалюк, В. Я. Черняк, В. А. Бортишевський, Р. В. Корж 157-163
Плазмово-рідинна система зі зворотно-вихровим потоком повітря типу „торнадо” з „рідким” електродом PDF
О. А. Недибалюк 164-170
Електрофізичні технології переробки молюсків PDF (Русский)
Е. Г. Михнева, Т. В. Ковалинская, В. И. Сахно 171-177
Плазмово-рідинна система з вторинним розрядом на базі обертової ковзної дуги PDF
Д. К. Гамазін, О. В. Соломенко, В. В. Юхименко, В. Я. Черняк 178-183
Коперльос Богдан Михайлович PDF
Ігор Петрович Студеняк 184-185