Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 5 (1999) Іон-фотонна емісія α-Al2O3 Анотація   PDF
Р. П. Логойда, О. М. Коноплев, Й. Й. Бундаш
 
Том 9 (2001) Іон-фотонна емісія при бомбардуванні поверхні берилію іонами Анотація   PDF
І. С. Шароді, Ю. А. Бандурин, С. С. Поп
 
Том 44 (2018) Автоіонізація атома стронцію при збудженні 4р6 оболонки Анотація   PDF
В. О. Боровик
 
Том 7 (2000) Автоматизація астрометричної обробки ототожнення зірок негатива в методі Тернера для геостаціонарних об’єктів Анотація   PDF
В. У. Клімик
 
Том 36 (2014) АДАПТАЦІЯ МЕТОДУ ІОННО-ФОТОННОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ ДО ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ Анотація   PDF
О. М. Конопльов, В. В. Кузьма, І. Є. Митропольський, В. С. Буксар
 
Том 25 (2009) Академік АН вищої школи України Л.Л. Шимон Анотація   PDF
О. Б. Шпеник
 
Том 18 (2005) Академіку АН вищої школи України, завідувачу кафедри ядерної фізики, професору Івану Васильович Хімічу Анотація   PDF
В. Ю. Лазур, Р. М. Плекан
 
Том 41 (2017) Активний вплив оптичних мод у плівкових хвилеводах на основі системи As-S Анотація   PDF
Володимир Михайлович Кришеник
 
Том 26 (2009) Акустооптичні модулятори і дефлектори на основі халькогенідних стекол (as2s3)1-xhg(ge)x Анотація   PDF
В. Феделеш, М. Стегура, І. Юркін, П. Бабидорич
 
Том 33 (2013) АЛГОРИТМ ПОШУКУ ОПТИМАЛЬНОГО ПО КІЛЬКОСТІ ПРИЛАДІВ РОЗВ’ЯЗКУ ОДНІЄЇ ЗАДАЧІ ТЕОРІЇ РОЗКЛАДІВ Анотація   PDF
Т. Б. Шпеник
 
Том 31 (2012) Анізотропія діелектричних властивостей кристалів СuInP2S6 Анотація   PDF
О. В. Шуста, О. Г. Сливка, П. П. Гуранич, В. С. Шуста
 
Том 35 (2014) Анізотропія пружних властивостей, ступінь іонності і структурна стабільність монокристалів з ґраткою типу NaCl, CsCl і CaF2 Анотація   PDF
М. Раранський, В. Балазюк, М. Мельник, О. Горда, М. Гунько
 
Том 36 (2014) АНІЗОТРОПІЯ ПРУЖНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ (PbySn1-y)2P2S6 Анотація   PDF
Р. М. Біланич, А. А. Когутич, Р. М. Євич, С. І. Перечинський
 
Том 35 (2014) Анізотропія фотолюмінесценції монокристалів Li2B4O7:Cu в поляризованому світлі Анотація   PDF
К. П. Попович, М. С. Кленівський, М. М. Биров, І. І. Чичура
 
Том 39 (2016) Анізотропна фотоселекція молекул бактеріородопсину в пурпурній мембрані з гексагональною кристалічною решіткою тримерів Анотація   PDF
Д. А. Степанчиков, А. В. Савчук, О. Я. Корчемська
 
Том 3 (1998) Аналіз благородних металів на мікротроні м-30 Анотація   PDF
В. М. Мазур, М. В. Стець, В. М. Бузаш, О. Б. Шпеник
 
Том 4 (1999) АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ГРАТКИ КРИСТАЛІЧНОЇ СТРУКТУРИ ТИПУ ШПІНЕЛІ. НАДПРОСТОРОВИЙ ПІДХІД Анотація   PDF
Е. П. Булеца, О. Ф. Іваняс, І. І. Небола
 
Том 5 (1999) Аналіз динамічних матриць складних кристалів типу AuCu3 Анотація   PDF
Е. П. Булеца, М. В. Довка, О. Ф. Іваняс, І. І. Небола
 
Том 30 (2011) Аналіз збуджених водневих фрагментів при фотодисоціації молекул у додатку до експеримену типу накачування-зондування Анотація   PDF (Русский)
М. М. Хаердинов, А. М. Грум-Гржимайло, С. И. Страхова
 
Том 14 (2003) Аналіз критичної поведінки гіротропії при фазових переходах у кристалах Анотація   PDF
О. С. Кушнір, Р. Я. Шопа
 
Том 25 (2009) Аналіз перетворень структури та фононних спектрів в кристалічних утвореннях з (2a x 2a x 2a) -надґраткою при трансформації кубічна фаза – тетрагональна фаза Анотація   PDF
І. М. Шкирта, І. І. Небола
 
Том 15 (2004) Аналіз розсіювання світла на нерегулярній поверхні халькогенідних склоподібних тонких плівок в рамках статистичного підходу Анотація   PDF
М. І. Козак, І. М. Миголинець, Н. В. Юркович
 
Том 26 (2009) Аналіз структурних перетворень природних надраток та їх фононних спектрів Анотація   PDF
І. Шкирта, І. Небола
 
Том 24 (2009) Аналіз температурної поведінки показників заломлення кристалів K2SO4 і Rb2SO4 поблизу точок фазових переходів Анотація   PDF
О. С. Кушнір, М. О. Романюк, В. Й. Стадник, Р. Я. Шопа, В. С. Дзюбанський
 
Том 21 (2007) АНАЛІЗ ХАОТИЧНОЇ СТРУКТУРИ СПЕКТРУ ДВІЧІ ЗБУДЖЕНИХ СТАНІВ АТОМА ГЕЛІЮ І ОБЧИСЛЕННЯ ПАРАМЕТРА БРОДІ Анотація   PDF (Русский)
А. А. Киселев, И. Ю. Юрова
 
