Том 40 (2016)

Зміст

Статті

Внутрішнє тертя в халькогенідних стеклах системи Ge-As-Se в області склування PDF
Б. В. Біланич, К. Флахбарт, A. Юрікова, К. Чах, В. М. Різак 8-12
Вплив електронного та гамма-опромінення на діелектричні властивості кристалів Sn2P2S6 PDF
О. О. Молнар, Г. В. Васильєва, І. І. Гайсак, М. Т. Саболчій, І. М. Стойка, О. О. Грабар 13-17
Динамічний інтерферометр на основі фотоіндукованого розсіяння світла у кристалі Sn2P2S6 PDF
О. О. Грабар, М. В. Цигика 18-21
Роль дисперсійної взаємодії у стабільності структури шаруватого антиферомагнетика MnPS3 PDF
Т. Я. Бабука, К. Є. Глухов, Ю. М. Височанський, М. Маковська-Янусік 22-29
Електронна структура Ag2S і Ag2GeS3 PDF (Русский)
Д. И. Блецкан, В. В. Вакульчак, А. В. Лукач, И. П. Студеняк 30-40
Дослідження впливу рівня pH оточуючого середовища на динаміку фотоіндукованих змін у плівках бактеріородопсину PDF
І. І. Трикур, І. І. Сакалош, М. Ю. Січка, С. О. Корпош, В. М. Різак 41-47
РФС дослідження плівок тиміну на полікристалічній поверхні окисиду титану PDF
А. А. Барта, Н. І. Попович, А. Ю. Попович, К. Велтруска, Т. Духон, С. А. Берча, І. Халахан, З. Гажова, В. Матолін, В. М. Різак 48-53
Склад та локальне оточення атомів в плівках As2Se3 та їх зміна при дії когерентного випромінювання PDF
О. Б. Кондрат, Р. М. Голомб, А. Чік, В. Токач, М. Вереш, В. М. Міца 54-61
Модельні розрахунки енергетичної структури кристалів типу Сu6PS5Br PDF
С. І. Грабарь, А. Я. Штейфан, К. Є. Глухов, І. П. Студеняк, І. І. Небола 62-67
Діелектричні властивості та фазова р,Т-діаграма шаруватих кристалів CuBiP2Se6 PDF
О. В. Шуста, О. Г. Сливка, В. С. Шуста 68-71
Напилення та фізичні властивості тонких плівок на основі Cu6PS5I PDF (English)
I. P. Studenyak, V. Yu. Izai, A. V. Bendak, M. M. Kutsyk, P. P. Guranich, P. Kúš, M. Mikula, B. Grančič, T. Roch 72-79
Електронна структура та оптичні властивості гетероструктур на основі кристалів In4Se3 і In4Te3 PDF
Л. Ю. Хархаліс, К. Є. Глухов, Т. Я. Бабука 80-91
Вплив домішок Te та Se на структуру поверхні оксиду церію PDF
А. Ю. Попович, Н. І. Попович, О. П. Кохан, Н. Цуд, З. Гажова, В. Матолін, В. М. Різак 92-97
Вплив технологічного модифікування на рефрактометричні властивості склоподібного As2S5 PDF
І. Й. Росола, О. І. Чобаль, А. М. Халус, В. М. Різак 98-105
Асимптотики фазової та хвильової функцій PDF
В. І. Жаба 106-112
Вплив методів опису гамма-переходів на характеристики ядерних реакцій PDF (English)
O. M. Gorbachenko, B. M. Bondar, K. M. Solodovnyk, O. I. Tkach, I. M. Kadenko, B. Y. Leshchenko, V. A. Plujko, V. A. Zheltonozhskyi 113-121
Збудження електронним ударом нижчих рівнів атомів Mg, Ca та Sr PDF
Є. А. Нодь, С. В. Гедеон, В. Ю. Лазур 122-129
Емісія фотонів з модифікованої сріблом поверхні NaCl при електронному бомбардуванні PDF
І. Є. Митропольський, В. В. Кузьма, О. М. Конопльов, В. С. Буксар 130-137
Свічення молекул урацилу на поверхні під дією пучка електронів PDF
І. І. Шафраньош, І. Є. Митропольський, В. В. Кузьма, Ю. Ю. Свида, М. І. Суховія 138-141
Параметри газорозрядної плазми бар’єрного розряду на сумішах парів дийодіду ртуті та неону PDF
А. О. Малініна 142-147
Система регулювання температури для кріостату занурюваного типу PDF
О. О. Молнар 148-156