Том 5 (1999)

DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.1999.5

Зміст

Статті

Край оптичного поглинання та фазові переходи в кристалах СuІnР26 PDF
І. П. Студеняк, В. В. Митровцій, Д. Ш. Ковач, О. А. Микайло, М. І. Гурзан, Ю. М. Височанський 5-10
Асиметрія в розсіянні лептонів та протонів PDF
Т. І. Данило, В. І. Сабов, М. Я. Любка 11-17
Вплив атмосфери на віддалемірні спостереження штучних супутників Землі PDF
І. В. Швалагін, Н. І. Каблак, В. У. Клімік, М. Т. Миронов, М. М. Осипенко 18-21
Радіохімічне дослідження уламків поділу ядер важких елементів в системі водний розчин - селективний сорбент PDF
Г. В. Васільєва, А. П. Осипенко, В. В. Стрелко, О. М. Фрадкін 22-25
Біфуркаційна діаграма та дисипативні структури в системах різної природи PDF
М. І. Мар'ян, І. М. Сливка 26-29
Вплив температури і гідростатичного тиску на анізотропію діелектричних властивостей кристала Sn2P2S6 PDF
В. М. Кедюлич, О. Г. Сливка, О. І. Герзанич, П. П. Гуранич, В. С. Шуста, П. М. Лукач 30-32
Застосування методу накладання конфігурацій до опису СПІН-Спінового розщеплення у легких мезонах PDF
В. Лендьел, Ю. Фекете, С. Халупка, М. Салак 33-38
Оптичні властивості стекол розрізу Ge20As14SxSe52-xJ14 PDF
І. Й. Росола 39-43
Діелектричні властивості SbSJ у електричних, механічних та температурних полях PDF
Д. І. Кайнц, А. А. Горват, Ю. С. Наконечний 44-49
Про можливість напилення періодичних структур цугом наносекундних лазерних імпульсів PDF
І. І. Опачко 50-55
Особливості лазерної очистки ілюмінаторів PDF
І. І. Опачко 56-61
Дослідження надпровідних властивостей кераміки CdBa2Can-1CunOx PDF
В. В. Бунда, Р. Т. Марійчук, С. О. Бунда, П. П. Попович, А. М. Соломон 62-67
Дослідження природи проміжкової квазі-антиполярної фази в кристалах CuCrP2S6 PDF
Ю. М. Височанський, І. П. Студеняк, В. В. Митровцій, О. О. Молнар, Д. Ш. Ковач, О. А. Микайло, В. Кажіпе 68-77
Дослідження внутрішнього тертя в халькогенідних стеклах на звукових частотах PDF
В. В. Габорець, А. А. Горват 78-82
Заселення ізомерних станів барію в реакціях (y, N) PDF
В. М. Мазур, З. М. Біган, Т. Й. Маринець, Ю. В. Пилипченко 83-86
Дослідження можливості підвищення вихідних характеристик високочастотної HgBr/HgCI - ексимерної лампи PDF
М. М. Гуйван, О. М. Малінін, Л. Л. Шимон 87-91
Порівняльна оцінка моделей для визначення вологої складової атмосферної поправки у відстань до штучних супутників Землі PDF
І. М. Тегза 92-98
Дослідження іонізації атому аргону електронним ударом по випромінюванню у ВУФ області спектру PDF
В.-Ф. З. Папп 99-104
Виникнення просторово-періодичних дисипативних структур щільності точкових дефектів і кисневих преципітатів що опромінюється кремнії PDF (Русский)
П. А. Селищев 105-110
Незвичайна температурна трансформація спектрів люмінесценції в шаруватих кристалах BiOCl:Ti PDF
В. В. Бунда 111-117
Перехідні та стаціонарні характеристики контактів з аморфним селеном та його сплавами PDF (English)
V. I. Mikla, Yu. Yu. Nagy, V. V. Mikla 118-122
Процедура Чеді-Коена для низькосиметричних середовищ PDF
М. І. Колінько, А. Г. Невідомський 123-128
Про спектральний склад природньої гамма-активності PDF
О. О. Парлаг, М. В. Стець, В. Т. Маслюк, П. П. Пуга, І. А. Сенинець 129-133
Вивчення фотохімічних реакцій у монокристалах CdJ2 з домішкою міді методом ЕПР PDF
С. А. Пирога 134-137
Електропровідність і термостимульована провідність шаруватих кристалів GeS одержаних різними методами PDF
Д. І. Блецкан, Й. Й. Мадяр, С. В. Микуланинець, М. Ю. Січка 138-144
Політипізм дихалькогенідів олова PDF (Русский)
Д. И. Блецкан, Ю. В. Ворошилов, Л. В. Алексик 145-154
Структура і фононні спектри кристалічних і склоподібних напівпровідників типу MIIAIVB3VI PDF (Русский)
Д. И. Блецкан, Ю. В. Ворошилов, Л. М. Дурдинец, В. Н. Кабаций, П. П. Мигалко, В. А. Стефанович 155-162
Кристалічна структура і особливості формування коливальних спектрів Pb2GeS4 PDF (Русский)
Д. И. Блецкан, Ю. В. Ворошилов, Л. М. Дурдинец, П. П. Мигалко, В. А. Стефанович, В. Н. Кабаций 163-169
Оптичні властивості і ЕПР стекол GeS21 і GeSe2 модифікованих телуром PDF
Д. І. Блецкан, Н. В. Юркович, В. М. Кабацій, І. М. Митровцій, І. М. Миголинець, М. Ю. Січка 170-177
Рентгено- та термостимульована люмінесценція монокристалів лейкосапфіру PDF
Б. М. Гунда, А. М. Соломон, П. П. Пуга, Д. І. Блецкан, Й. Й. Бундаш, Г. Д. Пуга 178-185
Кінематичні характеристики пружного розсіювання повільних електронів атомами в діапазон кутів, залежний від енергії зіткнень PDF
Ю. Ю. Білак 186-192
Спектр мас кварконіїв з врахуванням тензорних сил PDF
І. І. Гайсак, В. І. Лендєл, В. С. Морохович 193-197
Багатофункціональна установка для дослідження рентгенолюмінесценції та термостимульваної люмінесценції PDF
Б. М. Гунда 198-212
Іон-фотонна емісія α-Al2O3 PDF
Р. П. Логойда, О. М. Коноплев, Й. Й. Бундаш 213-215
Аналіз динамічних матриць складних кристалів типу AuCu3 PDF
Е. П. Булеца, М. В. Довка, О. Ф. Іваняс, І. І. Небола 216-220
Оптимізація форми та вивчення механічних напруг навколо дентальних імплантів при різних навантаженнях PDF
В. П. Пинзеник, А. М. Потапчук, Й. П. Шаркань, В. Я. Рибак, Ю. Ю. Рубіш, В. І. Токач, Т. А. Потапчук 221-227