Том 22 (2008)

Зміст

Статті

Реалізація концепції мінімальних комплексів зон і віток в електронному і фононному спектрах кристалів PDF
Л. Ю. Хархаліс, І. В. Берча, М. М. Шнайдер 7-16
DFT-розрахунки просторової та електронної структури кристалів Sn2P2S6 в пара- та сегнетофазах PDF
О. І. Чобаль, І. М. Різак, В. М. Різак 17-24
Мандельштам-бріллюенівське розсіювання світла в кристалах типу Sn2P2S6 PDF
А. А. Когутич, Р. М. Євич, Р. М. Біланич, С. І. Перечинський 25-30
Вплив гідростатичного тиску на аномалії діелектричної проникності кристалів TlInS2 Без заголовку
О. О. Гомоннай, П. П. Гуранич, М. Ю. Риган, І. Ю. Роман, О. Г. Сливка 31-35
Електрофізичні властивості електролюмінесцентних випромінювачів, одержаних на основі капсульованого люмінофору ZnS: Cu Без заголовку
К. О. Попович 36-39
Двопроменезаломлення та діелектрична проникність шаруватих кристалів CuInP2S6 при високих гідростатичних тисках Без заголовку
П. П. Гуранич, О. Г. Сливка, О. О. Гомоннай, О. В. Шуста, І. П. Пріц 40-43
Вплив γ-опромінювання на низькотемпературну механічну релаксацію у склі Gе8As32Se60 Без заголовку
В. С. Біланич, В. Б. Онищак, О. О. Парлаг, В. М. Різак, І. М. Різак 44-47
Край поглинання стекол системи As2S3 – SbSI Без заголовку
О. Г. Гуранич, В. М. Рубіш 48-52
Люмінесцентні властивості та моделювання процесів випромінювальної рекомбінації в шаруватих кристалах сімейства матлокіту Без заголовку
В. В. Бунда, В. М. Сабадош, С. О. Бунда 53-56
Магнітні властивості шаруватих матеріалів EuOCl та EuOBr: дослідження та математичне моделювання Без заголовку (English)
В. В. Бунда, C. О. Бунда, В. М. Сабадош 57-59
Вплив освітлення на продуктивність бактеріородопсину Halobacterium Salinarium Без заголовку
Й. П. Шаркань, М. Ю. Січка, В. В. Ярош, І. Й. Цьома, Н. П. Фролова, О. І. Корпош 60-63
Дослідження енергетичної залежності ізомерного відношення виходів реакції ,118Sn(γ,p)117 Inm,g PDF
В. С. Бохінюк, О. Г. Окунєв, О. М. Парлаг, М. Т. Саболчій, І. В. Соколюк, І. В. Хіміч 64-68
Вплив вологості на дифракційну ефективність голограм, записаних на плівках бактеріородопсину з домішкою ТЕА Без заголовку
І. І. Трикур, М. М. Бурикін, В. М. Різак 69-73
Газорозрядна ультрафіолетова лампа на молекулах хлору Без заголовку
О. К. Шуаібов, Л. Л. Шимон, І. В. Шевера, А. О. Малініна 74-81
Застосування методу взаємодіючих конфігурацій в зображенні комплексних чисел до задачі іонізації іонів Без заголовку
Т. М. Заяць, А. І. Опачко, В. М. Симулик 82-86
Релятивістська кваркова модель d-, ds-, b- та bs-мезонів Без заголовку
В. Ю. Лазур, О. К. Рейтій, В. В. Рубіш 87-95
Adiabatic asymptotic theory of the two-electron exchange at relativistic binding energies Без заголовку
В. Ю. Лазур, О. К. Рейтій, С. І. Мигалина 96-104
Дослідження системи наведення та побудова “Карти похибок” для телескопу ТПЛ-1М на основі спостережень зірок Без заголовку
С. І. Ігнатович, Я. М. Мотрунич, І. Ф. Найбауер, В. М. Періг 105-110
Розробки електронних пристроїв у приводі крокового двигуна телескопа ТПЛ-1М Без заголовку
В. С. Мельник, І. Ф. Найбауер, С. І. Ігнатович, Я. М. Мотрунич 111-116
Термітні зносостійкі чавуни Без заголовку
Ю. Ю. Жигуц, В. В. Широков 117-121
Спостереження ШСЗ в Ужгороді: 50 років пошуку та рішень Без заголовку (Русский)
В. П. Епишев, С. И. Игнатович, К. А. Кудак, И. И. Мотрунич, Я. М. Мотрунич, С. С. Поп 122-125
Василь Шевера – перший дослідник з атомної та лазерної фізики в УжДУ PDF
Л. Л. Шимон 126-131
Івану Дмитровичу Туряниці виповнилось би 70… PDF
Ю. М. Височанський 132-134