Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 34 (2013) Вплив швидких важких іонів Xe26+на властивості плівок оксиду цинку, осаджених на підкладки сапфіру Анотація   PDF
Д. В. Миронюк, А. С. Романюк, В. О. Скуратов, І. І. Тімофеєва, Г. В. Лашкарьов, В. Й. Лазоренко, В. В. Стрельчук, О. Ф. Коломис, В. В. Хомяк
 
Том 34 (2013) Вплив штаму галобактерій та методики очистки на оптичні характеристики плівок бактеріородопсину Анотація   PDF
І. І. Трикур, І. І. Сакалош, З. І. Баторі-Тарці, О. І. Корпош, Й. П. Шаркань, М. Ю. Січка, І. Й. Цьома, В. М. Різак
 
Том 24 (2009) Впорядкування структури номінально чистих і легованих монокристалів ніобату літію Анотація   PDF (Русский)
П. Г. Чуфырев
 
Том 41 (2017) Врахування ефектів перерозсіяння електрона в реакції одноелектронної перезарядки Анотація   PDF
Володимир Юрійович Лазур, Віталій Вікторович Алексій, Світлана Іванівна Мигалина
 
Том 11 (2002) ВРАХУВАННЯ ЗМІШУВАННЯ У ВЕКТОРНИХ МЕЗОНАХ МЕТОДОМ НАКЛАДАННЯ КОНФІГУРАЦІЙ Анотація   PDF
І. Гайсак, Ю. Фекете, В. Морохович
 
Том 21 (2007) ВРАХУВАННЯ РЕЛЯТИВІСТСЬКИХ ПОПРАВОК В ТЕОРІЇ ІОНІЗАЦІЇ ОРБІТАЛЬНО-ПОЛЯРИЗОВАНОГО АТОМА ЕЛЕКТРОННИМ УДАРОМ Анотація   PDF (Русский)
И. Ю. Юрова, Н. К. Шевякина
 
Том 16 (2004) Врахування руху остова ядра в адіабатичній тричастинковій моделі ядра Анотація   PDF
І. В. Хiмiч
 
Том 4 (1999) ВРАХУВАННЯ СПІН-СПІНОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ОДНОЧАСТИНКОВОМУ РІВНЯННІ ДІРАКА Анотація   PDF
І. І. Гайсак, В. С. Морохович
 
Том 25 (2009) Врахування тіньової функції при дослідженні впливу тиску сонячної радіації на рух геосинхронного супутника Анотація   PDF
В. У. Клімик, В. П. Єпішев, В. І. Кудак, Г. М. Мацо
 
Том 31 (2012) Встановлення залежності загасання сигналу в одномодовому оптичному волокні типу G652 за умов наближених до експлуатаційних на довжинах хвиль 1310 нм і 1550 нм Анотація   PDF
П. В. Маркевич, В. М. Різак
 
Том 34 (2013) Вузькі оптичні резонанси у лазерній спектроскопії та метрології Анотація   PDF
А. М. Негрійко, І. В. Мацнєв, В. М. Ходаковський, Л. П. Яценко
 
Том 26 (2009) Вузькосмугові селективні оптичні фільтри на гіротропних кристалах Анотація   PDF
Л. Сусліков, В. Каменщиков
 
Том 29 (2011) вуф-лампа ємнісного розряду на сумішах he-h2o і ar-h2o Анотація   PDF
R. Hrytsak,, N. Ilavska, A. Shuaibov
 
Том 25 (2009) Газорозрядна лампа на суміші парів води та перекису водню Анотація   PDF
А. А. Генерал, В. А. Кельман
 
Том 22 (2008) Газорозрядна ультрафіолетова лампа на молекулах хлору Анотація   Без заголовку
О. К. Шуаібов, Л. Л. Шимон, І. В. Шевера, А. О. Малініна
 
Том 21 (2007) ГАММА-ВИПРОМІНЮЮЧІ РАДІОНУКЛІДИ В ОБ’ЄКТАХ ДОВКІЛЛЯ ЧОРНОГІРСЬКОГО МАСИВУ КАРПАТ Анотація   PDF
В. А. Грабовський, О. С. Дзендзелюк, А. В. Трофімчук
 
Том 15 (2004) Гамма-спектрометичне дослідження сорбції деяких нуклідів закарпатськими клиноптилолітами в квазидинамічному режимі Анотація   PDF
М. М. Стець, М. В. Стець, В. Т. Маслюк, О. О. Бриков
 
