Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 3 (1998) Відтворення густини фононних станів з теплових експериментів: розрахункові можливості Анотація   PDF
В. М. Різак, І. М. Різак, І. П. Коссей, В. В. Маслюк
 
Том 6 (2000) ВІЛЬГЕЛЬМ ІЛЛІЧ ФУЩИЧ - ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (18.12.1936-7.04.1997) Анотація   PDF
І. В. Хіміч
 
Том 14 (2003) Вільна енергія системи іонів у пористому середовищі Анотація   PDF
Ю. Л. Блажиєвський
 
Том 22 (2008) Василь Шевера – перший дослідник з атомної та лазерної фізики в УжДУ Анотація   PDF
Л. Л. Шимон
 
Том 28 (2010) Взаємодія локалiзованих зарядiв з граткою молекулярних крiокристалiв Анотація   PDF (Русский)
В. А. Лыках, Е. С. Сиркин
 
Том 21 (2007) ВЗАЄМОДІЯ ПОВІЛЬНИХ ЕЛЕКТРОНІВ З Іr(рру)3 У ГАЗОВІЙ ФАЗІ Анотація   PDF (English)
A. V. Kukhta, I. N. Kukhta, S. M. Kazakov, V. A. Andreev
 
Том 38 (2015) Взаємодія позитрона з водневоподібними атомними системами в гіперсферичному підході Анотація   PDF
М. І. Гайсак, І. І. Гайсак, М. Я. Євич, Р. М. Євич
 
Том 14 (2003) Взаємодія фосфору з атомарно-чистими поверхнями Ge(100) Анотація   PDF
П. Астаф'єв, О. Ананьїна
 
Том 35 (2014) Вивчення впливу електронного опромінення на оптичні та люмінесцентні властивості нелегованих та легованих ніобієм кристалів лейкосапфіру Анотація   PDF
Т. Окунева, В. Маслюк, І. Мегела, Я. Пекар, В. Пекар
 
Том 10 (2001) Вивчення морфології поверхонь епітаксійних плівок телуриду свинцю, легованих германієм, галієм та індієм. Анотація   PDF (English)
S. V. Trushkin, P. M. Lytvyn
 
Том 10 (2001) Вивчення трансформаційних властивостей хвильової функції при переході в неінерціальні системи відліку Анотація   PDF
Р. Р. Ломпей
 
Том 27 (2010) Вивчення фотозбудження ізомерного стану 11/2- ізотопу 129Te в реакції (γ,n) Анотація   PDF (English)
V. M. Мazur, D. M. Symochko, Z. М. Bigan, Т. V. Poltorzhytska
 
Том 5 (1999) Вивчення фотохімічних реакцій у монокристалах CdJ2 з домішкою міді методом ЕПР Анотація   PDF
С. А. Пирога
 
Том 42 (2017) Виготовлення елементів захисту інформації на плівці As4Se96 методом електронно-променевої літографії Анотація   PDF
Богдан Віталійович Біланич, Олег Шиленко, Владімір Команіцкій, Віталій Степанович Біланич, Олександр Фегер, Василь Михайлович Різак
 
Том 34 (2013) Видима фотолюмінесценція при кімнатній температурі в g- As2S3 та в стеклах на основі Ge Анотація   PDF (English)
G. Lovas, V. Mitsa, R. Holomb, I. Rosola, E. Borkach
 
Том 10 (2001) Визначення вмісту гамма-активних нуклідів у цеолітах Анотація   PDF
М. М. Стець
 
Том 28 (2010) Визначення вмісту фотонейтронів у гальмівному випромінюванні мікротрона М-30 активаційними детекторами Анотація   PDF
О. О. Парлаг, О. І. Лендел, В. М. Головей, В. Т. Маслюк, Т. Й. Маринець, М. М. Биров
 
Том 21 (2007) ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГІЇ ЗВ’ЯЗКУ ОСНОВНОГО СТАНУ ОДНОВИМІРНОГО АТОМУ ГЕЛІЮ У ГІПЕРСФЕРИЧНОМУ ПІДХОДІ Анотація   PDF
М. І. Гайсак, В. В. Онисько, Г. І. Рошко
 
Том 37 (2015) Визначення концентрації електронів плазми тліючого розряду над поверхнею водного розчину сульфату алюмінію Анотація   PDF
Л. В. Месарош
 
Том 30 (2011) Визначення концентрації та температури електронів у лазерній плазмі олова Анотація   PDF
Л. В. Месарош, М. П. Чучман, О. К. Шуаібов
 
Том 7 (2000) Визначення періодичних складових зміни тривалості доби Анотація   PDF
А. Г. Кириченко
 
Том 7 (2000) Визначення постійної та періодичної складової систематичних похибок зоряних каталогів для геостаціонарної зони Анотація   PDF
А. М. Мацо, О. Є. Стародубцева, Т. В. Ужва
 
Том 9 (2001) Визначення слідових кількостей молібдену в монокристалах сапфіра методом активації на мікротроні М-30 Анотація   PDF
О. О. Парлаг, В. М. Головей, В. Т. Маслюк, П. П. Пуга, Г. Д. Пуга, Д. І. Блецкан, О. Д. Блецкан
 
Том 7 (2000) Визначення тензора електропровідності для мультитермінальних вимірювань у випадку інжекції струму по осі С Анотація   PDF (English)
П. П. Попович
 
Том 10 (2001) Визначення частки флуктуаційного вільного об’єму в стеклах систем Аs-S(Sе) Анотація   PDF
Т. Д. Мельниченко
 
Том 20 (2007) Визначний учений у галузі фізики електронних зіткнень Анотація   PDF
Л. Л. Шимон
 
