Том 25 (2009)

Зміст

Статті

Електронна структура 2Н-SnS2 PDF
Д. І. Блецкан, В. В. Фролова, К. Є. Глухов 8-23
Дослідження стекол GexAsySe100-x-y методом диференціальної скануючої калориметрії PDF
В. С. Біланич, В. Б. Онищак, І. М. Різак, K. Чах, K. Флахбарт, В. М. Різак 24-30
Аналіз перетворень структури та фононних спектрів в кристалічних утвореннях з (2a x 2a x 2a) -надґраткою при трансформації кубічна фаза – тетрагональна фаза PDF
І. М. Шкирта, І. І. Небола 31-38
Типи ближнього порядку атомної сітки аморфних плівок системи Ge-Sb-Se PDF
Е. І. Боркач, В. П. Іваницький, В. С. Ковтуненко, В. І. Сабов 39-46
Край поглинання та фазова р,Т-діаграма сегнетиелектрика CuInP2(Se0.1S0.9)6 PDF
В. Ю. Біганич, І. Ю. Куриця, В. С. Шуста, О. І. Герзанич 47-53
Спектри фотопровідності кристалічного і склоподібного SnGeS3 PDF
Д. І. Блецкан, В. М. Кабацій, О. Р. Лук’янчук 54-60
Фоторезистивні шари на основі стекол системи As-S PDF
І. І. Туряниця, В. В. Цигика 61-64
Дослідження мікростехіометричного складу тонких плівок YBa2Сu3O7, отриманих у різних режимах лазерного напилення PDF
І. Е. Качер, Ю. Я. Томашпольский, М. П. Чучман, О. К. Шуаібов, Л. В. Месарош 65-74
Електрон-фотонна емісія As2S3 PDF
М. І. Лінтур, М. В. Приходько, Л. М. Маркович, С. С. Поп 75-78
Дослідження залежностей електричного опору від тиску кристалів Sn2P2S6 в діамантовій камері PDF
Ю. І. Тягур, В. В. Щенніков 79-87
Зарядові залежності жорсткості інтегрального енергетичного спектру нейтронів із конверторів «гамма-квант-фотонейтрон» PDF
М. В. Стець, Д. І. Сікора, М. B. Гошовський, Г. Ф. Пітченко 88-94
Напівемпіричне описання абсолютної ефективності Ge(Li)- та HPGe- детекторів для фотоподільних експериментів PDF
О. І. Лендєл, О. О. Парлаг, В. Т. Маслюк 95-99
Просторові розподіли потоків нейтронів із конверторів “гамма-квант-фотонейтрон” PDF
М. В. Стець, Д. І. Сікора, М. В. Гошовський, Г. Ф. Пітченко 100-106
Резонансна передача квантової інформації на далекі відстані від одного атома-кубіта до іншого PDF
С. І. Мигалина 107-114
Обмінна взаємодія іона з дипольно-зв’язаним аніоном PDF
О. М. Карбованець, М. І. Карбованець, В. Ю. Лазур, М. В. Хома 115-121
Енергетичні та кутові залежності диференціального перерізу пружного розсіяння електронів на атомі магнію PDF
В. Ф. Гедеон 122-129
Розрахунки перерізів розсіяння електронів на атомі Са PDF
С. В. Гедеон, В. Ю. Лазур 130-140
Аналітичне рішення квантовомеханічної системи із зв’язаними каналами PDF
І. І. Гайсак, В. І. Жаба, П. Мурін 141-147
Перерізи розсіяння електронів на атомі Sr PDF
Є. А. Нодь 148-153
Газорозрядна лампа на суміші парів води та перекису водню PDF
А. А. Генерал, В. А. Кельман 154-157
Оптичні характеристики імпульсно-періодичного розряду в суміші ксенону з парою хлориду цезію PDF
М. С. Кленівський, В. А. Кельман, Ю. В. Жменяк, Ю. О. Шпеник 158-163
Про розв’язки і симетрії рівняння Дірака та комплексного рівняння Дірака – Кейлера у представленні Фолді – Вотхойзена PDF
В. М. Симулик, І. Ю. Кривський 164-174
Про лагранжевий підхід та динамічні змінні для спінорного поля у канонічному представленні Фолді – Вотхойзена PDF
І. Ю. Кривський, В. М. Симулик, Р. В. Тимчик 175-186
Врахування тіньової функції при дослідженні впливу тиску сонячної радіації на рух геосинхронного супутника PDF
В. У. Клімик, В. П. Єпішев, В. І. Кудак, Г. М. Мацо 187-194
Про утворення позитивних і негативних іонів молекул аденіну, викликане повільними електронами PDF
Р. Л. Шваб, М. І. Шафраньош, В. В. Стецович, М. І. Суховія, І. І. Шафраньош 195-201
Про збудження електронами атомів кадмію із метастабільних станів PDF
Р. О. Федорко, Т. А. Снігурська, М. О. Маргітич, І. І. Шафраньош 202-207
Перерізи дисоціативної іонізації в процесах зіткнень електронів з молекулами тиміну та урацилу PDF
М. І. Шафраньош 208-213
Смуги в спектрі випромінювання кристалу LiF при бомбардуванні іонами K+ PDF
І. М. Сорока, І. Є. Митропольський, В. С. Буксар 214-220
Збудження молекули тиміну повільними електронами PDF
М. М. Ердевді, В. В. Звенигородський 221-226
Академік АН вищої школи України Л.Л. Шимон PDF
О. Б. Шпеник 227-230
До 85-річчя з дня народження професора Ю.М. Ломсадзе (1924 – 1988) PDF
В. Ю. Лазур 231-234