Том 45 (2019)

DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2019.45

Зміст

Статті

Синтез, вирощування та структурні властивості твердих розчинів (Cu1-xAgx)7GeSe5I PDF
А. І. Погодін, М. М. Лучинець, М. Й. Філеп, О. П. Кохан, І. П. Студеняк, П. Куш 7-13
Температурна поведінка краю фундаментального поглинання кристалів CuCr0.3In0.7P2S6 PDF
О. В. Шуста, П. П. Гуранич, О. Г. Сливка, В. С. Шуста, P. Huranych 14-18
Електричні властивості композитів на основі твердих розчинів суперіонних провідників (Cu1-xAgx)7SiS5I PDF
А. І. Погодін, О. П. Кохан, О. О. Ямковий, Л. М. Сусліков, І. П. Студеняк 19-26
Структура стекол і композитів в системі As2S3–Sb2S3–SbI3 PDF
В. М. Рубіш, С. М. Гасинець, О. М. Грещук, Л. І. Макар, О. А. Микайло, Р. П. Пісак, І. М. Різак, А. М. Соломон, В. О. Юхимчук, Т. І. Ясінко 27-38
Дослідження збудження ізомерного стану 11/2- ядра 137Ва в реакції (γ,γ')m PDF
В. М. Мазур, З. М. Біган, П. С. Деречкей, Д. М. Симочко 39-49
Двошарові мішені для формування пучків високоенергетичних фотонів на електронному прискорювачі – мікротроні М-30 PDF
І. В. Пилипчинець, О. О. Парлаг, В. Т. Маслюк, О. І. Лендел, М. І. Романюк, І. Г. Мегела, О. М. Турховський 50-60
Радіаційні проблеми функціональних випробувань обладнання АЕС на електрофізичній установці ІЯД НАН України PDF
І. А. Хомич, Т. В. Ковалінська, В. І. Сахно 61-72
Матричні елементи диполь-дипольної взаємодії між двома дворівневими атомами, розташованими на довільній відстані один від одного PDF (English)
V. Yu. Lazur, S. I. Myhalyna, O. K. Reity, V. V. Rubish, M. I. Karbovanets 73-84
Сингулярний розв’язок рівняння Шредінгера для атома водню PDF (English)
A. I. Haysak, I. I. Haysak 85-91
Різноманіття підходів до питання про виведення рівняння Дірака PDF
В. М. Симулик, Т. М. Заяць 92-103
Перезарядка у двічі збуджені стани при повільних іон-молекулярних зіткненнях PDF
М. Я. Євич, М. І. Карбованець 104-115
Опис поздовжніх електромагнітних хвиль рівняннями Максвелла PDF
В. М. Симулик, Т. М. Заяць 116-124
Моделі померона при енергіях ВАК PDF (English)
N. Bence, A. I. Lengeyl, Z. Z. Tarics 125-133
Порівняння точностей положень геосинхронних об’єктів різним програмним забезпеченням PDF
В. І. Кудак, Л. С. Шакун, В. М. Періг, В. Є. Саваневич 134-140
Оцінка стану космічних апаратів типу CubeSat за оптичними спостереженнями (на прикладі КА ARKYD 6A) PDF (Русский)
А. М. Кожухов, С. В. Рыщенко, Т. А. Дементьев, В. П. Епишев, И. И. Мотрунич, И. Ф. Найбауэр, В. М. Периг, В. И. Кудак, Д. М. Кожухов, О. Н. Пискун 141-148