Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 37 (2015) Динамічна нестійкiсть та процеси самоорганізації в інтервалі температур розм’якшення некристалічних тіл Анотація   PDF
М. І. Мар’ян, Н. В. Юркович
 
Том 4 (1999) ДИНАМІЧНА ПОЛЯРИЗОВНІСТЬ НИЖЧИХ РІВНІВ АТОМІВ МАГНІЮ ТА КАЛЬЦІЮ Анотація   PDF
Л. О. Бандуріна, М. І. Гайсак, О. І. Зацаринний
 
Том 6 (2000) ДИНАМІЧНА СТІЙКІСТЬ І РОЗМІРИ ЛАНЦЮГОВИХ КЛАСТЕРІВ В ШИРОКОЗОННИХ НЕКРИСТАЛІЧНИХ НАПІВПРОВІДНИКАХ Анотація   PDF
В. М. Міца, В. В. Химинець
 
Том 40 (2016) Динамічний інтерферометр на основі фотоіндукованого розсіяння світла у кристалі Sn2P2S6 Анотація   PDF
О. О. Грабар, М. В. Цигика
 
Том 35 (2014) Динамічний інтерферометр на основі фоторефрактивного ефекту в кристалі Sn2P2S6 Анотація   PDF
М. Цигика, І. Стойка, О. Грабар
 
Том 41 (2017) Динамічний інтерферометр на основі фоторефрактивного кристала Sn2P2S6 модифікoваного дифузією Cu Анотація   PDF
Михайло Володимирович Цигика, Антон Антонович Когутич, Іван Іванович Стойка, Олександр Олексійович Грабар
 
Том 6 (2000) ДИНАМІЧНИЙ ЗСУВ ТЕМПЕРАТУР ФАЗОВИХ ПЕРЕХОДІВ У СЕГНЕТОЕЛЕКТРИКАХ (Sn1-xIn2/3X)2P2S6 ПРИ ВИСОКИХ ГІДРОСТАТИЧНИХ ТИСКАХ Анотація   PDF
П. М. Лукач
 
Том 4 (1999) Дипольна Ізингівська модель для кристалів сім'ї Sn2P2S6 Анотація   PDF
О. В. Дробнич, Ю. М. Височанський
 
Том 29 (2011) Дисипативні структури та процеси самоорганізації в некристалічних матеріалах Анотація   PDF   PDF (Русский)
N. Yurkovych, М. Mar’yan
 
Том 20 (2007) Дисоціативна іонізація багатоатомних молекул електронами Анотація   PDF
А. М. Завілопуло, О. Б. Шпеник
 
Том 29 (2011) Дисоціативна іонізація молекули метану низькоенергетичними електронами Анотація   PDF
М. Мykytа, А. Zаvіlоpulо
 
Том 33 (2013) ДИСПЕРСІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ СТЕКОЛ AsXS1-X Анотація   PDF
І. Й. Росола, І. В. Левко
 
Том 13 (2003) Дисперсія в стеклах (As2Se3)X(GeSe2)1-X Анотація   PDF
О. І. Пагулич, І. Й. Росола, І. М. Миголинець
 
Том 9 (2001) Дисперсія в стеклах (Аs2S3)xI1-x Анотація   PDF
І. Й. Росола, М. М. Мальованик
 
Том 3 (1998) Дисперсія світла в кристалічному та склоподібному CdAs2 Анотація   PDF
І. І. Шпак, Д. Г. Семак
 
Том 42 (2017) Диференціальні 3D-перерізи розсіяння електронів на атомі фтору Анотація   PDF
Сергій Вікторович Гедеон, Віктор Федорович Гедеон, Володимир Юрійович Лазур, Єлизавета Андріївна Нодь
 
Том 37 (2015) Диференціальні перерізи розсіяння електронів на атомі бору Анотація   PDF
Л. О. Бандурина, C. В. Гедеон
 
Том 27 (2010) До 75-річчя доктора фізико-математичних наук, професора Ужгородського національного університету Івана Васильовича Хіміча Анотація   PDF
В. Ю. Лазур
 
