Том 44 (2018)

Зміст

Статті

Динаміка конденсонних станів у шаруватих кристалах селеніду індію при пружних деформаціях PDF (English)
L. Yu. Kharkhalis, K. E. Gluchov, Т. Ya. Babuka, М. V. Lyakh, O. Dulkai 9-22
Опис і фононні спектри кристалів типу Cu7GeS5I PDF
А. Ф. Катаниця, І. І. Небола, І. П. Студеняк 23-29
Особливості солітонних збуджень в кристалі In4Se3 PDF (English)
L. Yu. Kharkhalis, O. O. Korolevych 30-43
Дослідження процесів розм’якшення і кристалізації скловидного селену методом динамічного механічного аналізу PDF
В. В. Біланич, К. Csach, К. Flachbart, В. С. Біланич, В. М. Різак 44-50
Особливості кристалічної структури та механізм іонної провідності у твердих розчинах системи Cu6PS5I-Cu6AsS5I PDF
А. І. Погодін, М. І. Кайла, М. Й. Філеп, О. П. Кохан, І. П. Студеняк 51-63
Фотолюмінесценція кристалічного і склоподібного тіогерманату свинцю PDF (Русский)
Д. И. Блецкан, В. Н. Кабаций 64-74
Дослідження впливу детергенту Тритон Х100 на властивості пурпурних мембран PDF
І. І. Трикур, М. Ю. Січка, І. Й. Цьома, В. М. Різак 75-81
Енергетична зонна структура, оптичні властивості і хімічний зв'язок кристалу Cu7SiS5I PDF (Русский)
Д. И. Блецкан, И. П. Студеняк, В. В. Вакульчак 82-91
Радіологічний моніторинг, поняття: «Радіаційна погода» та «Радіаційна ідентифікація довкілля» PDF
Н. І. Сватюк, В. Т. Маслюк, О. І. Симканич 99-108
Гармонізація базових ядерних-фізичних констант в методі ядерного датування: стандартні множини нуклідів PDF
О. М. Поп, К. С. Шарохін, В. Т. Маслюк, А. А. Саєнко 109-118
Автоіонізація атома стронцію при збудженні 4р6 оболонки PDF
В. О. Боровик 119-125
Припорогове збудження резонансної лінії λ132,2 нм іона Tl+ електронним ударом PDF
Г. М. Гомонай, В. І. Роман, Л. О. Бандурина, О. І. Гомонай, В. В. Звенигородський, Ю. І. Гутич 126-135
Електронне збудження квазіметастабільного стану (4p55s5p)4S3/2 атома Рубідію PDF
В. І. Роман, О. О. Боровик 136-140
Мас-спектрометричні дослідження молекули глютаміну PDF
А. І. Булгакова, А. М. Завілопуло 141-147
Мас-спектрометрія процесів дисоціативної іонізації молекул глутаміну PDF
О. В. Снігурський, Л. Г. Романова, О. В. Папп, В. С. Вукстич 148-153
Наносекундний розряд в повітрі атмосферного тиску з ектонним внесенням парів заліза і міді в плазму та його застосування в нанотехнологіях PDF
О. К. Шуаібов, В. В. Данило, О. Й. Миня, А. О. Малініна, С. Ю. Неймет 154-164
Програмно-апаратний комплекс для захисту RFID-міток банківських безконтактних платіжних карток на базі технологій PayPASS (MASTERCARD) ТА PayWAVE (VISA) від несанкціонованого зчитування PDF
В. В. Густі, Т. В. Матьовка 165-174