Том 3 (1998)

Зміст

Статті

Дослідження процесу іонізації із збудженням метастабільних атомів Sr електронним ударом PDF
Микола Олексійович Маргітич 5-7
Дослідження ефективних перерізів збудження короткоперіодних ізомерних станів ядер в фотоядерних реакціях PDF
Й. З. Беседа, В. С. Бохінюк, А. І. Гутій, А. П. Осипенко, Н. В. Пащенко, М. Т. Саболчі, І. В. Хіміч, Л. О. Шабалина 8-10
Особливості утворення електронно - позитронних пар PDF
А. І. Гутій, М. Т. Саболчі 11-12
Розрахунок збуджених енергетичних рівнів ядра 42Са в методі колективних змінних PDF
М. М. Капустей, В. Ю. Пойда, В. I. Хіміч 13-16
Дослідження динаміки руху космічних об’єктів на геостаціонарних орбітах PDF
А. Г. Кириченко, В. У. Клімик, К. А. Кудак, Г. М. Мацо, М. І. Демчик 17-23
Асиметричні моди масових розподілів уламків фотоподілу ядра торію-232 PDF
О. І. Лендел, В. Т. Маслюк, О. О. Парлаг, Д. І. Сікора 24-26
Про кореляцію механічних і фізичних властивостей матеріалів із структурою атомних ядер PDF
І. В. Соколюк, Ю. Ю. Жигуц 27-29
Структура енергетичних залежностей виходів уламків фотоподілу торію поблизу бар'єру поділу PDF
В. С. Бохінюк, А. П. Осипенко, В. А. Пилипченко, Ю. В. Пилипченко, І. В. Хіміч 30-32
Надпружне розсіяння електронів на метастабільних атомах барію PDF
В. І. Марушка, С. Ю. Угрин, І. І. Шафраньош 33-37
Структура активаційних рівнів ядер 10947Ag62, 11549In66, 11148Cd63 PDF
І. В. Соколюк 38-43
Колориметричні спостереження низькоперигейних шнт в ужгороді на протязі 1992-1996 років. Каталог і попередня класифікація PDF
М. В. Братійчук, А. Б. Гвардіонов, Я. М. Мотрунич, О. А. Міхнов, І. Ф. Найбауер, Т. В. Ужва 44-50
Іонізація азотистих основ нуклеїнових кислот електронним ударом PDF
М. І. Суховія, І. І. Шафраньош, Л. Л. Шимон 51-52
Стаціонарні стани нуклонів в деформованому потенціалі Вудса- Саксона в рамках адіабатичного підходу PDF
І. В. Хіміч 53-56
Низькотемпературна люмінесценція суперіонних кристалів Cu6PS5Br PDF (English)
I. P. Studenyak, M. Kranjcec, V. V. Bunda, Yu. M. Azhniuk, Gy. S. Kovacs, V. V. Panko 57-59
Природа екситон-фононної взаємодії та статичного структурного розупорядкування в кристалах Cu6PS5Br(I) PDF
І. П. Студеняк 60-64
Про асимптотичний розклад розв'язків квантовомеханічної задачі трьох кулонівських центрів PDF
В. Ю. Лазур, М. В. Хома, В. Л. Пучков 65-69
Моделювання вмісту водяної пари в атмосфері PDF
І. В. Швалагін, Н. І. Каблак, М. М. Осипенко 70-74
Електрорушійна сила в градієнтних структурах Al-(As2S3+Me)-Al, Me(Al,Bi) PDF
І. І. Шовак 75-78
Вплив просторово-неоднорідних електричних полів на діелектричну проникність сегнетоелектрика PDF
В. М. Кедюлич, О. І. Герзанич, О. Г. Сливка, П. М. Лукач 79-81
Мультикритична поведінка власних одновісних сегнетоелектриків типу Sn2P2S6 PDF
В. В. Митровцій, Ю. М. Височанський, О. О, Грабар, С. Ф. Мотря, С. І. Перечинський 82-91
Аналіз благородних металів на мікротроні м-30 PDF
В. М. Мазур, М. В. Стець, В. М. Бузаш, О. Б. Шпеник 92-93
Особливості баричної поведінки константи кюрі-вейсса в сегнетоелектриках типу зміщення PDF
О. Г. Сливка 94-98
Мікротронний технецій 99м для ядерної медицини PDF
М. В. Стець, М. В. Гошовський, В. М. Бузаш, Н. В. Воловик, В. Г. Ілющенко, П. П. Ганич, І. Ю. Кобаль, О. Б. Шпеник, В. О. Чубарь, В. Т. Маслюк 99-103
Композиційні закономірності структури та особливості фононних спектрів сімейства кристалів з (2ах2ах2а) –надграткою PDF
І. І. Небола, О. Ф. Іваняс, І. М. Шкирта, Д. І. Кайнц, М. Д. Довка 104-113
Термоіндукована бістабільність та формування дисипативних структур в некристалічних матеріалах PDF (English)
M. I. Mar'yan 114-119
ВКС нейтрон - протон в реакції 2H(d,pd) при енергії 13.6 МеВ PDF
В. І. Гранцев, І. П. Дряпаченко, Віт. М. Пірнак, О. М. Поворозник, А. П. Пшедзял, Ю. С. Рознюк, Б. А. Руденко, Б. Г. Стружко, В. А. Пилипченко 120-122
Природа хімічного зв'язку та край власного поглинання в кристалах CuInP2S6 PDF
Ю. М. Височанський, Д. Ш. Ковач, В. В. Митровцій, О. А. Микайло, І. П. Студеняк 123-128
Про термодинамічні обмеження на функції стану середовища що релаксує та еквівалентність двох описів інваріантних хвильових структур PDF
В. А. Владіміров 129-132
Вплив гідростатичного тиску на діелектричні властивості та фазові переходи в сегнетоелектриках (Sn1-xIn2/3x)2P2S6 PDF
П. П. Гуранич, П. М. Лукач, В. В. Товт, О. І. Герзанич, В. С. Шуста 133-134
Відтворення густини фононних станів з теплових експериментів: розрахункові можливості PDF
В. М. Різак, І. М. Різак, І. П. Коссей, В. В. Маслюк 135-138
Дисперсія світла в кристалічному та склоподібному CdAs2 PDF
І. І. Шпак, Д. Г. Семак 139-141
Вплив іонізуючих випромінювань на зміну показника заломлення халькогенідних склів PDF
І. І. Шпак, І. В. Соколюк, Д. Г. Семак 142-145