Том 43 (2018) Аналітичні форми хвильової функції дейтрона і поляризаційні спостережувані в A(d,d’)X- реакціях Анотація   PDF
Віктор Іванович Жаба
 
Том 20 (2007) Аналітична апроксимація електронних густин та радіальних орбіталей багатоелектронних атомних систем Анотація   PDF
Е. Ремета, В. Келемен, М. Довганич
 
Том 25 (2009) Аналітичне рішення квантовомеханічної системи із зв’язаними каналами Анотація   PDF
І. І. Гайсак, В. І. Жаба, П. Мурін
 
Том 33 (2013) АНАЛОГОВА СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ЛІНІЙНОГО ПРИСКОРЮВАЧА ЕЛЕКТРОНІВ Анотація   PDF
А. Г. Зелінський, В. І. Сахно
 
Том 37 (2015) Аномальні деформаційні властивості деяких монокристалів тетрагональної сингонії Анотація   PDF
М. Д. Раранський, В. Н. Балазюк, М. М. Гунько
 
Том 21 (2007) АНОМАЛЬНІ МАГНІТО-ОПТИЧНІ РЕЗОНАНСИ НА СТАНАХ 2p53s В РОЗРЯДІ В Ne Анотація   PDF (Русский)
А. П. Горбенко
 
Том 24 (2009) Аномальне оптичне проходження через систему вихорів в плівці надпровідника II роду Анотація   PDF (Русский)
М. В. Богданова, Ю. Е. Лозовик, А. А. Колесников
 
Том 5 (1999) Асиметрія в розсіянні лептонів та протонів Анотація   PDF
Т. І. Данило, В. І. Сабов, М. Я. Любка
 
Том 3 (1998) Асиметричні моди масових розподілів уламків фотоподілу ядра торію-232 Анотація   PDF
О. І. Лендел, В. Т. Маслюк, О. О. Парлаг, Д. І. Сікора
 
Том 40 (2016) Асимптотики фазової та хвильової функцій Анотація   PDF
В. І. Жаба
 
Том 7 (2000) Асимптотичні методи в релятивістських задачах з невідокремлювальними змінними Анотація   PDF
В. Ю. Лазур, О. К. Рейтій, А. В. Катернога
 
Том 15 (2004) Асимптотичний підхід до задачі двох кулонівських центрів з сильно відрізняючимися зарядами Анотація   PDF
В. Ю. Лазур, Ю. Ю. Машіка
 
Том 5 (1999) Біфуркаційна діаграма та дисипативні структури в системах різної природи Анотація   PDF
М. І. Мар'ян, І. М. Сливка
 
Том 30 (2011) Багатовхідна система TOF для нейтронно-ядерних досліджень методом часу прольоту нейтронів Анотація   PDF (Русский)
В. Н. Швецов, Н. В. Астахова, Н. А. Гундорин, Т. Л. Єник, Ш. С. Зейналов, Л. В. Міцина, Л. Б. Пикельнер, А. Б. Попов, І. М. Саламатин, К. М. Саламатин, Г. С. Самосват, П. В. Седишев, А. П. Сиротин, В. І. Смирнов
 
Том 41 (2017) Багатоколірна фотометрія геостаціонарних об'єктів Анотація   PDF
Віталій Петрович Єпішев, Іван Віталійович Барна, Віктор Ігорович Кудак, Василь Максимович Періг, Максим Маратович Габдеєв
 
Том 17 (2005) Багатопроменева інтерференція світла і оптична активність кристалів Анотація   PDF
О. С. Кушнір, О. В. Сидор, П. О. Нек
 
Том 5 (1999) Багатофункціональна установка для дослідження рентгенолюмінесценції та термостимульваної люмінесценції Анотація   PDF
Б. М. Гунда
 
Том 17 (2005) Багаточастинкові динамічні кореляційні функції електрон-плазмонної моделі у теорії електронної рідини Анотація   PDF
М. В. Ваврух, C. Б. Слободян
 
Том 37 (2015) Барична поведінка діелектричної проникності кристалів TlIn(S0.99Se0.01)2 Анотація   PDF
Р. В. Росул, П. П. Гуранич, О. О. Гомоннай, О. Г. Сливка, О. В. Гомоннай, І. Ю. Роман, П. П. Гуранич
 
Том 41 (2017) Барична трансформація аномалій діелектричної проникності шаруватих кристалів CuСr0,5In0,5P2S6 Анотація   PDF
Олександр Володимирович Шуста, Олександр Георгійович Сливка, Володимир Семенович Шуста
 
Том 10 (2001) Бар’єри Шотткі на основі структур Al-CdTe:V Анотація   PDF
C. Ю. Паранчич, Ю. В. Танаскж
 
Том 29 (2011) Безбар’єрний розряд у пропан-бутановій газовій суміші Анотація   PDF   PDF (Русский)   PDF (English)
D. Kudin, V. Golota, S. Rodionov, S. Gorbenko, O. Zamuriev
 
Том 32 (2012) Бозон Хіггса в мінімально уніфікованій моделі субкварка Анотація   PDF
Hidezumi Terazawa
 
Том 7 (2000) Відносний рух солітонів у світлоносному ефірі Анотація   PDF
М. М. Чаварга
 
Том 1 (1997) Відношення перерізів електрозбудження ізомерних станів для двох стабільних ізотопів срібла Анотація   PDF
В М. Андреянов, В. В. Русин, В. А. Удод, І. В. Хіміч, Л. М. Шомко
 
51 - 100 з 1068 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>