Том 43 (2018)

Зміст

Статті

Синтез, вирощування та структурні дослідження монокристалів Cu7SiS5I, Ag7SiS5I та твердих розчинів на їх основі PDF
А. І. Погодін, М. Й. Філеп, М. М. Лучинець, О. О. Ямковий, О. П. Кохан, І. П. Студеняк 9-14
Фазові переходи в полікристалах TlIn(S0.93Se0.07)2 PDF
Р. Р. Росул, П. П. Гуранич, О. О. Гомоннай, О. Г. Сливка, P. Huranych, О. В. Гомоннай, В. М. Рубіш, Г. Т. Горват 15-20
Фазова р,Т-діаграма шаруватих кристалів CuCr0.9In0.1P2S6 PDF
О. В. Шуста, О. Г. Сливка, В. С. Шуста, В. А. Калитин, І. Петришинець 21-27
Кінетика сорбції іонів Sr2+ з водних розчинів синтетичних неорганічних сорбентів PDF (English)
H. V. Vasylyeva, Yu. M. Kylivnyk, S. I. Vuchkan, O. Ya. Sych, I. Yu. Syika 28-33
Аналітичні форми хвильової функції дейтрона і поляризаційні спостережувані в A(d,d’)X- реакціях PDF
Віктор Іванович Жаба 34-40
Про можливості контролю поведінки геосинхронних об'єктів за результатами їх наземних спостережень PDF (English)
В. П. Єпішев, І. І. Мотрунич, В. М. Періг, П. П. Сухов, К. П. Сухов, Р. К. Павлажек 41-49
Фотометрія близького до землі астероїда Florence (3122) PDF (English)
V. Kudak, V. Perig, S. Verbitsky 50-53
Комплексні спостереження маневруючих геосинхронних об'єктів українськими наземними засобами PDF (Русский)
В. П. Епишев, П. П. Сухов, И. И. Мотрунич, В. И. Кашуба, В. И. Кудак, В. М. Периг, К. П. Сухов, И. Ф. Найбауэр 54-62
Мас-спектрометричні дослідження складу Cірки і Cелену у газовій фазі електронним ударом PDF
Павло Павлович Маркуш 63-73
Іонізація та автоіонізація атома рубідію електронним ударом PDF
В. І. Роман, Л. О. Бандурина 74-80
Перерізи автоіонізації атомів цезію та барію при збудженні 5р6 оболонки електронним ударом PDF
В. О. Боровик, І. І. Шафраньош, О. О. Боровик 81-88
Параметри плазми сильнострумого наносекундного розряду в повітрі з малими домішками парів міді PDF
А. М. Малініна, О. М. Малінін, О. К. Шуаібов, В. В. Данило 89-95
Пружне розсіювання електрона молекулами CF2Cl та CF3 у потенціальному підході PDF
Шандор Шандорович Демеш, Володимир Іванович Келемен, Євген Юрійович Ремета 96-107
Непружне розсіяння електронів на збуджених атомах барію PDF
Л. О. Бандурина, С. В. Гедеон 108-116
Люмінесценція молекул азотистої основи урацилу в різних фазових станах під дією електронного пучка PDF
В. В. Кузьма, М. І. Шафраньош, І. Є. Митропольський, М. І. Суховія, Ю. Ю. Свида, І. І. Шафраньош 117-124
Модуляція коливань у резонансній системі із змінною власною частотою PDF
В. С. Мельник, І. В. Шевера 125-136
Дослідження можливостей застосування продуктів радіолізу води в медичних цілях PDF
Т. В. Ковалінська, О. А. Жернов, В. І. Сахно, Т. М. Маєвська, Ю. В. Іванов, В. Г. Ніколаєв, Л. О. Сахно, В. В. Шлапацька 137-146
Підручник «Молекулярна фізика» (Якібчук П.М., Клима М.М.) PDF
О. Г. Сливка 147