Том 25 (2009) До 85-річчя з дня народження професора Ю.М. Ломсадзе (1924 – 1988) Анотація   PDF
В. Ю. Лазур
 
Том 32 (2012) До 90-річчя професора Івана Прохоровича Запісочного Анотація   PDF
О. Б. Шпеник, А. М. Завілопуло
 
Том 9 (2001) До питання про інваріантність підсистеми роторних рівнянь Максвела і закони збереження Анотація   PDF
І. Ю. Кривський, В. М. Симулик, З. З. Торич
 
Том 31 (2012) До питання про енергетичну залежність перерізу реакції (,’) Анотація   PDF
В. С. Бохінюк, В. І. Жаба, О. М. Парла
 
Том 1 (1997) До питання про масовий спектр баріонів і мезонів в квазірелятивістській потенціальній моделі Анотація   PDF (Русский)
М. М. Гайсак, В. И. Лендьел, П. С. Петрецкий, Л. Л. Санисло
 
Том 1 (1997) До питання про методики спрямованого пошуку і оптимізації складів високотемпературних надпровідників Анотація   PDF (Русский)
В. В. Бунда, С. А. Бунда
 
Том 11 (2002) ДО ПИТАННЯ ПРО ФІЗИЧНИЙ ЗМЫСТ Ѱ-ФУНКЦІЇ ХВИЛЬОВОГО РІВНЯННЯ Анотація   PDF
Н. Н. Чаварга
 
Том 21 (2007) ДО ПИТАННЯ РЕНТГЕНІВСЬКОЇ ДИФРАКЦІЇ НА ПОВЕРХНЯХ МОНОКРИСТАЛІВ ПАРАТЕЛУРИТУ Анотація   PDF
О. М. Юрійчук, Л. А. Проц, І. І. Чичура, К. П. Попович
 
Том 34 (2013) До теорії формування широкого мультигармонічного спектра у двопотоковому релятивістському електронному пучку Анотація   PDF (Русский)
В. В. Кулиш, А. В. Лысенко, М. Ю. Ромбовский, В. В. Коваль, Ю. Ю. Волк
 
Том 29 (2011) Довгочасова механічна релаксація в халькогенідних стеклах Анотація   PDF   PDF (Русский)
A. Krishtoforiy, A. Horvat, V. Minkovich
 
Том 36 (2014) ДОМЕННА СТРУКТУРА В КРИСТАЛАХ TlInS2 ПРИ ВИСОКИХ ТИСКАХ Анотація   PDF
П. П. Гуранич, Р. Р. Росул, О. О. Гомоннай, О. Г. Сливка, О. В. Гомоннай, І. Ю. Роман, П. Гуранич, Ж. М. Сарай
 
Том 41 (2017) Дослідження поверхневих характеристик геостаціонарних супутників за даними колориметрії Анотація   PDF
Віталій Петрович Єпішев, Віктор Ігорович Кудак, Марія Михайлівна Павлюк, Василь Максимович Періг
 
Том 31 (2012) Дослідження імпедансу та електричної провідності в суперіонних стеклах системи (Ag3 AsS3)х(As2S3)1-х Анотація   PDF
І. П. Студеняк, Ю. Ю. Неймет, А. Ф. Орлюкас, А. Кежоніс, Е. Казакевічюс, Т. Салкус
 
Том 28 (2010) Дослідження імпульсно-періодичної трибар’єрної лампи на сумішах криптону з молекулами CCl4 і SF6 Анотація   PDF
З. Т. Гомокі, О. Й. Миня, І. В. Шевера, Л. Л. Шимон, О. К. Шуаібов
 
Том 5 (1999) Дослідження іонізації атому аргону електронним ударом по випромінюванню у ВУФ області спектру Анотація   PDF
В.-Ф. З. Папп
 
Том 37 (2015) Дослідження активаційних рівнів у реакції (γ,γ’)m на ядрах 77Se, 79Br, 89Y, 103Rh і 111Cd Анотація   PDF
В. С. Бохінюк, В. І. Жаба, О. М. Парлаг, Р. М. Плекан, М. М. Пішта
 
