Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 10 (2001) Застосування диференціального термомагнітного аналізу для дослідження аморфних сплавів на основі заліза Анотація   PDF (Русский)
О. В. Григорьева
 
Том 21 (2007) ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ РАДІОЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ГРУНТІВ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ Анотація   PDF
Н. І. Симканич, М. В. Стець, Т. В. Цикун, С. І. Чубар
 
Том 38 (2015) Застосування методів фотоелектронної спектроскопії для дослідження структури приповерхневих шарів нектристалічних халькогенідних матеріалів Анотація   PDF
Наталія Іванівна Попович
 
Том 29 (2011) Застосування методу іон-фотонної спектроскопії в екологі Анотація   PDF   PDF (English)
I. Mitropolskiy, V. Buksar, М. Lintur, S. Pop
 
Том 30 (2011) Застосування методу іон-фотонної спектроскопії для дослідження забруднення ґрунтів важкими металами Анотація   PDF
І. С. Шароді, І. Є. Митропольський, М. В. Приходько, В. С. Буксар, М. І. Лінтур, Л. М. Маркович, С. С. Поп
 
Том 22 (2008) Застосування методу взаємодіючих конфігурацій в зображенні комплексних чисел до задачі іонізації іонів Анотація   Без заголовку
Т. М. Заяць, А. І. Опачко, В. М. Симулик
 
Том 17 (2005) Застосування методу континуального інтегрування в релятивістській статистичній механіці заряджених частинок Анотація   PDF
М. В. Шльонзак
 
Том 4 (1999) ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ НАКЛАДАННЯ КОНФІГУРАЦІЙ ДО ОПИСУ СПІН ОРБІТАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У КВАРК-АНТИКВАРКОВИХ СИСТЕМАХ Анотація   PDF (English)
V. I. Lengyel, V. V. Rubish, S. Chalupka, M. Salak
 
Том 5 (1999) Застосування методу накладання конфігурацій до опису СПІН-Спінового розщеплення у легких мезонах Анотація   PDF
В. Лендьел, Ю. Фекете, С. Халупка, М. Салак
 
Том 9 (2001) Застосування теорії потенціальних моделей до розрахунків спектру мас глюболів Анотація   PDF
О. О. Шпеник, Ю. Ю. Фекете, Я. І. Кіс
 
Том 32 (2012) Збуджений нуклон як Ван дер Ваальсівська система партонів Анотація   PDF
Д. Хіміч, Ю. Ільін, Й. Туроці
 
Том 14 (2003) Збудження інтеркомбінаційної лінії In+ при електрон-іонних зіткненнях Анотація   PDF
Є. В. Овчаренко
 
Том 20 (2007) Збудження автоіонізаційних станів калію електронним ударом Анотація   PDF (English)
A. A. Borovik (Jr), L. L. Shimon, A. A. Borovik
 
Том 7 (2000) Збудження ексимерних молекул HgBr та HgCl в плазмі високочастотного розряду через діелектрик Анотація   PDF
М. М. Гуйван, О. М. Малінін
 
Том 30 (2011) Збудження електромагнітних азимутальних поверхневих хвиль у діапазоні електронної циклотронної частоти кільцевим пучком електронів Анотація   PDF
І. О. Гірка, Я. І. Моргаль
 
Том 29 (2011) збудження електронним ударом 3s3p 3p o -стану магнію з основного стану Анотація   PDF
Е. Nagy, V. Gedeon, V. Lazur
 
Том 29 (2011) Збудження електронним ударом молекул аденіну, тиміну та урацилу у газовій фазі Анотація   PDF   PDF (English)   PDF (Русский)
V. Zvenigorodsky
 
Том 40 (2016) Збудження електронним ударом нижчих рівнів атомів Mg, Ca та Sr Анотація   PDF
Є. А. Нодь, С. В. Гедеон, В. Ю. Лазур
 
Том 20 (2007) Збудження емісій молекулярного іона СF4+ електронним ударом Анотація   PDF
М. М. Чаварга
 
Том 6 (2000) ЗБУДЖЕННЯ МЕТАСТАБІЛЬНИХ СТАНІВ ЯДЕР ПРИ НЕПРУЖНЬОМУ РОЗСІЮВАННІ ГАММА-КВАНТІВ Анотація   PDF
В. М. Мазур
 
Том 33 (2013) ЗБУДЖЕННЯ МОЛЕКУЛИ ЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ ПОВІЛЬНИМИ ЕЛЕКТРОНАМИ Анотація   PDF
В. В. Звенигородський, М. М. Ердевді, О. Б. Шпеник
 
Том 25 (2009) Збудження молекули тиміну повільними електронами Анотація   PDF
М. М. Ердевді, В. В. Звенигородський
 
Том 20 (2007) Збудження поверхневих плазмонів при опроміненні поверхні Ag іонами К+ Анотація   PDF
В. В. Кузьма, О. М. Конопльов, А. С. Бобровник, В. О. Мастюгін, Г. Ю. Подгорецька, В. Г. Дробнич
 
Том 1 (1997) Збудження спектральних ліній кадмію в області 120-360 нм при електронно-атомних зіткненнях Анотація   PDF (Русский)
Х. И. Алджубури, М.-Т. И. Соскида, Л. Л. Шимон
 
Том 1 (1997) Збудження спектральних ліній цинку в області 120-360 нм при електронно-атомних зіткненнях Анотація   PDF (Русский)
Х. И. Алджубури
 
Том 17 (2005) Збудження спектрального переходу 5р23Р2—>5s5p 3Р°1, іона Іn+ при електрон-іонних зіткненнях Анотація   PDF
Є. В. Овчаренко
 
