Том 27 (2010)

Зміст

Статті

Тонка структура енергетичного спектру E(J) парно-парних ядер в адiабатичнiй тричастинковiй моделi PDF
Р. М. Плекан, В. Ю. Пойда, I. В. Хiмiч 7-13
Використання мови Ruby та технологiй DRB i RINDA для проведення розподiлених розрахункiв iз використанням граток Ізінга PDF
О. В. Дробнич, М. П. Дробнич, Т. В. Матяшовский, В. М. Різак 14-20
Фазові переходи в кристалах CuInP2(SexS1-x)6 в області при всебічному стисненні та p,T,x - діаграма PDF
В. Ю. Біганич, І. Ю. Куриця, В. С. Шуста, О. І. Герзанич 21-28
Дослідження реакції 103Rh(γ,γ')103mRh PDF
В. С. Бохінюк, О. Г. Окунєв, О. М. Парлаг, М. Т. Саболчій, О. М. Фрадкін 29-33
Формування нейтронних полів у водневмістких сповільнюючих вузлах мікротрона PDF
М. В. Стець, М. В. Гошовський, Г. Ф. Пітченко 34-38
Модельні нуклідні спектри рядів Th232, U235 та U238 PDF
О. М. Матьовка, М. В. Стець, В. Т. Маслюк 39-44
Вивчення фотозбудження ізомерного стану 11/2- ізотопу 129Te в реакції (γ,n) PDF (English)
V. M. Мazur, D. M. Symochko, Z. М. Bigan, Т. V. Poltorzhytska 45-49
Випромінювальні характеристики та електронні кінетичні коефіцієнти плазми на основі пари води PDF
О. K. Шуаібов, О. М. Малінін 50-59
Дослідження впливу тиску навколишнього газу на геометричні розміри та особливості поширення лазерної плазми алюмінію PDF (Русский)
Л. В. Месарош, М. П. Чучман, О. К. Шуаібов, І. Е. Качер 60-65
Розрахунки перерізів розсіяння електронів на атомі вуглецю PDF
Л. О. Бандурина, В. Ф. Гедеон 66-71
Розсіювання повільних електронів поверхнями полікристалічного танталу та молібдену PDF
О. Б. Шпеник, Т. Ю. Попик, Р. О. Ортіков 72-82
Особливості перерізів розсіяння електронів на атомі вуглецю PDF
Л. O. Бандурина, В. Ф. Гедеон 83-87
Релятивістський оператор взаємодії двох квазімолекулярних електронів в рамках ефектів третього порядку квантової електродинаміки PDF
О. Ф. Павлик 88-96
Квазікласична теорія тунельної іонізації релятивістського атома в постійному однорідному електричному полі PDF
О. К. Рейтій, В. К. Рейтій, В. Ю. Лазур 97-102
Тахіонні акаузальні петлі PDF
В. І. Іляшевич, С. Ю. Медведєв 103-111
Результати визначення геометричних параметрів геостационарних супутників за їх фотометричними спостереженнями на границі земної тіні PDF
В. П. Епишев, Г. Ф. Карпенко, П. П. Сухов, А. В. Клабукова, С. К. Волков 112-117
Інтегрування рівнянь Лагранжа для визначення збурень від сонячної радіації в орбітах геосинхронних супутників PDF
В. У. Клімик, В. П. Єпішев, І. І. Мотрунич, В. І. Кудак, Г. М. Мацо 118-125
Термостати електричні сухоповітряні Без заголовку
В. С. Мельник, І. Ф. Найбауер, Н. І. Хома 126-130
До 75-річчя доктора фізико-математичних наук, професора Ужгородського національного університету Івана Васильовича Хіміча PDF
В. Ю. Лазур 131-133