Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 13 (2003) 10 років Академії наук вищої школи України та академіки-фізики УжНУ Анотація   PDF
Л. Л. Шимон
 
Том 42 (2017) Ab initio дослідження оптичних характеристик антиферомагнетика FePS3 Анотація   PDF
Костянтин Євгенійович Глухов, Любов Юріївна Хархаліс, Тетяна Ярославівна Бабука
 
Том 33 (2013) AB INITIO РОЗРАХУНКИ КОЛИВАЛЬНИХ СПЕКТРІВ КРИСТАЛІВ Me2B4O7 (Me=Li, Na, K) Анотація   PDF
І. В. Чобаль, І. М. Різак, В. М. Різак
 
Том 35 (2014) Ab initio розрахунки рівноважної геометричної будови, електронної структури та коливальних спектрів молекули аденіну Анотація   PDF
А. Барта, О. Чобаль, Г. Різак, І. Заячук, В. Різак
 
Том 34 (2013) Cпінова обмінна асиметрія в пружному розсіюванні електрона на атомі європію Анотація   PDF
В. І. Келемен, М. М. Довганич, Є. Ю. Ремета
 
Том 41 (2017) Cпособи оцінки ефективності біологічної дії джерела ультрафіолетового випромінювання Анотація   PDF
Вадим Cтепанович Мельник, Ігор Васильович Шевера, Віталій Віталійович Звенигородський, Мирослава Вадимівна Яцків
 
Том 24 (2009) EXFOR - минуле, сучасне та майбутнє Анотація   PDF
О. О. Грицай, Н. А. Климова, О. І. Кальченко
 
Том 35 (2014) Eлектронна структура легованих нанотрубок ZnO Анотація   PDF
О. Бовгира, М. Коваленко, Р. Бовгира
 
Том 20 (2007) Eмісія фотонів при іонному бомбардуванні KCl, KBr, KI Анотація   PDF
І. Є. Митропольський, В. С. Буксар, С. С. Поп, І. С. Шароді
 
Том 34 (2013) Oптичні властивості плівок Ge–S(Se)–In Анотація   PDF
Г. Т. Горват, М. М. Поп, В. Р. Романюк, В. М. Різак
 
Том 24 (2009) «Particle-wake» взаємодії в гексагональній двомірній пиловій ґратці Анотація   PDF (English)
M. Shahmansouri, B. Farokhi
 
Том 7 (2000) β - релаксація в халькогенідах миш’яку Анотація   PDF
Віталій Степанович Біланич
 
Том 14 (2003) Ізовекторні l-заборонені магнітні дипольні переходи в ядрі 31Р Анотація   PDF
О. М. Водін, І. В. Ушаков
 
Том 24 (2009) Ізомерні відношення продуктів фотоядерних реакцій з численним вильотом нуклонів ізотопів цирконію Анотація   PDF (Русский)
О. А. Бесшейко, А. Н. Водин, Л. А. Голинко-Бесшейко, А. Н. Довбня, И. Н. Каденко, В. А. Кушнир, В. В. Митроченко, С. Н. Олейник, Г. Э. Туллер
 
Том 20 (2007) Ізотопічний ефект при іонізації та дисоціативній іонізації молекул водню та дейтерію електронним ударом Анотація   PDF
О. В. Снігурський
 
Том 34 (2013) Імпедансний сенсор на ефекті екранування для детектування функціонального стану Клітинних моношарів Анотація   PDF (Русский)
Н. Г. Крылова, Г. В. Грушевская, И. В. Липневич, Т. И. Ореховская, Г. Н. Семенкова, Н. В. Васильев
 
Том 14 (2003) Імпульсний лазер на самообмежених переходах іонізованого кальцію Анотація   PDF
Є. А. Світличний
 
Том 13 (2003) Інструментальний активаційний аналіз нуклідного та елементного складу руд при певних обмеженнях на апріорну інформацію Анотація   PDF
М. В. Стець, В. М. Бузаш, М. М. Стець
 
Том 9 (2001) Інтегральні перерізи реакцій 77Se(γ,γ’) 77mSe, 111Cd(γ,γ’) 111mCd, 179Hf(γ,γ’) 179mHf Анотація   PDF
А. І. Гутій, В. С. Бохінюк, О. Г. Окунєв, А. П. Осипенко, О. М. Парлаг, О. М. Фрадкін, І. В. Хіміч
 
Том 13 (2003) Інфрачервоні спектри поглинання нелегованих та легованих кристалів сапфіра, одержаних різними методами Анотація   PDF
О. Р. Лук’янчук
 
Том 3 (1998) Іонізація азотистих основ нуклеїнових кислот електронним ударом Анотація   PDF
М. І. Суховія, І. І. Шафраньош, Л. Л. Шимон
 
Том 20 (2007) Іонізація метастабільних атомів талію Анотація   PDF
В. І. Марушка, Р. О. Федорко, М. О. Маргітич, І. І. Шафраньош
 
Том 36 (2014) ІОНІЗАЦІЯ МОЛЕКУЛ ГУАНІНУ В ЗІТКНЕННЯХ З ЕЛЕКТРОНАМИ Анотація   PDF
М. І. Шафраньош, А. В. Жиган, Ю. Ю. Свида, М. І. Суховія, В. С. Сільваші, І. І. Шафраньош, Б. П. Мінаєв, Г. В. Баришніков, В. А. Мінаєва
 
Том 20 (2007) Іонізація молекул урацилу електронним ударом Анотація   PDF
М. І. Суховія, В. В. Медулич, І. І. Шафраньош
 