Том 14 (2003) Гамма-спектрометрія закарпатських цеолітів Анотація   PDF
М. М. Стець, М. В. Стець
 
Том 11 (2002) ГАММА-СПЕКТРОМЕТРІЯ ЗРАЗКІВ ДОВКІЛЛЯ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ Анотація   PDF
М. В. Стець, В. Т. Маслюк, І. І. Небола
 
Том 44 (2018) Гармонізація базових ядерних-фізичних констант в методі ядерного датування: стандартні множини нуклідів Анотація   PDF
О. М. Поп, К. С. Шарохін, В. Т. Маслюк, А. А. Саєнко
 
Том 34 (2013) Гасіння флуорофору в олігонуклеотидних шарах, самоорганізованих на вуглецевих нанотрубках Анотація   PDF (Русский)
А. А. Велигура, А. С. Егоров, В. П. Егорова, Г. В. Крылова, И. В. Липневич, Б. Г. Шулицкий
 
Том 21 (2007) ГЕОМЕТРИЧНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТОМОГРАФІЧНИХ ПРОЕКЦІЙ ДЛЯ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ГАММА-КАМЕРИ Анотація   PDF
О. В. Дьомін, О. П. Скибін
 
Том 21 (2007) ГРАВI3АЛЕЖНА ПОЛЯРИЗАЦІЯ СПОР МОХУ FUNARIA HYGROMETRICA HEDW. Анотація   PDF
О. І. Пундяк
 
Том 30 (2011) Густина вакуумної енергії, індукована непроникним магнітним вихором скінченного поперечного розміру Анотація   PDF
В. М. Горкавенко, Ю. О. Ситенко, О. Б. Степанов
 
Том 16 (2004) Діаграми “властивість-склад” і структура стекол As40S60-xSex Анотація   PDF
О. Г. Гуранич, В. В. Рубіш, З. П. Гадьмаші, Ю. А. Горват, М. О. Дуркот, О. С. Микуланинець, Р. П. Пісак, Т. В. Павлишинець, П. П. Штець
 
Том 5 (1999) Діелектричні властивості SbSJ у електричних, механічних та температурних полях Анотація   PDF
Д. І. Кайнц, А. А. Горват, Ю. С. Наконечний
 
Том 28 (2010) Діелектричні властивості полікристалів TlIn(S0.96Se0.04)2 при високих гідростатичних тисках Анотація   PDF
Р. Р. Росул, О. О. Гомоннай, П. П. Гуранич, О. Г. Сливка, В. М. Рубіш, М. Ю. Риган
 
Том 40 (2016) Діелектричні властивості та фазова р,Т-діаграма шаруватих кристалів CuBiP2Se6 Анотація   PDF
О. В. Шуста, О. Г. Сливка, В. С. Шуста
 
Том 16 (2004) Діелектричні та оптичні властивості кристалів (Sn0.95Zn0.05)2P2S6 при високих гідростатичних тисках Анотація   PDF
В. С. Шуста, В. В. Товт, М. В. Поторій, О. Г. Сливка, П. П. Гуранич, О. І. Герзанич, І. Ю. Куриця, В. Ю. Біганич
 
Том 38 (2015) Двоелектронна обмінна взаємодія в квазімолекулярних системах з дипольним далекодійним потенціалом Анотація   PDF
О. Мирославович Карбованець, Мирослав Іванович Карбованець, Володимир Юрійович Лазур, М. В. Хома
 
Том 28 (2010) Двоелектронна обмінна взаємодія полярних молекул з іонами Анотація   PDF
А. М. Карбованець, М. І. Карбованець
 
Том 34 (2013) Двоелектронний обмін при повільних зіткненнях іонів з полярними молекулами Анотація   PDF
О. М. Карбованець, М. І. Карбованець, В. Ю. Лазур, М. В. Хома
 
Том 21 (2007) ДВОКОЛІРНА ІОНІЗАЦІЯ АТОМІВ ФЕМТОСЕКУНДНИМИ ІМПУЛЬСАМИ Анотація   PDF (English)
A. N. Grum-Grzhimailo, E. V. Gryzlova, S. I. Strakhova, K. Bartschat, M. Meyer
 
