Том 32 (2012)

Зміст

Статті

Фазова р,Т,х-діаграма та інверсія знаку баричного коефіцієнту зсуву температури Кюрі в сегнетиелектриках CuInP2(SeхS1-х)6 PDF
В. Ю. Біганич, Е. І. Герзанич 7-13
Опис та коливне зображення кристалів пірохлору типу А2В2X6Y PDF
А. Я. Штейфан, І. І. Небола, В. І. Сідей 14-17
Спектроскопічні дослідження середнього порядку в с-GeSe2: теорія та експеримент PDF
Р. Голомб, В. Міца, Е. Акалін, С. Акуз, М. Січка 18-23
Спектри постійних залишкових енергій електронів при їх взаємодії з сіркою у газовій фазі PDF
П. П. Маркуш 24-29
Експериментальне дослідження магнітоелектричних композиційних феррит-п'єзоелектричних структур з метою оптимізації їх складу PDF
А. О. Хребтов, Н. М. Лавріненко, О. М. Пересадченко, В. П. Комаров, Ю. О. Альохов 30-34
Дослідження наногетероструктур Se/As2S3, Te/As2S3 та Bi/As2S3 методом електрон-фотонної спектроскопії PDF
М. І. Лінтур, М. В. Приходько, Л. М. Маркович, І. Є. Митропольский, С. С. Поп 35-38
Дослідження збудження ізомерних станів в (γ,n)-реакціях PDF
В. С. Бохінюк, В. І. Жаба, О. М. Парлаг, Л. О. Шабаліна 39-44
Часова залежність інтерференцій аналітичних ліній радіоактивних нуклідів рядів 232Th, 235U та 238U PDF
О. М. Поп 45-50
Пружне розсіяння протонів у великому адронному колайдері PDF
Д. Хімич, О. І. Лендел, З. Торич, Й. Туроці 51-55
Бозон Хіггса в мінімально уніфікованій моделі субкварка PDF
Hidezumi Terazawa 56-59
Ядерні технології і ядерні трансмутації PDF
В. В. Токаревський 60-66
Нелінійні явища в атомах при взаємодії з випромінюванням у ВУФ і м'якому рентгеніському діапазоні PDF
А. Н. Грум-Гржимайло, Е. В. Грызлова, А. С. Четверкина 67-72
Емісійні характеристики наносекундного бар’єрного розряду в суміші Аргону та Гелію з парами важкої води D2O PDF
Р. В. Грицак, О. К. Шуаібов, О. Й. Миня, З. Т. Гомокі 73-76
Часова еволюція електронної температури у багатокомпонентній лазерній плазмі PDF
Г. Е. Ласлов, М. П. Чучман, О. К. Шуаібов 77-81
Дослідження тліючого розряду над поверхнею дистильованої води PDF
Л. В. Месарош, О. К. Шуаібов, М. П. Чучман 82-88
Характеристики наносекундного розряду в дистильованій воді з електродами на основі алюмінію PDF
О. Й. Миня, О. К. Шуаібов, З. Т. Гомокі, І. В. Шевера, Р. Ю. Шулевка, Я. Ю. Козак 89-93
Дослідження дводіркових збуджених станів та енергій спарювання нуклонів парно-парних ядер PDF
Р. М. Плекан, І. В. Хіміч 94-101
Про теоретико-групові основи Фермі-Бозе дуалізму спінорного поля.Розв’язки та закони збереження PDF
В. М. Симулик, І. Ю. Кривський, І. Л. Ламер, Т. М. Заяць 102-111
Класифікація неособливих многовидів у просторі M(1,4)×R(u), інваріантних відносно одно- і двовимірних неспряжених підалгебр алгебри ЛІ групи Пуанкаре P(1,4) PDF
В. М. Федорчук, В. І. Федорчук 112-120
Збуджений нуклон як Ван дер Ваальсівська система партонів PDF
Д. Хіміч, Ю. Ільін, Й. Туроці 121-126
Система частинок у магнітному полі на фоні простору Лобачевського PDF
Ю. А. Курочкін, І. Ю. Рибак 127-132
Узагальнені плоскі хвилі для частинок Шредінгера і Дірака на фоні геометрії Бояілобачевського PDF
Є. Овсіюк 133-140
Частинки зі спіном 1/2 у присутності Абелева Монополя на фоні простору часу де Сіттера PDF
В. Ред'ков, Є. Овсіюк, О. Веко 141-150
Професор І.П.Запісочний (спогади про батька) PDF
О. І. Запісочний 151-157
До 90-річчя професора Івана Прохоровича Запісочного PDF
О. Б. Шпеник, А. М. Завілопуло 158-163