Том 14 (2003)

Зміст

Статті

Зондування різномодифікованих поверхонь Gе(111) повільними електронами PDF
Т. Ю. Попик, В. М. Фейер 11-15
Міжатомні потенціали розрідженої багатобозонної системи PDF
А. А. Ровенчак 16-19
Формування дифузійних шарів при поверхневому насиченні азотом деформованих сплавів заліза PDF (English)
L. D. Demchenko 20-26
Дослідження дозових і енергетичних залежностей виходу термостимульованої люмінесценції монокристалів Li2B4O7:Mn тa Li2B4O7:Ag PDF
В. І. Лямаєв, В. М. Головей 27-31
Рентгенодифракційні дослідження структурної досконалості кристалів ZnSe < Mg > PDF
О. М. Сльотов 32-35
Елементи програмного комплексу Grid на CMS Linux кластері ННЦ ХФТІ PDF (English)
L. G. Levchuk, P. V. Sorokin, D. V. Soroka, S. S. Zub 36-39
Теоретичний опис кореляцій нуклонів парно-парних атомних ядер PDF
Р. М. Плекан, В. Ю. Пойда, І. В. Хіміч 40-45
Термодинамічний і кінетичний аналіз власних дефектів у нітриді галію PDF
І. В. Рогозін, О. В. Мараховський 46-51
Прояв двофотонних резонансів при трифотонній іонізації атома самарію PDF
О. І. Гомонай, О. І. Плекан 52-56
Збудження інтеркомбінаційної лінії In+ при електрон-іонних зіткненнях PDF
Є. В. Овчаренко 57-61
Структура локальних станів у міжкристалітних прошарках плівок сульфіду свинцю PDF
С. С. Павлов 62-66
Обчислення параметрів потенціалів міжатомної взаємодії кубічних ґраток у довгохвильовому наближенні PDF
О. В. Кнігініцький 67-72
Пошук імпульсної генерації на самообмежених переходах атома індію PDF
Р. Б. Рійвес 73-77
Імпульсний лазер на самообмежених переходах іонізованого кальцію PDF
Є. А. Світличний 78-82
Ізовекторні l-заборонені магнітні дипольні переходи в ядрі 31Р PDF
О. М. Водін, І. В. Ушаков 83-90
Емісійні властивості імпульсного розряду в суміші Xe-NaCl PDF
І. О. Завізіон, Р. Б. Рійвес, Є. А. Світличний, Ю. В. Жменяк, В. А. Кельман, Ю. О. Шпеник 91-94
Оптичні фонони в кристалах АI2ВVIСVII6 PDF
В. М. Каменщиков, В. О. Стефанович, Л. М. Сусліков 95-99
Фононні спектри СdI2 в далекій інфрачервоній області PDF
Т. С. Кулай, В. М. Лесівців 100-104
Вільна енергія системи іонів у пористому середовищі PDF
Ю. Л. Блажиєвський 105-108
Параметри теорії флуктуаційного вільного об'єму в стеклах системи Ge-As-Se PDF
Т. Д. Мельниченко 109-112
Підвищення квантового виходу фотолюмінесценції шарів поруватого кремнію оптимізацією параметрів анодизації PDF
Д. Ф. Тімохов 113-118
Характерні швидкості збуджених атомів Nа, розпорошених іонами К+ з поверхні монокристала NаСl PDF
В. В. Кузьма, О. М. Конопльов, В. О. Мастюгін, Г. Ю. Подгорецька, В. Г. Дробнич 119-121
Електрична поляризовність гадронів PDF
Ю. Фекете, І. Гайсак, В. Морохович 122-127
Електрон-фотонна емісія сапфіру і рубіну PDF
А. П. Яльч, Малек Алі 128-133
Свічення поверхні чистого і легованого домішками кремнію під дією електронів PDF
М. І. Лінтур, М. В. Приходько, Л. М. Маркович, Н. Аль-Дургам, С. С. Поп 134-137
Дослідження катодолюмінесценції твердих тіл на модернізованій експериментальній установці "Атом" PDF
В. М. Красилинець, Б. М. Гунда, М. М. Ердевді, А. М. Соломон, І. І. Чичура 138-141
Аналіз критичної поведінки гіротропії при фазових переходах у кристалах PDF
О. С. Кушнір, Р. Я. Шопа 142-148
Вплив опромінення на оптичні та електричні властивості стекол систем HgSe-SnSe2-Ga2Se3 тa ZnSe-GeSe2-Ga2Se3 PDF
М. І. Роспопа 149-153
Моделювання методом Монте-Карло фазової поведінки мікрокристалів типу Sn2P2S6 PDF
О. В. Дробнич 154-158
Електрон-фотонна емісія лужно-галогенних кристалів PDF
М. В. Приходько 159-163
Екранування електромагнітної взаємодії у слаборелятивістичному виродженому електронному газі PDF
Б. В. Будний 164-170
Результати участі ННЦ ХФТІ в CERN/CMS Монте-Карло генерації PDF (English)
L. G. Levchuk, D. V. Soroka, F. V. Sorokin, S. S. Zub 171-174
Новий доданок у пружній енергії і його вплив на фазові переходи PDF
А. А. Щербаков 175-178
Гамма-спектрометрія закарпатських цеолітів PDF
М. М. Стець, М. В. Стець 179-187
Взаємодія фосфору з атомарно-чистими поверхнями Ge(100) PDF
П. Астаф'єв, О. Ананьїна 188-194
Задача трьох кулонівських центрів та її застосування в теорії іон-молекулярних зіткнень PDF (English)
V. Yu. Lazur, M. V. Khoma, R. K. Janev, M. I. Karbovanets 195-200
Метод обчислення характеру фазових діаграм стану сплавів PDF
Ю. Ю. Жигуц, Ю. Ю. Скиба, Я. П. Легета 201-207