Том 30 (2011) Дослідження альфа-кластерних станів ізотопів бору з А = 10-12 Анотація   PDF
A. Пономаренко, В. Осташко, М. Латтуада, A. Ді. П’єтро, Д. Міляніч, М. Задро, А. Муцумара, М. -Г. Пелегріті, С. Романо, С. Тудіско, А. Туміно, П. Фігуера
 
Том 33 (2013) ДОСЛІДЖЕННЯ АЧХ ГАСНИКА МЕХАНІЧНИХ КОЛИВАНЬ ЗА ФОРМУЛАМИ КАРДАНО Анотація   PDF
М. І. Ігнатишин, І. Д. Рубіш
 
Том 21 (2007) ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ В СИСТЕМІ Ge40(S,Se)60+In ТА ДЕЯКІ ВЛАСТИВОСТІ ТОНКОПЛІВКОВИХ СТРУКТУР НА ЇХ ОСНОВІ Анотація   PDF
Г. Т. Горват, В. Ю. Лоя, С. С. Крафчик, А. М. Соломон
 
Том 24 (2009) Дослідження випромінювання лазерної плазми алюмінію при різних тисках повітря Анотація   PDF
Л. В. Месарош, М. П. Чучман, О. К. Шуаібов, І. Е. Качер, Г. Е. Ласлов
 
Том 16 (2004) Дослідження випромінювання постійного розряду над поверхнею води Анотація   PDF
М. Т.І. Соскида
 
Том 5 (1999) Дослідження внутрішнього тертя в халькогенідних стеклах на звукових частотах Анотація   PDF
В. В. Габорець, А. А. Горват
 
Том 35 (2014) Дослідження впливу аміаку на чутливі елементи на торці y-подібного волоконно-оптичного розгалуджувача Анотація   PDF
І. Сакалош, І. Трикур, Й. Шаркань, М. Січка, В. Різак
 
Том 44 (2018) Дослідження впливу детергенту Тритон Х100 на властивості пурпурних мембран Анотація   PDF
І. І. Трикур, М. Ю. Січка, І. Й. Цьома, В. М. Різак
 
Том 30 (2011) Дослідження впливу загрузки детектора при визначенні перерізів за методом пропускання на фільтрованих реакторних пучках Анотація   PDF
О. О. Грицай, С. П. Волковецький, В. А. Лібман
 
Том 40 (2016) Дослідження впливу рівня pH оточуючого середовища на динаміку фотоіндукованих змін у плівках бактеріородопсину Анотація   PDF
І. І. Трикур, І. І. Сакалош, М. Ю. Січка, С. О. Корпош, В. М. Різак
 
Том 27 (2010) Дослідження впливу тиску навколишнього газу на геометричні розміри та особливості поширення лазерної плазми алюмінію Анотація   PDF (Русский)
Л. В. Месарош, М. П. Чучман, О. К. Шуаібов, І. Е. Качер
 
Том 9 (2001) Дослідження газової фази культур Halabacterium salinarium Анотація   PDF
С. В. Микулинець, Б. М. Шарга, Й. П. Шаркань, Т. І. Панаіт, І. Й. Цьома, В. В. Ярош, М. Ю. Січка
 
Том 32 (2012) Дослідження дводіркових збуджених станів та енергій спарювання нуклонів парно-парних ядер Анотація   PDF
Р. М. Плекан, І. В. Хіміч
 
Том 3 (1998) Дослідження динаміки руху космічних об’єктів на геостаціонарних орбітах Анотація   PDF
А. Г. Кириченко, В. У. Клімик, К. А. Кудак, Г. М. Мацо, М. І. Демчик
 
Том 34 (2013) Дослідження довгоживучих продуктів поділу 181Та Анотація   PDF (Русский)
О. С. Шевченко, Ю. Н. Ранюк, А. Н. Довбня, В. Т. Маслюк, О. О. Парлаг, И. Г. Гончаров
 
Том 14 (2003) Дослідження дозових і енергетичних залежностей виходу термостимульованої люмінесценції монокристалів Li2B4O7:Mn тa Li2B4O7:Ag Анотація   PDF
В. І. Лямаєв, В. М. Головей
 
251 - 300 з 1068 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>