Том 18 (2005)

Зміст

Статті

Про можливість розширення спеціальної теорії відносності за світловий барє’р PDF
С. Ю. Медведєв 7-15
Світлове “забруднення” нічного неба в пункті Ужгород PDF
В. П. Єпішев, І. І. Ісак, В. У. Клімик 16-18
Використання GPS-спостережень для визначення випадаючої водяної пари в атмосфері PDF
Н. І. Каблак, В. У. Клімик, І. В. Швалагін, Я. М. Мотрунич, Н. Д. Кучеревич 19-24
Ризик зіткнення космічних об’єктів на геосинхронних орбітах PDF
І. І. Мотрунич, в. У. Клімик, К. А. Кудак, Г. М. Мацо 25-31
Дослідження процесів розсіювання та дифузії йонів у мо-нокристалі дийодиду свинцю методом перехідних стру-мів PDF
Р. М. Пастернак 32-36
Формування інтерференційних функцій в області середнього порядку аморфних речовин PDF
В. П. Іваницький, В. І. Сабов 37-46
Енергетичні залежності активаційних інтегралів (nγ)- та (np)– компонент потоку нейтронів із конверторів “γ-квант-фотонейтрон” в інтервалі енергій електронів 14-24 МеВ мікротрону М-30 PDF
М. В. Стець, Д. І. Сікора 47-56
Перерізи збудження спектральних переходів SrII з атомних метастабільних станів електронами PDF
Т. А. Снігурська, М. О. Маргітич, І. І. Шафраньош 57-61
П’єзоелектричні властивості монокристалів Sn2P2S6 PDF (Русский)
Ю. И. Тягур 62-75
Прогнозування руху геосинхронних об’єктів для отото-жнення результатів їх спостережень PDF
І. І. Мотрунич, В. У. Клімик, К. А. Кудак, Г. М. Мацо, О. Є. Стародубцева 76-81
Дрейф геостаціонарних супутників PDF
В. У. Клімик, К. А. Кудак, А. М. Мацо, О. Є. Стародубцева 82-89
Нанонеоднорідність як характерний прояв організації структури аморфних халькогенідів PDF
В. М. Кришеник 90-102
Еталонна лампа для визначення апаратної функції та калібровки шкали довжин хвиль інтерферометру фабрі-перо PDF
О. М. Конопльов, В. В. Кузьма, В. О. Мастюгін, Г. Ю. Подгорецька, В. Г. Дробнич 103-107
Теорія відносності на x-t-діаграмах PDF (Русский)
Н. Н. Чаварга 108-120
Академіку АН вищої школи України, завідувачу кафедри ядерної фізики, професору Івану Васильович Хімічу PDF
В. Ю. Лазур, Р. М. Плекан 121-123