Том 13 (2003)

DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2003.13

Зміст

Статті

10 років Академії наук вищої школи України та академіки-фізики УжНУ PDF
Л. Л. Шимон 5-6
Фазові перетворення в твердих тілах, індуковані високими тисками PDF
О. І. Герзанич 7-22
Енергетична залежність ізомерних відношень одержаних в реакціях (γ, n) для ядер 197Pt i 197Hg PDF
В. М. Мазур, З. М. Біган 23-27
Парціальні характеристики автоіонізаційних станів, які збігаються до третього порогу атома гелію PDF
Т. М. Заяць, А. І. Опачко 28-31
Кутова апертура оптичного фільтра на кристалі тіоголату кадмія PDF
П. С. Швидкий, З. П. Гадьмаші, В. М. Каменщиков, Л. М. Сусликов 32-37
Інфрачервоні спектри поглинання нелегованих та легованих кристалів сапфіра, одержаних різними методами PDF
О. Р. Лук’янчук 38-41
Дисперсія в стеклах (As2Se3)X(GeSe2)1-X PDF
О. І. Пагулич, І. Й. Росола, І. М. Миголинець 42-45
Фізичні властивості модифікованих структур на основі склоподібного Ge2S3 PDF
Н. В. Юркович 46-51
Утворення 4s0-вакансії при зіткнення атому KrI з електронами PDF
В.-Ф. З. Папп 52-54
Дослідження залежностей параметрів Фано ρ2 та q-індексів від переданого імпульса в повних та парціальних (на n=2 та n=1 стани залишкового іона He) кривих узагальнених сил осцилятора переходу в континуум гелію PDF
Т. М. Заяць 55-66
Інструментальний активаційний аналіз нуклідного та елементного складу руд при певних обмеженнях на апріорну інформацію PDF
М. В. Стець, В. М. Бузаш, М. М. Стець 67-75
Порівняльний аналіз продуктів фотоядерної активації солей Мертвого моря та озера Кунігунда PDF
О. О. Парлаг, В. Т. Маслюк, В. М. Бузаш, С. Ю. Чундак 76-81
Формування інтерференційних функцій аморфних речовин в області ближнього порядку PDF
В. П. Іваницький, В. І. Сабов 82-89
Методика розрахунку термодинамічного стану сплавів із використанням координат Скрейнемакерса PDF
Ю. Ю. Жигуц, Ю. Ю. Скиба, Я. П. Легета 90-94
Квантово-механічні розрахунки зарядового стану атомів у монокристалах Cd2P3Cl(Br,I) PDF
В. М. Жихарев, І. Д. Сейковський 95-105
Ядерний гігантський дипольний резонанс PDF
В. М. Мазур 106-123
Життя заповнене самовіддачею! PDF
Л. Л. Шимон 124-128
Завідувачу кафедри оптики УжНУ професору Омеляну Івановичу Герзаничу - 65 PDF
І. І. Небола 129-130
Професор Сагарда В.В. - фізик, педагог, відомий освітянин України PDF
Л. Л. Шимон 131-133