Том 29 (2011)

DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2011.29

Зміст

Статті

Українські Карпати: 25 років після Чорнобиля PDF PDF (Русский)
В. Грабовський, О. Дзендзелюк, А. Трофимук 9-17
Тунелювання електронів крізь нестаціонарний, несиметричний тунельний перехід PDF PDF (English)
D. Abdulkadyrov, N. Beletskii 18-25
Емісійний спектр лазерної плазми СuSbSe2 PDF PDF (Русский) PDF (English)
G. Laslov, M. Chuchman, A. Shuaibov 26-29
Дослідження процесів одержання і деякі електрофізичні характеристики епітаксійних структур Si-Ge на підкладці Si та Si-Ge PDF (Русский) PDF PDF (English)
A. Zhuravlyov, N. Semenov, V. Sheremet, B. Shirokov, A. Shiyan, G. Bokuchava, G. Darsavelidze, R. Chikovani 30-36
Особливості фазової доменної структури циліндричних магнетіків в умовах перебігу фазового переходу першого роду PDF (Русский) PDF PDF (English)
Yu. Dzhezherya, O. Klymuk 37-46
Дослідження з перших принципів сенсорних властивостей нанотрубок оксиду цинку PDF PDF (English)
М. Kovalenko, A. Bovgyra, A. Franiv, R. Bovgyra 47-53
Електронна і просторова структура кристалів li(na)2b4o7 PDF (Русский) PDF PDF (English)
I. Chobal1, I. Rizak, V. Rizak 54-59
Модифікування вуглецевих нанотрубок окисниками та їхні термічні властивості PDF (Русский) PDF PDF (English)
S. Brichka, M. Terets, A. Brichka 60-65
Локалiзованi стани носiїв у молекулярних крiокристалах PDF (Русский) PDF PDF (English)
V. Lykah, E. Syrkin 66-72
Дисипативні структури та процеси самоорганізації в некристалічних матеріалах PDF PDF (Русский)
N. Yurkovych, М. Mar’yan 79-86
Довгочасова механічна релаксація в халькогенідних стеклах PDF PDF (Русский)
A. Krishtoforiy, A. Horvat, V. Minkovich 87-90
Просторова дисперсія, паракристалічна структура та термо-фотоструктурні перетворення в халькогенідних склоподібних напівпровідниках PDF PDF (Русский) PDF (English)
M. Кozak 91-96
Одержання, електричні та діелектричні властивості суперіонного композиту cu6ps5cl PDF
V. Пономарьов, І. Студеняк, Л. Сусликов, А. Погодин, О. Кохан, А. Орлюкас, Е. Казакевичюс, Т. Салкус 74-78
Оптичні властивості нанорозмірних металевих плівок на поверхні діелектрика PDF (Русский)
І. Girka, V. Gritsyna, Y. Kazarinov, І. Misiura 97-101
Ядерно-фізичний аналіз феррогранатів PDF PDF (Русский)
V. Kirichenko, O. Kovalenko 102-106
Ядерна гамма-спектрометрія в дослідженнях системи «вода+глина» PDF
O. Поп, M. Штець, В. Маслюк, В. Бузаш 119-123
Просторово-часова структура релятивістських ядро-ядерних зіткнень PDF
D. Anchishkin, А. Muskeyev, V. Vovchenko, S. Yezhov 124-131
Мікротронний активаційний аналіз срібла в зразках золота, бісмутута свинцю PDF
V. Lokay, M. Stets, V. Maslyuk 132-141
Ядерна гамма-спектрометрія калію -40 в дослідженнях термічного впливу на зразки кераміки PDF PDF (Русский)
O. Pop, M. Stets, V. Maslyuk, V. Buzash 142-149
Перерізи ядерних реакцій (n,x) на ізотопах диспрозію, ербію та ітербію PDF
N. Dzysiuk, А. Kadenko, I. Kadenko, G. Primenko 150-161
Оптичні властивості опроміненого рентгенівським випромінюванням монокристалічного li2b4o7:cu PDF
К. Popovich, N. Primak, V. Krasilinec 107-114
