Том 39 (2016)

Зміст

Статті

Кристалохімічний аналіз кристалічної структури PbGa2S4: модель зв'язкової валентності PDF
А. Я. Штейфан, В. І. Сідей, І. І. Небола, І. П. Студеняк 7-11
Електронна структура Ag2SiS3 PDF (Русский)
Д. И. Блецкан, В. В. Вакульчак, А. В. Лукач, И. П. Студеняк 12-22
Вплив зовнішнього електричного поля на аномалію діелектричних властивостей кристалів CuInP2S6 та Ag0,05Cu0,95P2S6 в околі температури фазового переходу PDF
О. В. Шуста, О. Г. Сливка, В. М. Кедюлич, В. С. Шуста 23-27
Трансформація фононних спектрів кристалів типу ABC3 c катіонними вакансіями PDF
І. М. Шкирта, І. І. Небола 28-35
Рентгенофотоелектронні спектроскопічні дослідження тонких плівок аденіну на поверхні окису титану PDF
А. Барта, Н. Попович, А. Попович, Н. Цуд, Т. Духон, К. Велтруска, С. Берча, І. Халахан, З. Гажова, В. Матолін, В. Різак 36-43
Фазові перетворення в аморфних плівках SbxTe100-x PDF
В. М. Рубіш, В. К. Кириленко, М. О. Дуркот, В. М. Мар'ян, А. А. Тарнай, О. В. Горіна 44-50
Оптичні параметри опромінених рентгенівським випромінюванням тонких плівок Cu7GeS5I PDF (English)
I. P. Studenyak, A. V. Bedak, V. Yu. Izai, А. М. Solomon, P. Kúš, M. Mikula 51-56
Ширина забороненої зони та дисперсія показника заломлення шарів AsxSe1-x PDF
А. М. Халус, І. Й. Росола, В. М. Різак 57-65
Низькотемпературна теплопровідність і бозонний пік в склоподібному с-As2S3 PDF
В. Міца, О. Фегер, С. Петрецький, Р. Голомб, В. Ткач 66-72
Анізотропна фотоселекція молекул бактеріородопсину в пурпурній мембрані з гексагональною кристалічною решіткою тримерів PDF
Д. А. Степанчиков, А. В. Савчук, О. Я. Корчемська 73-81
Нові аналітичні форми хвильової функції дейтрона для потенціалу Reid93 PDF
В. І. Жаба 82-87
Спектр свічення електричного розряду в парах цитозину PDF
І. І. Шафраньош, Ю. Ю. Свида, М. І. Суховія, В. Ю. Шкиндя, М. І. Шафраньош 88-92
Оптичні характеристики наносекундного розряду на суміші повітря з парами цинку PDF
О. Й. Миня, О. К. Шуаібов, З. Т. Гомокі, В. В. Данило, М. М. Чаварга, Л. Е. Кукрі 93-99
Дослідження характеристик імпульсного розряду над поверхнею водного розчину хлористого цинку PDF
В. В. Данило, І. В. Шевера, Й. О. Миня, З. Т. Гомокі, Д. А. Калімуліна, О. К. Шуаібов, М. М. Чаварга 100-105
Люмінесценція молекул гуаніну в газовій фазі під дією пучка електронів PDF
Ю. Ю. Свида, М. І. Шафраньош, Е. Шамудовський, І. І. Перчак, М. О. Маргітич, M. І. Суховія, М. М. Чаварга, І. І. Шафраньош 106-112
Параметри газорозрядної плазми бар’єрного розряду на сумішах парів дийодіду ртуті, азоту та гелію PDF
А. О. Малініна, О. М. Малінін 113-119
Одночастинковий підхід до проблеми С2-фрагментації іонів фулерену С60 q+ (q = 1, 2, 3) електронним ударом PDF
Л. О. Бандуріна, С. В. Гедеон, А.-К. В. Долинай, Є. А. Нодь 120-127
Модернізація системи автоматизації магнітного мас- спектрометра МИ-1201 PDF
О. В. Папп 128-133
Вимірювання механічних властивостей твердих тіл на інфранизьких частотах PDF
А. А. Горват, В. В. Мінькович, Є. І. Самусь 134-144