Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 13 (2003) 10 років Академії наук вищої школи України та академіки-фізики УжНУ Анотація   PDF
Л. Л. Шимон
 
Том 1 (1997) (3 + d) – мірний узагальнений опис структури деяких кристалів з (4аx4ах4а) – граткою Анотація   PDF (Русский)
И. И. Небола, А. Ф. Иваняс, Н. Д. Довка, И. Н. Шнирта
 
Том 42 (2017) Ab initio дослідження оптичних характеристик антиферомагнетика FePS3 Анотація   PDF
Костянтин Євгенійович Глухов, Любов Юріївна Хархаліс, Тетяна Ярославівна Бабука
 
Том 33 (2013) AB INITIO РОЗРАХУНКИ КОЛИВАЛЬНИХ СПЕКТРІВ КРИСТАЛІВ Me2B4O7 (Me=Li, Na, K) Анотація   PDF
І. В. Чобаль, І. М. Різак, В. М. Різак
 
Том 35 (2014) Ab initio розрахунки рівноважної геометричної будови, електронної структури та коливальних спектрів молекули аденіну Анотація   PDF
А. Барта, О. Чобаль, Г. Різак, І. Заячук, В. Різак
 
Том 10 (2001) Ab initio розрахунок коливальних спектрів структурних комплексів [P2S6] кристалів типу Sn2P2S6 Анотація   PDF
В. В. Маслюк
 
Том 29 (2011) Bsr-розрахунки розсіяння електронів на атомі кальцію та їх експериментальне підґрунтя Анотація   PDF   PDF (Русский)   PDF (English)
S. Gedeon, V. Lazur
 
Том 17 (2005) Bивчення ізомерного відношення для ядра 113m In в реакції (ɣ, ɣ' ) m Анотація   PDF
З. М. Біган, Д. М. Симочко
 
Том 34 (2013) Cпінова обмінна асиметрія в пружному розсіюванні електрона на атомі європію Анотація   PDF
В. І. Келемен, М. М. Довганич, Є. Ю. Ремета
 
Том 26 (2009) Cпектроеліпсометричні дослідження тонких плівок системи tio2–zro2–hfo2 Анотація   PDF
О. Нагусько, І. Студеняк
 
Том 41 (2017) Cпособи оцінки ефективності біологічної дії джерела ультрафіолетового випромінювання Анотація   PDF
Вадим Cтепанович Мельник, Ігор Васильович Шевера, Віталій Віталійович Звенигородський, Мирослава Вадимівна Яцків
 
Том 30 (2011) Cтабілізіюче покриття люминесцируючих шарів пористого кремнію Анотація   PDF (Русский)
Д. Ф. Тимохов
 
Том 22 (2008) DFT-розрахунки просторової та електронної структури кристалів Sn2P2S6 в пара- та сегнетофазах Анотація   PDF
О. І. Чобаль, І. М. Різак, В. М. Різак
 
Том 24 (2009) EXFOR - минуле, сучасне та майбутнє Анотація   PDF
О. О. Грицай, Н. А. Климова, О. І. Кальченко
 
Том 35 (2014) Eлектронна структура легованих нанотрубок ZnO Анотація   PDF
О. Бовгира, М. Коваленко, Р. Бовгира
 
Том 20 (2007) Eмісія фотонів при іонному бомбардуванні KCl, KBr, KI Анотація   PDF
І. Є. Митропольський, В. С. Буксар, С. С. Поп, І. С. Шароді
 
Том 29 (2011) Eнергетична залежність ізомерних відношень виходів в реакції 124te(γ,n) 123m,gte в області 10 – 20 мев Анотація   PDF   PDF (Русский)
Т. Poltorzhytska, G. Pitchenko
 
Том 17 (2005) n+ - n - InSe - n+ фототранзистор на основі симетричного гетеропереходу Анотація   PDF
О. М. Сидор
 
Том 34 (2013) Oптичні властивості плівок Ge–S(Se)–In Анотація   PDF
Г. Т. Горват, М. М. Поп, В. Р. Романюк, В. М. Різак
 
Том 11 (2002) PREPARATION AND PHYSICAL PROPERTIES OF THE PIEZOELECTRIC COMPOSITES BASED ON Sn2P2S6 MATERIAL Анотація   PDF
YU. Il. Tyagur, M. Prokopova, L. Burianova, A. Kopal
 
Том 24 (2009) «Particle-wake» взаємодії в гексагональній двомірній пиловій ґратці Анотація   PDF (English)
M. Shahmansouri, B. Farokhi
 
Том 7 (2000) β - релаксація в халькогенідах миш’яку Анотація   PDF
Віталій Степанович Біланич
 
Том 22 (2008) Івану Дмитровичу Туряниці виповнилось би 70… Анотація   PDF
Ю. М. Височанський
 
Том 14 (2003) Ізовекторні l-заборонені магнітні дипольні переходи в ядрі 31Р Анотація   PDF
О. М. Водін, І. В. Ушаков
 
Том 17 (2005) Ізовекторні електромагнітні переходи в ядрі 27Al Анотація   PDF
О. М. Водін, Л. П. Корда, І. В. Ушаков
 
Том 11 (2002) ІЗОМЕР Н/78т(16+), ЯК РОБОЧЕ ТІЛО ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ГАМА-ЛАЗЕРА Анотація   PDF
І. В. Соколюк, Т. М. Заяць
 
