Том 33 (2013)

DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2013.33

Зміст

Статті

ДИСПЕРСІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ СТЕКОЛ AsXS1-X PDF
І. Й. Росола, І. В. Левко 7-14
ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ ВИСОКОСИМЕТРИЧНИХ МОЛЕКУЛ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДА ІНВАРІАНТІВ PDF
С. А. Берча, В. М. Різак 15-24
ФРАКТАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ НЕКРИСТАЛІЧНОГО СТАНУ PDF
М. І. Мар’ян, Н. В. Юркович 25-32
ДИНАМІКА ФОТОРЕФРАКТИВНОГО ЕФЕКТУ В КРИСТАЛАХ Sn2P2S6:Ag PDF
С. С. Боднар, Т. В. Чутора, І. М. Стойка, О. О. Грабар 33-39
УМОВИ ЗАСТОСОВНОСТІ МЕТОДУ ФУНКЦІЙ РАДІАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ АТОМІВ ДЛЯ НЕВПОРЯДКОВАНИХ НАНОРОЗМІРНИХ ОБ’ЄКТІВ PDF
Г. М. Іваницька, В. С. Ковтуненко, Є. І. Боркач, М. М. Рябощук 40-44
УМОВИ СУМІСНОСТІ КРИСТАЛІВ ТИПУ BaTiO3 PDF
І. М. Шкирта 45-49
ЗОННА ЕНЕРГЕТИЧНА СТРУКТУРА СЕГНЕТИЕЛЕКТРИКА – НАПІВПРОВІДНИКА CuInP2 S6 ТА НЕПРЯМІ ОПТИЧНІ ПЕРЕХОДИ В CuInP2(Se0.1 S0.9)6 PDF
К. Е. Глухов, В. Ю. Біганич, Е. І. Герзанич 50-57
AB INITIO РОЗРАХУНКИ КОЛИВАЛЬНИХ СПЕКТРІВ КРИСТАЛІВ Me2B4O7 (Me=Li, Na, K) PDF
І. В. Чобаль, І. М. Різак, В. М. Різак 58-62
ЕЛЕКТРОННА СТРУКТУРА Sn2S3 PDF
М. М. Блецкан, О. О. Грабар 63-70
ЕЛЕКТРОННА СТРУКТУРА ФАЗ НИЗЬКОГО ТА ВИСОКОГО ТИСКІВ ДИСУЛЬФІДУ КРЕМНІЮ PDF
Д. І. Блецкан, В. В. Вакульчак, К. Є. Глухов 71-86
ПАРАМЕТРИ ЗВ’ЯЗКОВОЇ ВАЛЕНТНОСТІ ДЛЯ ІОННОЇ ПАРИ Al3+/O2- PDF
А. Я. Штейфан, В. І. Сідей, І. І. Небола 87-90
АЛГОРИТМ ПОШУКУ ОПТИМАЛЬНОГО ПО КІЛЬКОСТІ ПРИЛАДІВ РОЗВ’ЯЗКУ ОДНІЄЇ ЗАДАЧІ ТЕОРІЇ РОЗКЛАДІВ PDF
Т. Б. Шпеник 91-95
АНАЛОГОВА СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ЛІНІЙНОГО ПРИСКОРЮВАЧА ЕЛЕКТРОНІВ PDF
А. Г. Зелінський, В. І. Сахно 96-99
РОЗСІЯННЯ ЕЛЕКТРОНІВ НА АТОМІ БОРУ PDF (English)
L. O. Bandurina, V. F. Gedeon 100-105
СПЕКТРИ ВИПРОМІНЮВАННЯ ТЕЛУРУ ПРИ ЗБУДЖЕННІ ЕЛЕКТРОННИМ УДАРОМ PDF
М. М. Ердевді, В. В. Звенигородський, П. П. Маркуш, О. Б. Шпеник 106-109
ПАРАМЕТРИ ГАЗОРОЗРЯДНОЇ ПЛАЗМИ БАР'ЄРНОГО РОЗРЯДУ НА СУМІШІ ПАРІВ ДИБРОМІДУ РТУТІ, ГЕЛІЮ ТА КРИПТОНУ PDF (Русский)
А. А. Малинина 110-115
ФРАГМЕНТАЦІЯ МОЛЕКУЛ ГЛІЦИНУ ТА МЕТІОНІНУ ЕЛЕКТРОННИМ УДАРОМ PDF
О. В. Снігурський, Е. Тамулієне, Л. Г. Романова, В. С. Вукстич, Т. А. Снігурська 116-126
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЛІЮЧОГО РОЗРЯДУ НАД ПОВЕРХНЕЮ ВОДНОГО РОЗЧИНУ СІРЧАНОКИСЛОГО АЛЮМІНІЮ Al2(SO4)3 PDF
Л. В. Месарош, О. К. Шуаібов, М. П. Чучман 127-132
ЗБУДЖЕННЯ МОЛЕКУЛИ ЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ ПОВІЛЬНИМИ ЕЛЕКТРОНАМИ PDF
В. В. Звенигородський, М. М. Ердевді, О. Б. Шпеник 133-136
ФРАГМЕНТАЦІЯ МОЛЕКУЛ ЦИТОЗИНУ ПІД ДІЄЮ ЕЛЕКТРОННОГО УДАРУ PDF
М. І. Шафраньош, І. Ю. Хмара, М. І. Суховія, М. С. Головня, І. І. Шафраньош 137-141
ТРАЄКТОРНИЙ МЕТОД ОЦІНКИ ІМОВІРНОСТІ ФОТОІОНІЗАЦІЇ АТОМА PDF (Русский)
А. Б. Бычков, В. В. Смирнов 142-148
РЕЗОНАНСНІ ЯВИЩА В НЕПРУЖНИХ ПРОЦЕСАХ ЗІТКНЕНЬ ЕЛЕКТРОНІВ З ІОНАМИ МЕТАЛІВ PDF
Г. М. Гомонай 149-155
ЕМІСІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ІМПУЛЬСНО-ПЕРІОДИЧНИХ РОЗРЯДІВ У ПАРОГАЗОВИХ СУМІШАХ ІНЕРТНИЙ ГАЗ – ГАЛОГЕНІДИ ЛУЖНИХ МЕТАЛІВ PDF
М. С. Кленівський, В. А. Кельман, Ю. В. Жменяк, Ю. О. Шпеник 156-162
ЕЛЕКТРОННЕ ЗБУДЖЕННЯ МЕТАСТАБІЛЬНИХ СТАНІВ АТОМІВ ІНЕРТНИХ ГАЗІВ PDF (Русский)
А. А. Митюрева 163-174
ЧУТЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНОГО ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРИ, ЙОГО ВИГОТОВЛЕННЯ І ОПТИМІЗАЦІЯ ХАРАКТЕРИСТИК PDF
І. І. Туряниця, О. В. Козусенок, І. І. Чичура 175-180
ДОСЛІДЖЕННЯ АЧХ ГАСНИКА МЕХАНІЧНИХ КОЛИВАНЬ ЗА ФОРМУЛАМИ КАРДАНО PDF
М. І. Ігнатишин, І. Д. Рубіш 181-185