Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 15 (2004) Властивості карбідосталей синтезованих СВС і металотермією Анотація   PDF
Ю. Ю. Жигуц
 
Том 17 (2005) Внески автоіонізаційних станів у переріз біляпорогової іонізації селену електронним ударом Анотація   PDF
A. A. Borovik, F. F. Chipev
 
Том 37 (2015) Внутрішнє тертя в стеклах GеxAsyS100-x-y Анотація   PDF
Б. В. Біланич, І. І. Макауз, Т. Д. Мельниченко, В. М. Різак
 
Том 40 (2016) Внутрішнє тертя в халькогенідних стеклах системи Ge-As-Se в області склування Анотація   PDF
Б. В. Біланич, К. Флахбарт, A. Юрікова, К. Чах, В. М. Різак
 
Том 17 (2005) Внутрішні моди осциляцій топологічних солітонів у середовищах із сильною дисперсією Анотація   PDF
O. V. Charkina, M. M. Bogdan
 
Том 37 (2015) Волоконно-оптичний датчик аміаку з чутливим елементом на основі плівки бактеріородопсину в золь-гельній матриці Анотація   PDF
І. І. Сакалош, І. І. Трикур, М. Ю. Січка, В. М. Різак
 
Том 30 (2011) Волоконно-оптичний пристрій для оцінки параметрів мікродоз фізіологічних розчинів Анотація   PDF
І. І. Сакалош, Й. П. Шаркань, Н. Б. Житов, М. Ю. Січка, Л. І. Козич, В. М. Різак
 
Том 22 (2008) Вплив γ-опромінювання на низькотемпературну механічну релаксацію у склі Gе8As32Se60 Анотація   Без заголовку
В. С. Біланич, В. Б. Онищак, О. О. Парлаг, В. М. Різак, І. М. Різак
 
Том 3 (1998) Вплив іонізуючих випромінювань на зміну показника заломлення халькогенідних склів Анотація   PDF
І. І. Шпак, І. В. Соколюк, Д. Г. Семак
 
Том 30 (2011) Вплив іонної імплантації на оптичні параметри тонких плівок Cu6PS5I Анотація   PDF (English)
В. Ю. Ізай, І. П. Студеняк, М. Ворохта, В. Матолін, П. Куш, А. Плеценік, М. Загоран, Т. Роч, Я. Грегуш
 
Том 26 (2009) Вплив іонної імплантації на структурні та оптичні властивості суперіонних провідників cu6ps5i Анотація   PDF
В. Ізай, І. Студеняк, В. Стефанович, В. Панько, П. Куш, A. Плеценік, M. Загоран, T. Роч
 
Том 20 (2007) Вплив автоіонізаційних станів на заселення енергетичних рівнів атомів підгрупи алюмінію Анотація   PDF
Л. Л. Шимон
 
Том 7 (2000) Вплив антимікробної речовини Bacillus Subtilis BS 934 на проникну здатність, хемотаксис, мембранний вольтаж та рух іонів клітин Erwinia Amylovora Анотація   PDF (English)
Б. М. Sharga, R. Daugelavicius, E. Bakiene
 
Том 5 (1999) Вплив атмосфери на віддалемірні спостереження штучних супутників Землі Анотація   PDF
І. В. Швалагін, Н. І. Каблак, В. У. Клімік, М. Т. Миронов, М. М. Осипенко
 
Том 26 (2009) Вплив вмісту B2O3 у складі склозв’язуючого на тензочутливість плівок на основі Sn0,9Sb0,1O2 Анотація   PDF
А. Гончар, Б. Рудь, Є. Шелудько, Є. Тельников, Д. Муратов, Й. Головач
 
Том 22 (2008) Вплив вологості на дифракційну ефективність голограм, записаних на плівках бактеріородопсину з домішкою ТЕА Анотація   Без заголовку
І. І. Трикур, М. М. Бурикін, В. М. Різак
 
Том 11 (2002) Вплив гідростатичного тиску на анізотропію діелектричних властивостей кристалів КДР Анотація   PDF
Г. М. Гуйван, П. М. Лукач, О. Г. Сливка
 
Том 22 (2008) Вплив гідростатичного тиску на аномалії діелектричної проникності кристалів TlInS2 Анотація   Без заголовку
О. О. Гомоннай, П. П. Гуранич, М. Ю. Риган, І. Ю. Роман, О. Г. Сливка
 