Том 24 (2009) Зворотний потік частинок у ерозійній плазмі під дією лазерного випромінювання Анотація   PDF (Русский)
К. Ф. Ермалицкая
 
Том 21 (2007) ЗВУКОВА І ДИСИПАТИВНА РЕЛАКСАЦІЯ В НАДПЛИННИХ РОЗЧИНАХ 3He-4He Анотація   PDF (English)
K. Nemchenko, S. Rogova
 
Том 30 (2011) Зміна морфології та хімічного складу поверхні сплаву ВТ-6 при опроміненні Nd:YAG лазером у різних cередовищах Анотація   PDF
М. О. Васильєв, В. С. Філатова, Л. Ф. Яценко, П. О. Гурін
 
Том 17 (2005) Зміна фізико-хімічного стану поверхні стоматологічних сплавів після лазерної обробки Анотація   PDF
М. О. Васильєв, П. А. Гурін, В. С. Філатова
 
Том 28 (2010) Зміни в русі геосинхронних об’єктів внаслідок впливу на них випромінювання від землі та їх проходження через тінь землі Анотація   PDF
В. П. Єпішев, В. У. Клімик, І. І. Мотрунич
 
Том 14 (2003) Зондування різномодифікованих поверхонь Gе(111) повільними електронами Анотація   PDF
Т. Ю. Попик, В. М. Фейер
 
Том 33 (2013) ЗОННА ЕНЕРГЕТИЧНА СТРУКТУРА СЕГНЕТИЕЛЕКТРИКА – НАПІВПРОВІДНИКА CuInP2 S6 ТА НЕПРЯМІ ОПТИЧНІ ПЕРЕХОДИ В CuInP2(Se0.1 S0.9)6 Анотація   PDF
К. Е. Глухов, В. Ю. Біганич, Е. І. Герзанич
 
Том 7 (2000) Його життя - цілюще джерело. Туряниця Іван Дмитрович. 24.02.1937-30.06.1993. Анотація   PDF
Ю. В. Попик, О. В. Лукша
 
Том 16 (2004) Його стрімке зростання переконливо вражало всіх Анотація   PDF
Л. Л. Шимон
 
Том 5 (1999) Кінематичні характеристики пружного розсіювання повільних електронів атомами в діапазон кутів, залежний від енергії зіткнень Анотація   PDF
Ю. Ю. Білак
 
Том 9 (2001) Кінематичні характеристики пружного розсіювання повільних електронів атомами, з врахуванням спін-орбітальної взаємодії, в діапазоні кутів, залежний від енергії зіткнень Анотація   PDF
Ю. Ю. Білак, Л. Л. Шимон, Є. Ю. Ремета
 
Том 43 (2018) Кінетика сорбції іонів Sr2+ з водних розчинів синтетичних неорганічних сорбентів Анотація   PDF (English)
H. V. Vasylyeva, Yu. M. Kylivnyk, S. I. Vuchkan, O. Ya. Sych, I. Yu. Syika
 
Том 11 (2002) КІНЕТИКА УТВОРЕННЯ ФОТОНАВЕДЕНИХ МЕТАСТАБІЛЬНИХ ДЕФЕКТІВ В АМОРФНИХ ХАЛЬКОГЕНІДАХ Анотація
В. В. Мікла, В. Ю. Сливка, В. І. Мікла
 
Том 28 (2010) Кінетика фотостимульованих змін показника заломлення в аморфних плівках системи As-S Анотація   PDF
В. М. Кришеник, В. І. Мікла
 
Том 21 (2007) КІНЕТИЧНІ ТА ТЕРМОДИНАМІЧНІ ПАРАМЕТРИ РОЗПАДУ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ Pb-Sn Анотація   PDF
Ю. О. Бондаренко, Н. Ф. Вороніна, Ю. О. Ляшенко, О. А. Шматко
 
Том 6 (2000) КАБІНЕТ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ І ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ В УМОВАХ УНІВЕРСИТЕТУ Анотація   PDF
В. В. Сагарда
 
Том 30 (2011) Квадрупольна фаза з порушеною симетрією в одновісному SU(3) - магнетику Анотація   PDF
І. П. Шаповалов, П. О. Сайко
 
Том 24 (2009) Квазікласичні спектри солітонів континуального та дискретного модифікованих рівнянь Кортевега - де Фріза Анотація   PDF
М. М. Богдан, Д. В. Лаптєв
 
Том 42 (2017) Квазікласична теорія тунельної іонізації атома паралельними електричним та магнітним полями Анотація   PDF (English)
Oleksandr Kostiantynovych Reity, Volodymyr Yuriiovych Lazur, Vladyslav Kostiantynovych Reity
 
Том 27 (2010) Квазікласична теорія тунельної іонізації релятивістського атома в постійному однорідному електричному полі Анотація   PDF
О. К. Рейтій, В. К. Рейтій, В. Ю. Лазур
 
Том 34 (2013) Квантова механіка частки зі спіном 1 у потенціалі магнітного монополя, нерелятивістське наближення Анотація   PDF (Русский)
Е. М. Овсиюк, О. В. Веко, К. В. Казмерчук, А. И. Шелест
 
Том 20 (2007) Квантово хімічне вивчення аніоноутворення в тимідині та 5-бромуридині Анотація   PDF
І. А. Петрушко, М. І. Суховія
 
Том 28 (2010) Квантово-електродинамічна задача про взаємодіюдвох квазімолекулярних електронів в рамках ефектів 3-го порядку квантової електродинаміки Анотація   PDF
В. В. Алексій
 
Том 13 (2003) Квантово-механічні розрахунки зарядового стану атомів у монокристалах Cd2P3Cl(Br,I) Анотація   PDF
В. М. Жихарев, І. Д. Сейковський
 
451 - 500 з 1068 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>