Том 7 (2000) Двопроменезаломлення в кристалах Sn2Р2S6 при високих гідростатичних тисках Анотація   PDF
Р. В. Кабаль, П. П. Гуранич, О. І. Герзанич
 
Том 22 (2008) Двопроменезаломлення та діелектрична проникність шаруватих кристалів CuInP2S6 при високих гідростатичних тисках Анотація   Без заголовку
П. П. Гуранич, О. Г. Сливка, О. О. Гомоннай, О. В. Шуста, І. П. Пріц
 
Том 42 (2017) Двоцентрові поправки до сферичного і параболічного базисів атома водню Анотація   PDF
Віктор Мирославович Хмара, Міхал Михайлович Гнатіч, Володимир Юрійович Лазур, Олександр Костянтинович Рейтій, Василь Васильович Рубіш
 
Том 30 (2011) Двухімпульсна лазерна атомно-емісійна спектроскопія неоднорідних об'єктів Анотація   PDF (Русский)
К. Ф. Ермалицкая
 
Том 42 (2017) Дейтрон: аналітичні форми хвильової функції та розподіл густини Анотація   PDF
Віктор Іванович Жаба
 
Том 36 (2014) ДЕЙТРОН: ХВИЛЬОВА ФУНКЦІЯ І ПАРАМЕТРИ Анотація   PDF
І. І. Гайсак, В. І. Жаба
 
Том 21 (2007) ДЕТЕКТОРИ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ “ФОТОЧУТЛИВА ГЕТЕРОСТРУКТУРА - ХАЛЬКОГЕНІДНИЙ СЦИНТИЛЯТОР” НА ОСНОВІ СПОЛУК AIIBVI Анотація   PDF (English)
I. Zenya, A. Galat, P. Gashin, B. Grinyov, A. Focsha, V. Ryzhikov, V. Seminozenko, N. Starzhinskiy
 
Том 24 (2009) Детектори нейтронів на основі неорганічних сцинтиляторів Анотація   PDF
В. Д. Рижиков, Б. В. Гриньов, І. М. Зеня, Е. К. Лисецька, Л. Л. Нагорна, Г. М. Онищенко, Л. О. Півень, М. Г. Стражинський
 
Том 28 (2010) Деякі фізичні аспекти радіаційних змін біомолекулярних структур Анотація   PDF
М. І. Суховія, Р. Л. Шваб, М. І. Шафраньош, О. В. Павлючок-Гогерчак, В. В Стецович, І. І. Шафраньош
 
Том 21 (2007) ДЖЕРЕЛО IОНІВ ДЛЯ МОНОПОЛЬНОГО МАС-СПЕКТРОМЕТРА Анотація   PDF
А. Агафонова, В. Сурков
 
Том 7 (2000) Динаміка гратки шаруватого кристалу SnP2S6 Анотація   PDF
Р. М. Євич, О. О. Грабар, Ю. М. Височанський
 
Том 35 (2014) Динаміка домішок іонного пучка в системах з реверсивним магнітним фокусуванням Анотація   PDF (Русский)
C. Геращенко, А. Гирка, И. Бизюков, А. Бизюков, К. Середа
 
Том 7 (2000) Динаміка доменних границь у сегнетоелектричних кристалах Анотація   PDF
А. А. Горват, Д. І. Кайнц, Ю. С. Наконечний
 
Том 37 (2015) Динаміка забруднення 137Cs деяких компонент екосистем Шацького національного природного парку Анотація   PDF
В. А. Грабовський, О. С. Дзендзелюк, А. В. Трофімук
 
Том 44 (2018) Динаміка конденсонних станів у шаруватих кристалах селеніду індію при пружних деформаціях Анотація   PDF (English)
L. Yu. Kharkhalis, K. E. Gluchov, Т. Ya. Babuka, М. V. Lyakh, O. Dulkai
 
Том 33 (2013) ДИНАМІКА ФОТОРЕФРАКТИВНОГО ЕФЕКТУ В КРИСТАЛАХ Sn2P2S6:Ag Анотація   PDF
С. С. Боднар, Т. В. Чутора, І. М. Стойка, О. О. Грабар
 
Том 4 (1999) Динамічні властивості субхалькогеніду індію Анотація   PDF
Д. М. Берча, К. З. Рущанський, Л. Ю. Хархаліс
 
201 - 250 з 1068 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>