Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 6 (2000) ЧЕТВЕРТЬСТОЛІТНІЙ ЕТАП ЛАЗЕРНО-ПЛАЗМОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ УЖГОРОДСЬКОМУ ДЕРЖУНІВЕРСИТЕТІ Анотація   PDF
І. І. Опачко
 
Том 9 (2001) Чисельні розрахунки енергетичного спектру ядер 10Ве та 14С в адіабатичній моделі ядра Анотація   PDF
М. М. Капустей, Р. М. Плекан, В. Ю. Пойда, І. В. Хiмiч
 
Том 4 (1999) Чисельні розрахунки енергетичного спектру ядер 16C та 58Ni в адіабатичному підході Анотація   PDF
Р. М. Плекан, М. М. Капустей, І. В. Хіміч
 
Том 7 (2000) Чисельна оптимізація парціальних тисків робочої суміші ексимерної HgBr/HgІ лампи Анотація   PDF
А. В. Поляк, М. М. Гуйван, О. М. Малінін
 
Том 16 (2004) Чисельне моделювання лазера на r->m переходах іонізованого кальцію Анотація   PDF
В. А. Кельман, С. О. Зозуля, Ю. О. Шпеник, Є. А. Світличний
 
Том 41 (2017) Чисельне моделювання основних параметрів газорозрядної плазми на суміші парів дийодиду ртуті та аргону Анотація   PDF
Антоніна Олександрівна Малініна
 
Том 21 (2007) ЧОТИРИ-ПОТЕНЦІАЛ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ ЗАРЯДУ, ЩО ДОВІЛЬНО РУХАЄТЬСЯ У ЦИЛІНДРИЧНІЙ КАМЕРІ ДРЕЙФУ Анотація   PDF
Г. М. Горбик, К. Ільєнко
 
Том 35 (2014) Чотирихвильова взаємодія у легованих фоторефрактивних кристалах Sn2P2S6 Анотація   PDF
Б. Роскін, О. Грабар, К. Глухов
 
Том 33 (2013) ЧУТЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНОГО ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРИ, ЙОГО ВИГОТОВЛЕННЯ І ОПТИМІЗАЦІЯ ХАРАКТЕРИСТИК Анотація   PDF
І. І. Туряниця, О. В. Козусенок, І. І. Чичура
 
Том 37 (2015) Швидкість вакуумного осадження та оптична якість плівок As2S3 Анотація   PDF
В. М. Жихарєв, В. Ю. Лоя, А. М. Соломон, Я. В. Грицище
 
Том 36 (2014) ШИМОН ЛЮДВИК ЛЮДВИКОВИЧ (ДО 80-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) Анотація   PDF
Л. Л. Шимон
 
Том 39 (2016) Ширина забороненої зони та дисперсія показника заломлення шарів AsxSe1-x Анотація   PDF
А. М. Халус, І. Й. Росола, В. М. Різак
 
Том 36 (2014) ШРЕДІНГЕРІВСЬКИЙ ФОРМАЛІЗМ МЕТОДУ СПОТВОРЕНИХ ХВИЛЬ У ЗАДАЧІ ОДНОЕЛЕКТРОННОГО ЗАХОПЛЕННЯ З ОДНОЧАСНОЮ ІОНІЗАЦІЄЮ Анотація   PDF
В. В. Алексій, В. Ю. Лазур, М. В. Хома
 
Том 32 (2012) Ядерні технології і ядерні трансмутації Анотація   PDF
В. В. Токаревський
 
Том 29 (2011) Ядерна гамма-спектрометрія в дослідженнях системи «вода+глина» Анотація   PDF
O. Поп, M. Штець, В. Маслюк, В. Бузаш
 
Том 29 (2011) Ядерна гамма-спектрометрія калію -40 в дослідженнях термічного впливу на зразки кераміки Анотація   PDF   PDF (Русский)
O. Pop, M. Stets, V. Maslyuk, V. Buzash
 
Том 13 (2003) Ядерний гігантський дипольний резонанс Анотація   PDF
В. М. Мазур
 
Том 29 (2011) Ядерно-фізичний аналіз феррогранатів Анотація   PDF   PDF (Русский)
V. Kirichenko, O. Kovalenko
 
1051 - 1068 з 1068 результатів << < 17 18 19 20 21 22