Том 20 (2007)

DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2007.20

Зміст

Статті

Визначний учений у галузі фізики електронних зіткнень PDF
Л. Л. Шимон 9-11
Непружні взаємодії електронів із збудженими атомами PDF
І. І. Шафраньош 12-16
Дисоціативна іонізація багатоатомних молекул електронами PDF
А. М. Завілопуло, О. Б. Шпеник 17-27
Перерізи збудження, іонізації та надпружного розсіяння у процесах взаємодії електронів із метастабільними атомами стронцію PDF
Т. А. Снігурська, М. О. Маргітич, В. І. Марушка 28-33
Процес надпружного розсіяння електронів на метастабільних атомах талію PDF
Р. О. Федорко, В. І. Марушка, І. І. Шафраньош 34-38
Квантово хімічне вивчення аніоноутворення в тимідині та 5-бромуридині PDF
І. А. Петрушко, М. І. Суховія 39-45
Іонізація молекул урацилу електронним ударом PDF
М. І. Суховія, В. В. Медулич, І. І. Шафраньош 46-49
Іонізація метастабільних атомів талію PDF
В. І. Марушка, Р. О. Федорко, М. О. Маргітич, І. І. Шафраньош 50-54
Вплив автоіонізаційних станів на заселення енергетичних рівнів атомів підгрупи алюмінію PDF
Л. Л. Шимон 55-61
Спектроскопічне дослідження збудження зовнішніх замкнених оболонок атомів Ca, Sr, Ba електронним ударом PDF
С. Ю. Угрин 62-68
Збудження емісій молекулярного іона СF4+ електронним ударом PDF
М. М. Чаварга 69-79
Збудження автоіонізаційних станів калію електронним ударом PDF (English)
A. A. Borovik (Jr), L. L. Shimon, A. A. Borovik 80-84
Оптичні функції збудження атомів Са, Zn, Cd та Hg PDF
М. М. Ердевді, О. Б. Шпеник, В. В. Вукстич, Є. Е. Контрош 85-91
Аналітична апроксимація електронних густин та радіальних орбіталей багатоелектронних атомних систем PDF
Е. Ремета, В. Келемен, М. Довганич 92-100
Емісійна ВУФ спектроскопія автоіонізаційних станів атомів металів PDF
Г. Г. Богачьов 119-124
Ізотопічний ефект при іонізації та дисоціативній іонізації молекул водню та дейтерію електронним ударом PDF
О. В. Снігурський 101-106
Про вплив домішки срібла на генераційні характеристики лазера на парі міді PDF
Р. Б. Рівейс, Ю. В. Жменяк, В. А. Кельман, Ю. О. Шпеник, О. О. Антонов 107-118
Поляризаційні ефекти в двоквантовому збудженні збурених станів атому Ва в присутності додаткового сильного поля нерезонансного випромінювання PDF
І. І. Бондар, В. В. Суран 125-130
Eмісія фотонів при іонному бомбардуванні KCl, KBr, KI PDF
І. Є. Митропольський, В. С. Буксар, С. С. Поп, І. С. Шароді 131-136
Дослідження методом допплерівської томографії вторинної емісії збуджених атомів Na при опроміненні іонами K+ поверхонь NаCl та Na-Sn PDF
В. В. Кузьма, О. М. Конопльов, А. С. Бобровник, В. О. Мастюгін, Г. Ю. Подгорецька, В. Г. Дробнич 137-140
Електрон- та іон-фотонна емісія КBr і KCl PDF
М. В. Приходько, І. Є. Митропольський, М. І. Лінтур, Л. М. Маркович, С. С. Поп 141-145
Збудження поверхневих плазмонів при опроміненні поверхні Ag іонами К+ PDF
В. В. Кузьма, О. М. Конопльов, А. С. Бобровник, В. О. Мастюгін, Г. Ю. Подгорецька, В. Г. Дробнич 146-149
Спектральний склад випромінювання поверхні кремнію при бомбардуванні іонами і електронами середніх енергій PDF
М. І. Лінтур, М. В. Приходько, Л. М. Маркович, А. Й. Дащенко, С. С. Поп 150-153
Спостереження процесів утворення негативних іонів стронцію та їх розпаду в оптичному каналі PDF
В. І. Марушка, Т. А. Снігурська, І. І. Шафраньош 154-157