Том 7 (2000)

DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2000.7

Зміст

Статті

Фізичний факультет на порозі третього тисячоліття PDF
Л. Л. Шимон 5-20
Його життя - цілюще джерело. Туряниця Іван Дмитрович. 24.02.1937-30.06.1993. PDF
Ю. В. Попик, О. В. Лукша 21-24
Фірцак Юрій Юрійович PDF
О. В. Лукша 25-27
Особливості краю власного поглинання монокристалів Hg3Те2Сl2 PDF
З. П. Гадьмаші, Л. М. Сусліков, В. В. Панько, Є. Ю. Переш, В. О. Стефанович 28-31
Двопроменезаломлення в кристалах Sn2Р2S6 при високих гідростатичних тисках PDF
Р. В. Кабаль, П. П. Гуранич, О. І. Герзанич 32-35
Визначення періодичних складових зміни тривалості доби PDF
А. Г. Кириченко 36-40
Автоматизація астрометричної обробки ототожнення зірок негатива в методі Тернера для геостаціонарних об’єктів PDF
В. У. Клімик 41-45
Поверхневі плазмони та взаємодія зарядів із їх електричними зображеннями в системі “метал-атом”. PDF (English)
V. G. Drobnich, V. A. Esaulov, I. S. Sharodi 46-51
Розклади хвильової функції частинки змінної маси по незвідних представленнях групи Де Сіттера SO(1,4) (РЕДУКЦІЯ SO(1,4)  ISO(3)) PDF
І. І. Качурик 52-57
Структура ближнього порядку у склах системи Sb2S3 – SbI3 PDF
В. М. Рубіш, П. П. Штець, В. В. Рубіш, Д. Г. Семак 58-62
Кривизна у високоенергетичному рр та рр розсіянні PDF (English)
J. E. Kontros, K. J. Kontros, A. I. Lengyel 63-69
Асимптотичні методи в релятивістських задачах з невідокремлювальними змінними PDF
В. Ю. Лазур, О. К. Рейтій, А. В. Катернога 70-76
Функція Гріна квантовомеханічної задачі двох кулонівських центрів PDF
М. В. Хома, В. Ю. Лазур, М. І. Карбованець 77-82
Визначення постійної та періодичної складової систематичних похибок зоряних каталогів для геостаціонарної зони PDF
А. М. Мацо, О. Є. Стародубцева, Т. В. Ужва 83-88
Вплив антимікробної речовини Bacillus Subtilis BS 934 на проникну здатність, хемотаксис, мембранний вольтаж та рух іонів клітин Erwinia Amylovora PDF (English)
Б. М. Sharga, R. Daugelavicius, E. Bakiene 89-97
Динаміка гратки шаруватого кристалу SnP2S6 PDF
Р. М. Євич, О. О. Грабар, Ю. М. Височанський 98-104
Динаміка доменних границь у сегнетоелектричних кристалах PDF
А. А. Горват, Д. І. Кайнц, Ю. С. Наконечний 105-108
Електронний стан поверхні і її вплив на властивості сегнетоелектриків-напівпровідників PDF (Русский)
Ю. В. Попик, В. Н. Жихарев 109-122
Струми терморозрядження аморфних фотопровідників SbхSe1-х PDF
В. І. Мікла, Ю. Ю. Надь 123-126
Чисельна оптимізація парціальних тисків робочої суміші ексимерної HgBr/HgІ лампи PDF
А. В. Поляк, М. М. Гуйван, О. М. Малінін 127-130
Збудження ексимерних молекул HgBr та HgCl в плазмі високочастотного розряду через діелектрик PDF
М. М. Гуйван, О. М. Малінін 131-139
β - релаксація в халькогенідах миш’яку PDF
Віталій Степанович Біланич 140-144
Квантово-польові методи в теорії розвиненою турбулентності PDF (Русский)
М. Гнатич, М. Стеглик, М. Юрчишин 145-150
Визначення тензора електропровідності для мультитермінальних вимірювань у випадку інжекції струму по осі С PDF (English)
П. П. Попович 151-154
Розрахунок спектру ядер 6Не та 18Ne в адіабатичній моделі ядра PDF
М. М. Капустей, Р. М. Плекан, В. Ю. Пойда, І. В. Хіміч 155-160
Механічна обробка кристалів сапфіра та виготовлення підкладок із них PDF
Д. І. Блецкан, О. Д. Блецкан, О. Р. Лук’янчук, А Л Машков, Я. М. Пекар 161-173
Відносний рух солітонів у світлоносному ефірі PDF
М. М. Чаварга 174-194
Завідувачу кафедри електронних систем, доценту Лукші Олегу Васильовичу -50. PDF
І. І. Небола 195