Том 1 (1997)

Зміст

Статті

Розпад мезонів з врахуванням істантонів PDF
В. І. Сабов, Т. А. Сабо 4-8
До питання про масовий спектр баріонів і мезонів в квазірелятивістській потенціальній моделі PDF (Русский)
М. М. Гайсак, В. И. Лендьел, П. С. Петрецкий, Л. Л. Санисло 8-12
Енергетичне калібрування електронного випромінювання мікротрона по відношенню виходів фотоподілу торію та нептунію PDF
В. М. Андреянов, О. М. Парлаг, В. А. Пилипченко, І. В. Хіміч 13-16
Відношення перерізів електрозбудження ізомерних станів для двох стабільних ізотопів срібла PDF
В М. Андреянов, В. В. Русин, В. А. Удод, І. В. Хіміч, Л. М. Шомко 17-19
Утворення ексимерних молекул КгF* в плазмових струях на сумішах Не-Кг-F2 і Не-Кг-SF6 PDF
С. П. Богачова, В. С. Рогулич, В. С. Шевера 20-24
Збудження спектральних ліній кадмію в області 120-360 нм при електронно-атомних зіткненнях PDF (Русский)
Х. И. Алджубури, М.-Т. И. Соскида, Л. Л. Шимон 25-28
Збудження спектральних ліній цинку в області 120-360 нм при електронно-атомних зіткненнях PDF (Русский)
Х. И. Алджубури 29-30
Стимулювання десорбції збуджених частинок при електронному опроміненні поверхні окисленого вольфраму покритого натрієм PDF (Русский)
Н. Альдургам, І. І. Гарга, М. П. Кляп, С. С. Поп 31-36
(3 + d) – мірний узагальнений опис структури деяких кристалів з (4аx4ах4а) – граткою PDF (Русский)
И. И. Небола, А. Ф. Иваняс, Н. Д. Довка, И. Н. Шнирта 37-42
До питання про методики спрямованого пошуку і оптимізації складів високотемпературних надпровідників PDF (Русский)
В. В. Бунда, С. А. Бунда 43-49
Вклад динаміки доменних границь в діелектричну проникність кристалів сегнетоелектриків - напівпровідників SbSJ та Sn2P2S6 PDF
А. А. Горват, О. О. Молнар, Ю. С. Наконечний 50-57
Фазова Р, Т, X - діаграма сегнетоелектричних кристалів (PbySn1-y)2P2 (SexS1-x)6 PDF (Русский)
Е. И. Герзанич, А. Г. Сливка, П. П. Гуранич, В. С. Шуста, В. А. Бобела 58-61
Експериментальні та теоретичні дослідження переполяризації монокристалів Sn2P2S6 PDF (Русский)
В. Н. Жихарев, Ю. В. Попик, И. Д. Сейковский 62-67
Особливості частотно - температурних залежностей електропровідності в напівпроводникових сполуках Cd2P3J і Cd2P3Br PDF
О. В. Козусенок, Ю. В. Попик, В. П. Брудка, С. М. Гасинець, М. С. Гам 68-72
Термоелектричні властивості телуриду германію в околі поліморфного і сегнетоелектричного фазового переходу PDF (Русский)
С. С. Сабов, В. В. Беца, В. Ю. Гебеш, Ю. В. Попик 73-77