Том 28 (2010)

DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2010.28

Зміст

Статті

Структура кристалічної гратки сапфірів α-Al2O3 PDF
А. Я. Штейфан, І. І. Небола 7-12
Електронна структура ромбічного GeSe PDF (Русский)
Д. И. Блецкан, К. Э. Глухов, В. Н. Кабаций, А. Р. Лукьянчук 13-28
Взаємодія локалiзованих зарядiв з граткою молекулярних крiокристалiв PDF (Русский)
В. А. Лыках, Е. С. Сиркин 29-36
Розмірний ефект у провідності полікристалічних плівок нікелю PDF
А. Г. Басов, Ю. О. Шкурдода, Л. В. Дехтярук 37-43
Вплив одновісного тиску на діелектричні властивості кристалів CuInP2S6 PDF
О. В. Шуста, О. Г. Сливка, В. М. Кедюлич, П. П. Гуранич, В. С. Шуста, О. І. Герзанич, І. П. Пріц 44-46
Діелектричні властивості полікристалів TlIn(S0.96Se0.04)2 при високих гідростатичних тисках PDF
Р. Р. Росул, О. О. Гомоннай, П. П. Гуранич, О. Г. Сливка, В. М. Рубіш, М. Ю. Риган 47-51
Теплове розширення стекол GexAs40-xSe60 PDF
В. С. Біланич, І. В. Боднарь, В. Б. Онищак, І. М. Різак, В. М. Різак 52-56
Вплив умов одержання на лінійне розширення і структуру склоподібного As2S5 PDF
І. Й. Росола, В. В. Цигика 57-63
Процеси формування градієнтних структур на основі склоподібного Ge2S3 з урахуванням технологічних режимів одержання PDF
Н. В. Юркович, М. І. Мар'ян 64-69
Низькочастотні особливості фононних спектрів твердих розчинів заміщення PDF
И. А. Господарев, В. И. Гришаев, А. В. Котляр, К. в. Кравченко, Е. В. Манжелий, Е. С. Сыркин, С. Б. Феодосьев, И. К. Галетич 70-79
Кінетика фотостимульованих змін показника заломлення в аморфних плівках системи As-S PDF
В. М. Кришеник, В. І. Мікла 80-86
Просторові розподіли нейтронів у системах «Гальмівна мішень+нейтронний конвертор» PDF
М. В. Стець, М. В. Гошовський, Г. Ф. Пітченко 87-92
Експериментальне визначення метрологічних коефіцієнтів ядерної гамма-спектрометрії об’ємних зразків PDF
О. М. Поп, М. В. Стець 93-98
Визначення вмісту фотонейтронів у гальмівному випромінюванні мікротрона М-30 активаційними детекторами PDF
О. О. Парлаг, О. І. Лендел, В. М. Головей, В. Т. Маслюк, Т. Й. Маринець, М. М. Биров 99-106
Двоелектронна обмінна взаємодія полярних молекул з іонами PDF
А. М. Карбованець, М. І. Карбованець 107-116
Квантово-електродинамічна задача про взаємодіюдвох квазімолекулярних електронів в рамках ефектів 3-го порядку квантової електродинаміки PDF
В. В. Алексій 117-124
Деякі фізичні аспекти радіаційних змін біомолекулярних структур PDF
М. І. Суховія, Р. Л. Шваб, М. І. Шафраньош, О. В. Павлючок-Гогерчак, В. В Стецович, І. І. Шафраньош 125-128
Дослідження спектральних і часових характеристик лазерної плазми олова PDF
Л. В. Месарош, М. П. Чучман, І. Е. Качер 129-134
Короткохвильовий випромінювач ємнісного розряду на парі води PDF
О. Й. Миня, О. К. Шуаібов, І. В. Шевера, Р. В. Грицак, З. Т. Гомокі 135-139
Емісійна діагностика лазерної плазми на основі сполуки СuInSe2 PDF
М. П. Чучман, Г. Е. Ласлов, І. Е. Качер, Л. Л. Шимон 140-144
Дослідження імпульсно-періодичної трибар’єрної лампи на сумішах криптону з молекулами CCl4 і SF6 PDF
З. Т. Гомокі, О. Й. Миня, І. В. Шевера, Л. Л. Шимон, О. К. Шуаібов 145-149
Заселеність геостаціонарної орбіти та результати її контролю PDF
В. У. Клімик, В. П. Єпішев, В. І. Кудак, І. І. Мотрунич, Г. М. Мацо 150-156
Зміни в русі геосинхронних об’єктів внаслідок впливу на них випромінювання від землі та їх проходження через тінь землі PDF
В. П. Єпішев, В. У. Клімик, І. І. Мотрунич 157-164