Том 30 (2011) Вплив гідростатичного тиску на аномалію діелектричної проникності при фазовому переході в сегнетиелектрику CuInP2(Se0.9S0.1)6 Анотація   PDF
В. Ю. Біганич, О. І. Герзанич, О. Г. Сливка, С. Ф. Мотря
 
Том 36 (2014) ВПЛИВ ГІДРОСТАТИЧНОГО ТИСКУ НА ДІЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СЕГНЕТИЕЛЕКТРИКА CuInP2(Se0,5S0,5)6 Анотація   PDF
В. Ю. Біганич, І. Ю. Куриця, Е. І. Герзанич
 
Том 3 (1998) Вплив гідростатичного тиску на діелектричні властивості та фазові переходи в сегнетоелектриках (Sn1-xIn2/3x)2P2S6 Анотація   PDF
П. П. Гуранич, П. М. Лукач, В. В. Товт, О. І. Герзанич, В. С. Шуста
 
Том 37 (2015) Вплив гідростатичного тиску на фазовий перехід в сегнетиелектрику CuInP2(Se0,6S0,4)6 Анотація   PDF
В. Ю. Біганич, Е. І. Герзанич, І. Ю. Куриця
 
Том 40 (2016) Вплив домішок Te та Se на структуру поверхні оксиду церію Анотація   PDF
А. Ю. Попович, Н. І. Попович, О. П. Кохан, Н. Цуд, З. Гажова, В. Матолін, В. М. Різак
 
Том 29 (2011) Вплив домішок металів на характеристики лазера на парі міді Анотація   PDF   PDF (English)
Е. Svitlichnyi, V. Кеlman, Yu. Zhmenyak, Yu. Shpenik
 
Том 4 (1999) ВПЛИВ ДОМЕННОЇ СТРУКТУРИ SbSJ НА ЙОГО ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ Анотація   PDF
Д. І. Кайнц, А. А. Горват
 
Том 42 (2017) Вплив електронних кореляцій на динаміку двоелектронної перезарядки іонів на полярних молекулах Анотація   PDF
Тетяна Іванівна Велеган, Марина Михайлівна Руснак, Мирослав Іванович Карбованець
 
Том 40 (2016) Вплив електронного та гамма-опромінення на діелектричні властивості кристалів Sn2P2S6 Анотація   PDF
О. О. Молнар, Г. В. Васильєва, І. І. Гайсак, М. Т. Саболчій, І. М. Стойка, О. О. Грабар
 
Том 31 (2012) Вплив змінного електричного поля на параметри випромінювання люмінофора на основі легованого ZnS:Cu Анотація   PDF
І. Д. Рубіш, К. О. Попович, О. О. Балог
 
Том 39 (2016) Вплив зовнішнього електричного поля на аномалію діелектричних властивостей кристалів CuInP2S6 та Ag0,05Cu0,95P2S6 в околі температури фазового переходу Анотація   PDF
О. В. Шуста, О. Г. Сливка, В. М. Кедюлич, В. С. Шуста
 
Том 4 (1999) Вплив концентрації міді на термостимульовану люмінесценцію монокристалів тетраборату літію Анотація   PDF
Б. М. Гунда, П. П. Пуга, А. М. Соломон, В. М. Головей, Г. Д. Пуга
 
Том 40 (2016) Вплив методів опису гамма-переходів на характеристики ядерних реакцій Анотація   PDF (English)
O. M. Gorbachenko, B. M. Bondar, K. M. Solodovnyk, O. I. Tkach, I. M. Kadenko, B. Y. Leshchenko, V. A. Plujko, V. A. Zheltonozhskyi
 
Том 4 (1999) Вплив методу одержання на спектри фотопровідності шаруватих кристалів GеS Анотація   PDF
Д. І. Блецкан, Й. Й. Маляр, С. В. Микуланинець, М. Ю. Січка
 
Том 37 (2015) Вплив методу та умов вирощування на електричні властивості кристалів SnS2 Анотація   PDF
Д. І. Блецкан, В. В. Фролова
 
Том 11 (2002) ВПЛИВ НЕКОНТРОЛЬОВАНИХ ДОМІШОК У САПФІРОВІЙ ПІДКЛАДЦІ НА СПЕКТРИ ВИПРОМІНЮВАННЯ СВІТЛОДІОДІВ НА ОСНОВІ ГЕТЕРОСТРУКТУР InGaN/AlGaN/GaN Анотація   PDF
Д. І. Блецкан, О. Д. Блецкан, О. Р. Лукянчук, В. О. Стефанович
 
