Інформація про автора

Kudin, D., Інститут плазмової електроніки і нових методів прискорення Національнийнауковий центр «Харківський фізико-технічний інститут», Україна