Том 24 (2009) Ізомерні відношення продуктів фотоядерних реакцій з численним вильотом нуклонів ізотопів цирконію Анотація   PDF (Русский)
О. А. Бесшейко, А. Н. Водин, Л. А. Голинко-Бесшейко, А. Н. Довбня, И. Н. Каденко, В. А. Кушнир, В. В. Митроченко, С. Н. Олейник, Г. Э. Туллер
 
Том 30 (2011) Ізотопічні ефекти для синглетних та триплетних станів негативного іона атома водню Анотація   PDF
І. Гайсак, М. Гайсак, І. Ламер
 
Том 20 (2007) Ізотопічний ефект при іонізації та дисоціативній іонізації молекул водню та дейтерію електронним ударом Анотація   PDF
О. В. Снігурський
 
Том 30 (2011) Ізохорна теплопровідність твердого C6Н12 Анотація   PDF
В. О. Константинов, В. П. Ревякін, В. В. Саган
 
Том 34 (2013) Імпедансний сенсор на ефекті екранування для детектування функціонального стану Клітинних моношарів Анотація   PDF (Русский)
Н. Г. Крылова, Г. В. Грушевская, И. В. Липневич, Т. И. Ореховская, Г. Н. Семенкова, Н. В. Васильев
 
Том 14 (2003) Імпульсний лазер на самообмежених переходах іонізованого кальцію Анотація   PDF
Є. А. Світличний
 
Том 29 (2011) Імпульсно-періодична безртутна лампа бар’єрного розряду на суміші криптону з елегазом Анотація   PDF
Y. Dzhupina, О. Shuaibov
 
Том 13 (2003) Інструментальний активаційний аналіз нуклідного та елементного складу руд при певних обмеженнях на апріорну інформацію Анотація   PDF
М. В. Стець, В. М. Бузаш, М. М. Стець
 
Том 9 (2001) Інтегральні перерізи реакцій 77Se(γ,γ’) 77mSe, 111Cd(γ,γ’) 111mCd, 179Hf(γ,γ’) 179mHf Анотація   PDF
А. І. Гутій, В. С. Бохінюк, О. Г. Окунєв, А. П. Осипенко, О. М. Парлаг, О. М. Фрадкін, І. В. Хіміч
 
Том 30 (2011) Інтегральні перерізи утворення ізомерних станів ядер 113In, 115In, 111Cd, 117Sn, 187Sr в (γ,γ′) реакціях Анотація   PDF
О. С. Шевченко, Ю. Н. Ранюк, А. М. Довбня, Е. Л. Купленніков
 
Том 4 (1999) Інтегральні рівняння Додда-Грайдера в задачі про одноелектронну перезарядку Анотація   PDF
В. Ю. Лазур, Л. М. Халус
 
Том 11 (2002) ІНТЕГРАЦІЯ РЕГІОНУ В ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ЧЕРЕЗ ІНФОРМАТИЗАЦІЮ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Анотація   PDF
Й. Я. Даньків, Л. І. Максимук
 
Том 27 (2010) Інтегрування рівнянь Лагранжа для визначення збурень від сонячної радіації в орбітах геосинхронних супутників Анотація   PDF
В. У. Клімик, В. П. Єпішев, І. І. Мотрунич, В. І. Кудак, Г. М. Мацо
 
Том 17 (2005) Інтеркалібрування індивідуальних дозиметрів у змішаних нейтронних та гамма-полях Анотація   PDF
В. М. Волоський, В. В. Чумак
 
Том 13 (2003) Інфрачервоні спектри поглинання нелегованих та легованих кристалів сапфіра, одержаних різними методами Анотація   PDF
О. Р. Лук’янчук
 
Том 3 (1998) Іонізація азотистих основ нуклеїнових кислот електронним ударом Анотація   PDF
М. І. Суховія, І. І. Шафраньош, Л. Л. Шимон
 
Том 20 (2007) Іонізація метастабільних атомів талію Анотація   PDF
В. І. Марушка, Р. О. Федорко, М. О. Маргітич, І. І. Шафраньош
 
Том 36 (2014) ІОНІЗАЦІЯ МОЛЕКУЛ ГУАНІНУ В ЗІТКНЕННЯХ З ЕЛЕКТРОНАМИ Анотація   PDF
М. І. Шафраньош, А. В. Жиган, Ю. Ю. Свида, М. І. Суховія, В. С. Сільваші, І. І. Шафраньош, Б. П. Мінаєв, Г. В. Баришніков, В. А. Мінаєва
 
Том 20 (2007) Іонізація молекул урацилу електронним ударом Анотація   PDF
М. І. Суховія, В. В. Медулич, І. І. Шафраньош
 
Том 6 (2000) ІОНІЗАЦІЯ МОЛЕКУЛИ D2О ЕЛЕКТРОННИМ УДАРОМ: ПЕРЕРІЗ ОДНОКРАТНОЇ ІОНІЗАЦІЇ Анотація   PDF (English)
A. V. Snegursky, A. N. Zavilopulo
 
Том 29 (2011) Іонізація молекули урацилу повільними електронами Анотація   PDF   PDF (English)
P. Markush
 
Том 34 (2013) Іонізація парів селену повільними електронами Анотація   PDF
П. П. Маркуш
 
Том 43 (2018) Іонізація та автоіонізація атома рубідію електронним ударом Анотація   PDF
В. І. Роман, Л. О. Бандурина
 
Том 5 (1999) Іон-фотонна емісія α-Al2O3 Анотація   PDF
Р. П. Логойда, О. М. Коноплев, Й. Й. Бундаш
 
1 - 50 з 1068 результатів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>