Том 16 (2004)

Зміст

Статті

Його стрімке зростання переконливо вражало всіх PDF
Л. Л. Шимон 7-10
Врахування руху остова ядра в адіабатичній тричастинковій моделі ядра PDF
І. В. Хiмiч 11-17
Орієнтована лазерна кристалізація аморфних плівок SbxSe1-x PDF
В. В. Мікла, В. І. Мікла, В. М. Кришеник, І. П. Михалько 18-21
Дослідження ефективного перерізу збудження ізомерного стану ртуті 199mHg в реакціях (γ,γ') та (γ,n) PDF
В. С. Бохінюк, О. Г. Окунєв, О. М. Парлаг, М. Т. Саболчій, О. М. Фрадкін, І. В. Хіміч 22-25
Використання процесу сорбції йоду для визначення незалежного виходу 135Xe PDF
Г. В. Васильєва, В. А. Пилипченко, І. В. Хіміч 26-30
Еліпсометричні дослідження оптичних констант легованого і опроміненого халькогенідного скла As2S3 PDF
В. М. Жихарєв, М. І. Козак, М. Ю. Бобик, І. Д. Сейковський 31-37
Задача двох кулонівських центрів в квантовій механіці: вплив розмірності PDF
Д. І. Бондар, В. Ю. Лазур, І. М. Шваб 38-53
Дослідження випромінювання постійного розряду над поверхнею води PDF
М. Т.І. Соскида 54-58
Еліпсометричне дослідження оптичної однорідності тонких плівок халькогенідного скла As2S3 PDF
В. М. Жихарєв, М. І. Козак, І. Д. Сейковський 59-66
Термографічне дослідження легованих сплавів Ge0,4S0,6 та одержання на їх основі тонкоплівкових градієнтних структур PDF
А. В. Лада, С. С. Крафчик, В. Ю. Лоя, П. П. Пуга, Н. В. Юркович, Г. Д. Пуга 67-72
Чисельне моделювання лазера на r->m переходах іонізованого кальцію PDF
В. А. Кельман, С. О. Зозуля, Ю. О. Шпеник, Є. А. Світличний 73-79
Діаграми “властивість-склад” і структура стекол As40S60-xSex PDF
О. Г. Гуранич, В. В. Рубіш, З. П. Гадьмаші, Ю. А. Горват, М. О. Дуркот, О. С. Микуланинець, Р. П. Пісак, Т. В. Павлишинець, П. П. Штець 80-84
Термоелектричні властивості напівпровідникових систем на основі Tl-Zr(Ti)-S PDF
В. В. Беца, І. В. Галаговець, Є. Ю. Переш, Ю. В. Попик, М. Ю. Сабов 85-88
Діелектричні та оптичні властивості кристалів (Sn0.95Zn0.05)2P2S6 при високих гідростатичних тисках PDF
В. С. Шуста, В. В. Товт, М. В. Поторій, О. Г. Сливка, П. П. Гуранич, О. І. Герзанич, І. Ю. Куриця, В. Ю. Біганич 89-92
Матеріали синтезовані металотермією і СВС-процесами PDF
Ю. Ю. Жигуц, В. І. Похмурський, Ю. Ю. Скиба, Я. П. Легета 93-103
Механічні властивості вуглецевих нанотрубок PDF (English)
S. Ya. Brichka, M. I. Terets, O. I. Svistova, S. L. Revo 104-108