Том 11 (2002)

Зміст

Статті

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИПРОМІНЮВАННЯ КЛАСТЕРІВ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ ПРИ ЗБУДЖЕННІ В ПОЛУМ'Ї ВОДНЮ PDF
М. Т. Соскида, Л. Л. Шимон 5-11
Пряма іонізація гелію електронним ударом в області вище порогу утворення збуджених іонів PDF
Т. М. Заяць 11-20
Вплив гідростатичного тиску на анізотропію діелектричних властивостей кристалів КДР PDF
Г. М. Гуйван, П. М. Лукач, О. Г. Сливка 21-24
ОСОБЛИВОСТІ СПЕКТРІВ ПОГЛИНАННЯ ЛІЗАТІВ РІЗНИХ ШТАМРІВ ГАЛОФІЛЬНИХ БАКТЕРІЙ PDF
Ю. В. Андрашко, І. І. Трикур, І. І. Цьома, І. Й. Шаркань, В. В. Ярош, Н. П. Фролова 25-28
ВПЛИВ НЕКОНТРОЛЬОВАНИХ ДОМІШОК У САПФІРОВІЙ ПІДКЛАДЦІ НА СПЕКТРИ ВИПРОМІНЮВАННЯ СВІТЛОДІОДІВ НА ОСНОВІ ГЕТЕРОСТРУКТУР InGaN/AlGaN/GaN PDF
Д. І. Блецкан, О. Д. Блецкан, О. Р. Лукянчук, В. О. Стефанович 29-37
ГАММА-СПЕКТРОМЕТРІЯ ЗРАЗКІВ ДОВКІЛЛЯ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ PDF
М. В. Стець, В. Т. Маслюк, І. І. Небола 38-44
ЕНЕРГЕТИЧНА СТРУКТУРА КРИСТАЛІВ ТИПУ Sn2P2S6 ПРИ ДЕФОРМАЦІЯХ ТА МАТЕРІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ PDF
Л. Ю. Хархаліс, А. І. Берча, О. Б. Мітін, О. О. Грабар 45-52
ВИКОРИСТАННЯ ФОТОПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ PDF
П. П. Бобонич, Е. П. Бобонич 53-55
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ ПЕРЕРІЗІВ РЕАКЦІЙ Ag(y,n) Ag, Ag(y,n) Ag
В. С. Бохінюк, А. П. Осіпенко, О. П. Парлаг, І. В. Хіміч 56-60
ФОТОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ КРИСТАЛІЧНИХ І СКЛОПОДІБНИХ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ GeS2rSe2(i.x) PDF
Д. І. Блецкан, В. М. Кабацій, Т. О. Сакал, М. Ю. Січка 61-65
ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕНТРАЦІЙНИХ 3АЛЕЖНОСТЕЙ ФОНОННИХ ЧАСТОТ В ТВЕРДОМУ РОЗЧИНI Cu1-xMgxCr2O4 PDF
Е. П. Булеца 66-71
МЕТОД ВЗАЄМОДІЮЧИХ КОНФІГУРАЦІЙ У ЗОБРАЖЕННІ КОМПЛЕКСНИХ ЧИСЕЛ В ЗАДАЧІ ІОНІЗАЦІЇ АТОМІВ ЕЛЕКТРОННИМ УДАРОМ В ОБЛАСТІ ВИЩЕ ПОРОГУ УТВОРЕННЯ ЗБУДЖЕНИХ ІОНІВ PDF
Т. М. Заяць 72-86
ОСОБЛИВОСТІ ДІАГРАМ „ВЛАСТИВІСТЬ-СКЛАД” СТЕКОЛ СИСТЕМИ Sb-S PDF
В. М. Рубіш, П. П. Штець, В. В. Рубіш, Д. Г. Семак 87-91
СТОХАСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОБРАЗОВАНИЯ ДИССИПАТИВНЫХ СТРУКТУР РАДИАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ PDF
П. А. Селищев 92-101
КІНЕТИКА УТВОРЕННЯ ФОТОНАВЕДЕНИХ МЕТАСТАБІЛЬНИХ ДЕФЕКТІВ В АМОРФНИХ ХАЛЬКОГЕНІДАХ
В. В. Мікла, В. Ю. Сливка, В. І. Мікла 102-105
ФОТОСТИМУЛЬОВАНА АНІЗОТРОПІЯ В ТОНКИХ ПЛІВКАХ АМОРФНИХ ХАЛЬКОГЕНІДІВ PDF (English)
V. M. Kryshenik, V. I. Mikla, I. P. Mikhalko 106-110
ПРО ЕНЕРГЕТИЧНУ ЗАЛЕЖНІСТЬ НЕЗАЛЕЖНОГО ВИХОДУ 97Nb ПРИ ФОТОПОДІЛІ ТОРІЮ PDF
М. В. Водянчук, О. Г. Окунєв, А. П. Осіпенко, В. А. Пилипченко, О. М. Фрадкін, І. В. Хіміч, О. В. Яценко 111-115
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ І ТЕХНІКИ ДОПЛЕРІВСЬКОЇ ТОМОГРАФІЇ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ БЕЗЕТАЛОННОГО НАДВИСОКОЧУТЛИВОГО КІЛЬКІСНОГО ЕЛЕМЕНТНОГО АНАЛІЗУ МАТЕРІАЛІВ PDF
С. В. Охріменко 116-125
PREPARATION AND PHYSICAL PROPERTIES OF THE PIEZOELECTRIC COMPOSITES BASED ON Sn2P2S6 MATERIAL PDF
YU. Il. Tyagur, M. Prokopova, L. Burianova, A. Kopal 126-135
НЧ KP СПЕКТРИ СТЕКОЛ AsxSl x, КОЛИВАЛЬНІ СПЕКТРИ КЛАСТЕРІВ AsnSm, РОЗРАХОВАНИХ МЕТОДОМ "AB INITIO”, ТА РОЗПОДІЛ КЛАСТЕРІВ ПО ДОВЖИНАМ PDF (English)
R. M. Holomb, M. V. Mitsa, N. I. Mateleshko 136-140
ТЕНЗИМЕТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КРИСТАЛІВ Sn2P2S6 PDF
В. В. Бунда, С. М. Тасинець, М. І. Турзан, О. А. Микайло 141-145
ІНТЕГРАЦІЯ РЕГІОНУ В ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ЧЕРЕЗ ІНФОРМАТИЗАЦІЮ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ PDF
Й. Я. Даньків, Л. І. Максимук 146-150
ВРАХУВАННЯ ЗМІШУВАННЯ У ВЕКТОРНИХ МЕЗОНАХ МЕТОДОМ НАКЛАДАННЯ КОНФІГУРАЦІЙ PDF
І. Гайсак, Ю. Фекете, В. Морохович 151-156
КР СПЕКТРИ ПЛІВОК As-Se ТА КОЛИВНІ СПЕКТРИ КЛАСТЕРІВ As-Se.
Н. Л. Метелешко 157-160
УСТАНОВКА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОТОІНДУКОВАНИХ ЗМІН. PDF
Л. І. Козич, Н. П. Фролова, Й. П. Шаркань 161-163
ІЗОМЕР Н/78т(16+), ЯК РОБОЧЕ ТІЛО ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ГАМА-ЛАЗЕРА PDF
І. В. Соколюк, Т. М. Заяць 164-170
ОСОБЛИВОСТІ ВИМІРУ КУМУЛЯТИВНИХ ВИХОДІВ УЛАМКІВ ФОТОПОДІЛУ АКТИНІДНИХ ЯДЕР. PDF
В. Г. Маслюк 171-176
ДО ПИТАННЯ ПРО ФІЗИЧНИЙ ЗМЫСТ Ѱ-ФУНКЦІЇ ХВИЛЬОВОГО РІВНЯННЯ PDF
Н. Н. Чаварга 177-188