Том 18 (2005) Використання GPS-спостережень для визначення випадаючої водяної пари в атмосфері Анотація   PDF
Н. І. Каблак, В. У. Клімик, І. В. Швалагін, Я. М. Мотрунич, Н. Д. Кучеревич
 
Том 10 (2001) Використання лазерів у медицині Анотація   PDF
О. Ю. Бандурин
 
Том 27 (2010) Використання мови Ruby та технологiй DRB i RINDA для проведення розподiлених розрахункiв iз використанням граток Ізінга Анотація   PDF
О. В. Дробнич, М. П. Дробнич, Т. В. Матяшовский, В. М. Різак
 
Том 16 (2004) Використання процесу сорбції йоду для визначення незалежного виходу 135Xe Анотація   PDF
Г. В. Васильєва, В. А. Пилипченко, І. В. Хіміч
 
Том 29 (2011) Використання різних типів відбивачів у довгомірних детекторах для покращення позиційної чутливості Анотація   PDF (Русский)   PDF
E. Okrushko, V. Pedash, A. Rayevsii
 
Том 10 (2001) Використання різних типів вугільних сорбентів для концентрування та радіоаналітичного визначення йоду Анотація   PDF
Г. В. Васильева, А. П. Осипенко
 
Том 17 (2005) Використання сцинтиляторів на основі селеніду цинку в комбінованих детекторах для реєстрації змішаних потоків випромінювань Анотація
В. Рижиков, Н. Старжинський, К. Катрунов, В. Тарасов, О. Вягін, О. Зеленська
 
Том 11 (2002) ВИКОРИСТАННЯ ФОТОПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ Анотація   PDF
П. П. Бобонич, Е. П. Бобонич
 
Том 35 (2014) Використання Фур’є-, вейвлет-фільтрації та бутстреп-методу при обробці слабих піків в апаратурних гамма-спектрах Анотація   PDF
О. Поп
 
Том 42 (2017) Вимірювання ізомерних відношень виходів для реакцій (γ,n) на важких ізотопах церію Анотація   PDF
Володимир Михайлович Мазур
 
Том 42 (2017) Вимірювання абсолютної величини експозиційної дози на бетатроні Б-25 Анотація   PDF
Іван Іванович Гайсак, Василь Олександрович Мартишичкін, Руслан Мар'янович Плекан, Олександр Григорович Окунєв, Микола Тиберійович Саболчій
 
Том 39 (2016) Вимірювання механічних властивостей твердих тіл на інфранизьких частотах Анотація   PDF
А. А. Горват, В. В. Мінькович, Є. І. Самусь
 
Том 24 (2009) Вимірювання періоду напіврозпаду ізотопу 154Tb Анотація   PDF (English)
G. Rastrepina
 
Том 34 (2013) Вимірювання швидкостей реакцій natU з вторинними нейтронами, утвореними при опроміненні масивної свинцевої мішені протонами з енергією 660 МеВ Анотація   PDF (Русский)
И. Адам, Ч. Бхатия, И. Гайсак, С. А. Густов, Л. Заворка, Ю. Киш, В. Кумар, И. В. Мирохин, В. С. Пронских, А. А. Солнышкин, М. Сухопар, Ж. Х. Хушвактов, В. М. Цупко-Ситников, В. Ю. Щеголев
 
Том 9 (2001) Виникнення просторово періодичних дисипативних структур щільності точкових дефектів і кисневих преципітатів в опроміненому кремнії Анотація   PDF (Русский)
П. А. Селищев
 
Том 5 (1999) Виникнення просторово-періодичних дисипативних структур щільності точкових дефектів і кисневих преципітатів що опромінюється кремнії Анотація   PDF (Русский)
П. А. Селищев
 
Том 27 (2010) Випромінювальні характеристики та електронні кінетичні коефіцієнти плазми на основі пари води Анотація   PDF
О. K. Шуаібов, О. М. Малінін
 
Том 15 (2004) Випромінювання плазми поперечного розряду на сумішах аргону з SF6 Анотація   PDF
З. Т. Гомокі, В.-Ф. З. Папп, М. М. Повч, Л. Л. Шимон, І. І. Сабов
 
Том 35 (2014) Випромінювання при взаємодії флюксона з прямокутною домішкою в двовимірному Джозефсонівському переході Анотація   PDF
І. О. Стародуб, Я. Золотарюк
 
Том 10 (2001) Високотемпературні аномалії діелектричних властивостей сегнетоелектриків KH2PO4 та Kd2PO4 в умовах всебічного стиснення Анотація   PDF
П. М. Лукач, Г. М. Гуйван
 
Том 1 (1997) Вклад динаміки доменних границь в діелектричну проникність кристалів сегнетоелектриків - напівпровідників SbSJ та Sn2P2S6 Анотація   PDF
А. А. Горват, О. О. Молнар, Ю. С. Наконечний
 
Том 3 (1998) ВКС нейтрон - протон в реакції 2H(d,pd) при енергії 13.6 МеВ Анотація   PDF
В. І. Гранцев, І. П. Дряпаченко, Віт. М. Пірнак, О. М. Поворозник, А. П. Пшедзял, Ю. С. Рознюк, Б. А. Руденко, Б. Г. Стружко, В. А. Пилипченко
 
Том 31 (2012) Власні та домішкові точкові дефекти й електронно-енергетичні характеристики ромбічного моносульфіду олова Анотація   PDF
М. М. Блецкан, К. Є. Глухов, О. О. Грабар
 
Том 21 (2007) ВЛАСТИВОСТІ ЕЛЕКТРОННИХ СПЕКТРІВ У ГРАФЕНІ З ДИСКЛИНАЦІЯМИ Анотація   PDF
Н. Д. Власій, Ю. О. Ситенко
 
101 - 150 з 1068 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>