Том 26 (2009)

Зміст

Статті

Дослідження релаксаційних процесів у халькогенідних скловидних напівпровідниках методом внутрішнього тертя PDF
В. С. Біланич 10-17
Дослідження електричних та оптичних властивостей суперіонних провідників системи Cu6PS5I-Ag6PS5I PDF
Р. Бучук, И. Студеняк, B. Стефанович, O. Кохан, B. Панько, A. Орлюкас, E. Казакевічюс, Т. Салкус 18-28
Вплив вмісту B2O3 у складі склозв’язуючого на тензочутливість плівок на основі Sn0,9Sb0,1O2 PDF
А. Гончар, Б. Рудь, Є. Шелудько, Є. Тельников, Д. Муратов, Й. Головач 29-33
Промислова установка по переробці гумових шин «УУРТО-МТ-1» PDF
В. Жданок, Ю. Грабар, Й. Гоповач 34-38
Вплив іонної імплантації на структурні та оптичні властивості суперіонних провідників cu6ps5i PDF
В. Ізай, І. Студеняк, В. Стефанович, В. Панько, П. Куш, A. Плеценік, M. Загоран, T. Роч 39-51
Особливості структури та краю оптичного поглинання нових суперіонних провідників cu6ass5i PDF
M. Кайла, І. Студеняк, В. Ізай, В. Панько, О. Кохан, Ю. Мінець, A. Пфітцнер, Д. Франк 52-60
Оптичні прилади газового аналізу для контролю забруднення атмосферного повітря (огляд) PDF
В. Козубовський 61-87
Побутові газосигналізатори на основі вітчизняних напівпровідникових газових сенсорів PDF
В. Кормош, В. Гладський 88-97
Напівпровідниковий газовий сенсор для одночасного визначення в повітрі метану і оксиду вуглецю PDF
В. Кормош, В. Сливканич, Н. Сливканич 98-103
Cпектроеліпсометричні дослідження тонких плівок системи tio2–zro2–hfo2 PDF
О. Нагусько, І. Студеняк 104-117
Метод отримання компактних зразків sn0,9sb0,1o2 для сенсорів складу газових середовищ PDF
Б. Рудь, А, Гончар, О. Биков, О. Марчук, Д. Муратов, Й. Головач 118-122
Проблеми та завдання сучасного етапу розвитку селективної фільтрації оптичного випромінювання PDF
Л. Сусліков 123-143
Вузькосмугові селективні оптичні фільтри на гіротропних кристалах PDF
Л. Сусліков, В. Каменщиков 144-156
Акустооптичні модулятори і дефлектори на основі халькогенідних стекол (as2s3)1-xhg(ge)x PDF
В. Феделеш, М. Стегура, І. Юркін, П. Бабидорич 157-166
Аналіз структурних перетворень природних надраток та їх фононних спектрів PDF
І. Шкирта, І. Небола 167-175
Фононні спектри квазіфулеренів c30 і c42 PDF
А. Штейфан, З. Цуранич, І. Небола 176-180
Еліпсорефрактометричний підхід дослідження фотоіндукованих ефектів у тонкошарових конденсатах халькогенідних склоподібних напівпровідників PDF
М. Козак 181-193