Том 28 (2010) Вплив одновісного тиску на діелектричні властивості кристалів CuInP2S6 Анотація   PDF
О. В. Шуста, О. Г. Сливка, В. М. Кедюлич, П. П. Гуранич, В. С. Шуста, О. І. Герзанич, І. П. Пріц
 
Том 14 (2003) Вплив опромінення на оптичні та електричні властивості стекол систем HgSe-SnSe2-Ga2Se3 тa ZnSe-GeSe2-Ga2Se3 Анотація   PDF
М. І. Роспопа
 
Том 38 (2015) Вплив опромінення на характеристики поверхні фосфату титану та його сорбційні властивості Анотація   PDF
О. В. Тахтасьєв, Г. В. Васильєва, В. І. Яковлєв, Ю. М. Килівник, М. М. Циба, О. В. Васильєв
 
Том 22 (2008) Вплив освітлення на продуктивність бактеріородопсину Halobacterium Salinarium Анотація   Без заголовку
Й. П. Шаркань, М. Ю. Січка, В. В. Ярош, І. Й. Цьома, Н. П. Фролова, О. І. Корпош
 
Том 31 (2012) Вплив параметрів оточуючого середовища на характеристики нанокомпозитних плівкових структур золь-гельна SiO2 матриця – бактеріородопсин – квантові точки CdSe/ZnS Анотація   PDF
І. І. Трикур, І. І. Сакалош, Г. Т. Горват, М. Ю. Січка, С. О. Корпош, Й. П. Шаркань, В. М. Різак
 
Том 24 (2009) Вплив пресування на властивості твердих розчинів PbTe-PbSe Анотація   PDF (Русский)
О. С. Водорез, Е. И. Рогачева
 
Том 10 (2001) Вплив прискорення на еволюцію квантовомеханічного гармонічного осцилятора Анотація   PDF
Р. Р. Ломпей
 
Том 3 (1998) Вплив просторово-неоднорідних електричних полів на діелектричну проникність сегнетоелектрика Анотація   PDF
В. М. Кедюлич, О. І. Герзанич, О. Г. Сливка, П. М. Лукач
 
Том 36 (2014) ВПЛИВ РОЗУПОРЯДКУВАННЯ НА СТРУКТУРУ НЕКРИСТАЛІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА СИНЕРГЕТИЧНІ ЕФЕКТИ Анотація   PDF
М. I. Мар’ян, Н. В. Юркович
 
Том 31 (2012) Вплив симетрії на обмін одним і двома електронами при повільних зіткненнях від’ємного іона водню з протоном Анотація   PDF
В. Ю. Лазур, В. В. Поп, О. К. Рейтій, С. І. Мигалина
 
Том 5 (1999) Вплив температури і гідростатичного тиску на анізотропію діелектричних властивостей кристала Sn2P2S6 Анотація   PDF
В. М. Кедюлич, О. Г. Сливка, О. І. Герзанич, П. П. Гуранич, В. С. Шуста, П. М. Лукач
 
Том 4 (1999) Вплив технологічних умов вирощування на фазовий перехід та край оптичного поглинання кристалів CuInP2S6 Анотація   PDF
І. П. Студеняк, Д. Ш. Ковач, В. В. Митровцій, М. І. Гурзан, О. А. Микайло, Ю. М. Височанський
 
Том 40 (2016) Вплив технологічного модифікування на рефрактометричні властивості склоподібного As2S5 Анотація   PDF
І. Й. Росола, О. І. Чобаль, А. М. Халус, В. М. Різак
 
Том 41 (2017) Вплив умов відпалу на структуру і властивості стекол (As2Se3)100-x(SbSI)x та композитів на їх основі Анотація   PDF
Василь Михайлович Рубіш, Степан Михайлович Гасинець, Ольга Володимирівна Горіна, Віталій Михайлович Мар'ян, Оксана Андріївна Микайло, Андрій Михайлович Соломон
 
Том 28 (2010) Вплив умов одержання на лінійне розширення і структуру склоподібного As2S5 Анотація   PDF
І. Й. Росола, В. В. Цигика
 
Том 17 (2005) Вплив Х-опромiнення на фотоелектричні параметри гетероструктур оксид-InSe Анотація   PDF
О. А. Політанська
 
151 - 200 з 1068 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>