Том 41 (2017)

Зміст

Статті

Оптичні властивості опромінених рентгенівськими променями тонких плівок на основі Cu6PS5I, нанесених магнетронним розпиленням PDF (English)
Ihor Petrovych Studenyak, Andrii Vasyliovych Bendak, Mykola Oleksiyovych Vizenko, Vitalii Yuriyovych Izai, Andrii Mykhailovych Solomon, Peter Kúš 7-13
Динамічний інтерферометр на основі фоторефрактивного кристала Sn2P2S6 модифікoваного дифузією Cu PDF
Михайло Володимирович Цигика, Антон Антонович Когутич, Іван Іванович Стойка, Олександр Олексійович Грабар 14-19
Рентгенолюмінесценція і спектроскопічні характеристики іонів європію у скловидній та полікристалічній матрицях тетрабората літію PDF
Павло Сергійович Данилюк, Олександр Ілліч Гомонай, Василь Миколайович Красилинець, Павло Павлович Пуга, Галина Дмитрівна Пуга, Микола Миколайович Биров, Іван Іванович Чичура, Василь Михайлович Різак 20-32
Структурні перетворення наношарів AsXS100-X: рентгенфотоелектронні та електронномікроскопічні дослідження PDF
Олександр Борисович Кондрат, Роман Михайлович Голомб, Аттіла Чік, Віктор Токач, Микола Олексійович Вереш, Наталія Цуд, Володимир Михайлович Міца 33-40
Електронна структура і хімічний зв’язок суперіонного провідника Cu7GeS5I PDF
Дмитро Іванович Блецкан, Ігор Петрович Студеняк, Василь Васильович Вакульчак, Михайло Михайлович Блецкан 41-50
Активний вплив оптичних мод у плівкових хвилеводах на основі системи As-S PDF
Володимир Михайлович Кришеник 51-57
Дослідження механічних властивостей суперіонних кристалів та плівок Cu6PS5Br(І) методом мікро- та наноіндентування PDF
Василь Віталійович Біланич, Андрій Васильович Бендак, Віталій Юрійович Ізай, Катерина Василівна Скубенич, Василь Іванович Феделеш, František Lofaj, Ігор Петрович Студеняк, Віталій Степанович Біланич, Василь Михайлович Різак 58-67
Вплив умов відпалу на структуру і властивості стекол (As2Se3)100-x(SbSI)x та композитів на їх основі PDF
Василь Михайлович Рубіш, Степан Михайлович Гасинець, Ольга Володимирівна Горіна, Віталій Михайлович Мар'ян, Оксана Андріївна Микайло, Андрій Михайлович Соломон 68-78
Барична трансформація аномалій діелектричної проникності шаруватих кристалів CuСr0,5In0,5P2S6 PDF
Олександр Володимирович Шуста, Олександр Георгійович Сливка, Володимир Семенович Шуста 79-84
Метод функцій Гріна в реакціях одноелектронної перезарядки PDF
Володимир Юрійович Лазур, Віталій Вікторович Алексій, Світлана Іванівна Мигалина, Мирослав Іванович Карбованець 85-93
Метод Монте-Карло в методі стандартних множин нуклідів для задач ядерного датування PDF
Оксана Михайлівна Поп 94-102
Врахування ефектів перерозсіяння електрона в реакції одноелектронної перезарядки PDF
Володимир Юрійович Лазур, Віталій Вікторович Алексій, Світлана Іванівна Мигалина 103-111
Характеристики високострумового наносекундного розряду в повітрі над поверхнею розчину сульфату міді в дистильованій воді PDF
Ігор Васильович Шевера, Владислав Валерійович Данило, Золтан Тиборович Гомокі, Олександр Йосипович Миня, Олександр Камілович Шуаібов, Василь Іванович Чигінь 112-119
Чисельне моделювання основних параметрів газорозрядної плазми на суміші парів дийодиду ртуті та аргону PDF
Антоніна Олександрівна Малініна 120-125
Люмінесценція молекул аденіну в газовій фазі під дією пучка електронів PDF
Іван Іванович Шафраньош, Юрій Юрійович Свида, Мирослав Іванович Шафраньош, Микола Олексійович Маргітич, Марія Ільківна Суховія, Микола Миколайович Чаварга, Богдан Миколайович Маргітич, Юлія Вікторівна Бокоч 126-131
Багатоколірна фотометрія геостаціонарних об'єктів PDF
Віталій Петрович Єпішев, Іван Віталійович Барна, Віктор Ігорович Кудак, Василь Максимович Періг, Максим Маратович Габдеєв 132-139
Дослідження зміни періоду власного обертання супутника «Ajisai» на інтервалі 1986-2017 рр. PDF
Віктор Ігорович Кудак, Василь Максимович Періг, Іван Федорович Найбауер 140-145
Дослідження поверхневих характеристик геостаціонарних супутників за даними колориметрії PDF
Віталій Петрович Єпішев, Віктор Ігорович Кудак, Марія Михайлівна Павлюк, Василь Максимович Періг 146-152
Cпособи оцінки ефективності біологічної дії джерела ультрафіолетового випромінювання PDF
Вадим Cтепанович Мельник, Ігор Васильович Шевера, Віталій Віталійович Звенигородський, Мирослава Вадимівна Яцків 153-161