Фосфоресценція опромінених на мікротроні м-30 кристалів lif Без заголовку
Т. Okunieva, V. Maslyuk, I. Megela 115-118
Eнергетична залежність ізомерних відношень виходів в реакції 124te(γ,n) 123m,gte в області 10 – 20 мев PDF PDF (Русский)
Т. Poltorzhytska, G. Pitchenko 162-167
Дисоціативна іонізація молекули метану низькоенергетичними електронами PDF
М. Мykytа, А. Zаvіlоpulо 168-174
Порівняння величин сигналів трьохфотонної іонізації та іонізації електронним ударом атомів xe PDF (Русский) PDF
А. Mityureva, G. Ponomarenko, І. Shevkunov 175-177
Ефективний переріз іонізації метастабільних атомів кадмію електронами PDF PDF (Русский) PDF (English)
R. Fedorko, Т. Snegurskaya, М. Margitych, V. Stetsovych, І. Shafranyosh 178-183
Збудження електронним ударом молекул аденіну, тиміну та урацилу у газовій фазі PDF PDF (English) PDF (Русский)
V. Zvenigorodsky 184-188
Іонізація молекули урацилу повільними електронами PDF PDF (English)
P. Markush 189-194
Енергетичні рівні найнижчих автоіонізаційних станів атому be в задачі іонізації електронним ударом PDF PDF (Русский) PDF (English)
A. Opachko, V. Simulik, R. Tymchyk, T. Zajac 201-204
Розрахунок імовірностей електромагнітних переходів у адіабатичній тричастинковій моделі ядра PDF (Русский) PDF (English)
N. Mishustin, V. Mishustin 205-209
Bsr-розрахунки розсіяння електронів на атомі кальцію та їх експериментальне підґрунтя PDF PDF (Русский) PDF (English)
S. Gedeon, V. Lazur 210-216
збудження електронним ударом 3s3p 3p o -стану магнію з основного стану PDF
Е. Nagy, V. Gedeon, V. Lazur 196-200
Магнітна структура кластера cr3 PDF
G. Yevdokimova, V. Maslyuk, Yu. Bilak 217-220
Ексилампи на сумішах ксенону з парами хлоридів лужних металів PDF
M. Кlenivskyi, Yu. Zhmenyak, V. Кеlman, Yu. Shpenik 221-226
Імпульсно-періодична безртутна лампа бар’єрного розряду на суміші криптону з елегазом PDF
Y. Dzhupina, О. Shuaibov 233-238
вуф-лампа ємнісного розряду на сумішах he-h2o і ar-h2o PDF
R. Hrytsak,, N. Ilavska, A. Shuaibov 227-232
Окислення домішок вуглеводнів у безбар'єрному розряді при атмосферному тиску PDF (Русский)
D. Kudin, V. Golota, S. Rodionov 239-243
Безбар’єрний розряд у пропан-бутановій газовій суміші PDF PDF (Русский) PDF (English)
D. Kudin, V. Golota, S. Rodionov, S. Gorbenko, O. Zamuriev 244-248
Вплив домішок металів на характеристики лазера на парі міді PDF PDF (English)
Е. Svitlichnyi, V. Кеlman, Yu. Zhmenyak, Yu. Shpenik 254-263
Використання різних типів відбивачів у довгомірних детекторах для покращення позиційної чутливості PDF (Русский) PDF
E. Okrushko, V. Pedash, A. Rayevsii 270-274
Комп'ютерна система автоматичного розпізнавання та аналізу клітин крові PDF (Русский) PDF (English)
A. Bubryak, S. Vasil'ev, Yu. Hropin 275-282
Експериментальне дослідження початкової фази атмосферних розрядів PDF (Русский) PDF PDF (English)
A. Oginov, K. Shpakov, E. Oreshkin, S. Chaikovsky 264-269
Уф випромiнювач на сумiшi ar/h2o PDF
А. General, Yu. Zhmenyak,, V. Kelman,, Yu. Shpenik 249-253
Застосування методу іон-фотонної спектроскопії в екологі PDF PDF (English)
I. Mitropolskiy, V. Buksar, М. Lintur, S. Pop 283-292