Том 6 (2000) ІОНІЗАЦІЯ МОЛЕКУЛИ D2О ЕЛЕКТРОННИМ УДАРОМ: ПЕРЕРІЗ ОДНОКРАТНОЇ ІОНІЗАЦІЇ Анотація   PDF (English)
A. V. Snegursky, A. N. Zavilopulo
 
Том 34 (2013) Іонізація парів селену повільними електронами Анотація   PDF
П. П. Маркуш
 
Том 43 (2018) Іонізація та автоіонізація атома рубідію електронним ударом Анотація   PDF
В. І. Роман, Л. О. Бандурина
 
Том 5 (1999) Іон-фотонна емісія α-Al2O3 Анотація   PDF
Р. П. Логойда, О. М. Коноплев, Й. Й. Бундаш
 
Том 9 (2001) Іон-фотонна емісія при бомбардуванні поверхні берилію іонами Анотація   PDF
І. С. Шароді, Ю. А. Бандурин, С. С. Поп
 
Том 44 (2018) Автоіонізація атома стронцію при збудженні 4р6 оболонки Анотація   PDF
В. О. Боровик
 
Том 7 (2000) Автоматизація астрометричної обробки ототожнення зірок негатива в методі Тернера для геостаціонарних об’єктів Анотація   PDF
В. У. Клімик
 
Том 36 (2014) АДАПТАЦІЯ МЕТОДУ ІОННО-ФОТОННОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ ДО ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ Анотація   PDF
О. М. Конопльов, В. В. Кузьма, І. Є. Митропольський, В. С. Буксар
 
Том 25 (2009) Академік АН вищої школи України Л.Л. Шимон Анотація   PDF
О. Б. Шпеник
 
Том 41 (2017) Активний вплив оптичних мод у плівкових хвилеводах на основі системи As-S Анотація   PDF
Володимир Михайлович Кришеник
 
Том 33 (2013) АЛГОРИТМ ПОШУКУ ОПТИМАЛЬНОГО ПО КІЛЬКОСТІ ПРИЛАДІВ РОЗВ’ЯЗКУ ОДНІЄЇ ЗАДАЧІ ТЕОРІЇ РОЗКЛАДІВ Анотація   PDF
Т. Б. Шпеник
 
Том 35 (2014) Анізотропія пружних властивостей, ступінь іонності і структурна стабільність монокристалів з ґраткою типу NaCl, CsCl і CaF2 Анотація   PDF
М. Раранський, В. Балазюк, М. Мельник, О. Горда, М. Гунько
 
Том 36 (2014) АНІЗОТРОПІЯ ПРУЖНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ (PbySn1-y)2P2S6 Анотація   PDF
Р. М. Біланич, А. А. Когутич, Р. М. Євич, С. І. Перечинський
 
Том 35 (2014) Анізотропія фотолюмінесценції монокристалів Li2B4O7:Cu в поляризованому світлі Анотація   PDF
К. П. Попович, М. С. Кленівський, М. М. Биров, І. І. Чичура
 
Том 39 (2016) Анізотропна фотоселекція молекул бактеріородопсину в пурпурній мембрані з гексагональною кристалічною решіткою тримерів Анотація   PDF
Д. А. Степанчиков, А. В. Савчук, О. Я. Корчемська
 
Том 3 (1998) Аналіз благородних металів на мікротроні м-30 Анотація   PDF
В. М. Мазур, М. В. Стець, В. М. Бузаш, О. Б. Шпеник
 
Том 5 (1999) Аналіз динамічних матриць складних кристалів типу AuCu3 Анотація   PDF
Е. П. Булеца, М. В. Довка, О. Ф. Іваняс, І. І. Небола
 
Том 14 (2003) Аналіз критичної поведінки гіротропії при фазових переходах у кристалах Анотація   PDF
О. С. Кушнір, Р. Я. Шопа
 
Том 25 (2009) Аналіз перетворень структури та фононних спектрів в кристалічних утвореннях з (2a x 2a x 2a) -надґраткою при трансформації кубічна фаза – тетрагональна фаза Анотація   PDF
І. М. Шкирта, І. І. Небола
 
Том 24 (2009) Аналіз температурної поведінки показників заломлення кристалів K2SO4 і Rb2SO4 поблизу точок фазових переходів Анотація   PDF
О. С. Кушнір, М. О. Романюк, В. Й. Стадник, Р. Я. Шопа, В. С. Дзюбанський
 
Том 21 (2007) АНАЛІЗ ХАОТИЧНОЇ СТРУКТУРИ СПЕКТРУ ДВІЧІ ЗБУДЖЕНИХ СТАНІВ АТОМА ГЕЛІЮ І ОБЧИСЛЕННЯ ПАРАМЕТРА БРОДІ Анотація   PDF (Русский)
А. А. Киселев, И. Ю. Юрова
 
Том 43 (2018) Аналітичні форми хвильової функції дейтрона і поляризаційні спостережувані в A(d,d’)X- реакціях Анотація   PDF
Віктор Іванович Жаба
 
Том 20 (2007) Аналітична апроксимація електронних густин та радіальних орбіталей багатоелектронних атомних систем Анотація   PDF
Е. Ремета, В. Келемен, М. Довганич
 
Том 25 (2009) Аналітичне рішення квантовомеханічної системи із зв’язаними каналами Анотація   PDF
І. І. Гайсак, В. І. Жаба, П. Мурін
 
Том 33 (2013) АНАЛОГОВА СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ЛІНІЙНОГО ПРИСКОРЮВАЧА ЕЛЕКТРОНІВ Анотація   PDF
А. Г. Зелінський, В. І. Сахно
 
Том 37 (2015) Аномальні деформаційні властивості деяких монокристалів тетрагональної сингонії Анотація   PDF
М. Д. Раранський, В. Н. Балазюк, М. М. Гунько
 
1 - 50 з 658 результатів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>