Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 24 (2009) Дослідження домшікового та мікроелементного складу сталей нейтронно-активаційним методом Анотація   PDF
Т. О. Окунєва
 
Том 26 (2009) Дослідження електричних та оптичних властивостей суперіонних провідників системи Cu6PS5I-Ag6PS5I Анотація   PDF
Р. Бучук, И. Студеняк, B. Стефанович, O. Кохан, B. Панько, A. Орлюкас, E. Казакевічюс, Т. Салкус
 
Том 31 (2012) Дослідження емісійних характеристик лазерної плазми алюмінію Анотація   PDF
Л. В. Месарош, О. К. Шуаібов, М. П. Чучман
 
Том 21 (2007) ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГІЙ СПАРЮВАННЯ НУКЛОНІВ ПАРНО-ПАРНИХ ЯДЕР В АДІАБАТИЧНІЙ ТРИЧАСТИНКОВІЙ МОДЕЛІ Анотація   PDF
Р. М. Плекан, В. Ю. Пойда, І. В. Хіміч
 
Том 22 (2008) Дослідження енергетичної залежності ізомерного відношення виходів реакції ,118Sn(γ,p)117 Inm,g Анотація   PDF
В. С. Бохінюк, О. Г. Окунєв, О. М. Парлаг, М. Т. Саболчій, І. В. Соколюк, І. В. Хіміч
 
Том 10 (2001) Дослідження енергетичного спектру деформованих ядер в адіабатичному підході Анотація   PDF
М. М. Канустей, Р. М. Плекан, В. Ю. Пойда, І. В. Хіміч
 
Том 3 (1998) Дослідження ефективних перерізів збудження короткоперіодних ізомерних станів ядер в фотоядерних реакціях Анотація   PDF
Й. З. Беседа, В. С. Бохінюк, А. І. Гутій, А. П. Осипенко, Н. В. Пащенко, М. Т. Саболчі, І. В. Хіміч, Л. О. Шабалина
 
Том 11 (2002) ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ ПЕРЕРІЗІВ РЕАКЦІЙ Ag(y,n) Ag, Ag(y,n) Ag Анотація
В. С. Бохінюк, А. П. Осіпенко, О. П. Парлаг, І. В. Хіміч
 
Том 16 (2004) Дослідження ефективного перерізу збудження ізомерного стану ртуті 199mHg в реакціях (γ,γ') та (γ,n) Анотація   PDF
В. С. Бохінюк, О. Г. Окунєв, О. М. Парлаг, М. Т. Саболчій, О. М. Фрадкін, І. В. Хіміч
 
Том 24 (2009) Дослідження ефективності планарних ХУ-градієнтних фотовольтаїчних структур Анотація   PDF
Ю. Савоченко
 
Том 29 (2011) Дослідження з перших принципів сенсорних властивостей нанотрубок оксиду цинку Анотація   PDF   PDF (English)
М. Kovalenko, A. Bovgyra, A. Franiv, R. Bovgyra
 
Том 25 (2009) Дослідження залежностей електричного опору від тиску кристалів Sn2P2S6 в діамантовій камері Анотація   PDF
Ю. І. Тягур, В. В. Щенніков
 
Том 13 (2003) Дослідження залежностей параметрів Фано ρ2 та q-індексів від переданого імпульса в повних та парціальних (на n=2 та n=1 стани залишкового іона He) кривих узагальнених сил осцилятора переходу в континуум гелію Анотація   PDF
Т. М. Заяць
 
Том 32 (2012) Дослідження збудження ізомерних станів в (γ,n)-реакціях Анотація   PDF
В. С. Бохінюк, В. І. Жаба, О. М. Парлаг, Л. О. Шабаліна
 
Том 30 (2011) Дослідження збудження ізомерних станів на ізотопах індію в реакціях (γ, γ), (γ, n) Анотація   PDF
В. С. Бохінюк, О. М. Парлаг, В. А. Пилипченко
 
Том 9 (2001) Дослідження збудження резонансних ліній іона Cd+ при електрон-іонних зіткненнях Анотація   PDF
А. М. Неймет
 
Том 41 (2017) Дослідження зміни періоду власного обертання супутника «Ajisai» на інтервалі 1986-2017 рр. Анотація   PDF
Віктор Ігорович Кудак, Василь Максимович Періг, Іван Федорович Найбауер
 
Том 21 (2007) ДОСЛІДЖЕННЯ КАТОДОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ МОНОКРИСТАЛІВ Li2B4О7:Cu Анотація   PDF
В. М. Красилинець, В. М. Головей, А. М. Соломон, П. П. Пуга, І. І. Чичура
 
Том 14 (2003) Дослідження катодолюмінесценції твердих тіл на модернізованій експериментальній установці "Атом" Анотація   PDF
В. М. Красилинець, Б. М. Гунда, М. М. Ердевді, А. М. Соломон, І. І. Чичура
 
Том 6 (2000) ДОСЛІДЖЕННЯ КРАЮ ОПТИЧНОГО ПОГЛИНАННЯ В КРИСТАЛАХ Sn2P2S6 ТА SnP2S6 Анотація   PDF
І. П. Студеняк, В. В. Митровцій, Д. Ш. Ковач, О. А. Микайло, М. І. Гурзан, Ю. М. Височанський
 
Том 25 (2009) Дослідження мікростехіометричного складу тонких плівок YBa2Сu3O7, отриманих у різних режимах лазерного напилення Анотація   PDF
І. Е. Качер, Ю. Я. Томашпольский, М. П. Чучман, О. К. Шуаібов, Л. В. Месарош
 
Том 20 (2007) Дослідження методом допплерівської томографії вторинної емісії збуджених атомів Na при опроміненні іонами K+ поверхонь NаCl та Na-Sn Анотація   PDF
В. В. Кузьма, О. М. Конопльов, А. С. Бобровник, В. О. Мастюгін, Г. Ю. Подгорецька, В. Г. Дробнич
 
Том 36 (2014) ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ЗБУДЖЕННЯ МЕТАСТАБІЛЬНИХ СТАНІВ ВАЖКИХ ІЗОТОПІВ ТЕЛУРУ В РЕАКЦІЇ (γ,n) В ОБЛАСТІ 10-20 МЕВ Анотація   PDF
В. М. Мазур, Д. М. Симочко, З. М. Біган, П. С. Деречкей
 
Том 41 (2017) Дослідження механічних властивостей суперіонних кристалів та плівок Cu6PS5Br(І) методом мікро- та наноіндентування Анотація   PDF
Василь Віталійович Біланич, Андрій Васильович Бендак, Віталій Юрійович Ізай, Катерина Василівна Скубенич, Василь Іванович Феделеш, František Lofaj, Ігор Петрович Студеняк, Віталій Степанович Біланич, Василь Михайлович Різак
 
Том 5 (1999) Дослідження можливості підвищення вихідних характеристик високочастотної HgBr/HgCI - ексимерної лампи Анотація   PDF
М. М. Гуйван, О. М. Малінін, Л. Л. Шимон
 
Том 43 (2018) Дослідження можливостей застосування продуктів радіолізу води в медичних цілях Анотація   PDF
Т. В. Ковалінська, О. А. Жернов, В. І. Сахно, Т. М. Маєвська, Ю. В. Іванов, В. Г. Ніколаєв, Л. О. Сахно, В. В. Шлапацька
 
Том 5 (1999) Дослідження надпровідних властивостей кераміки CdBa2Can-1CunOx Анотація   PDF
В. В. Бунда, Р. Т. Марійчук, С. О. Бунда, П. П. Попович, А. М. Соломон
 
Том 32 (2012) Дослідження наногетероструктур Se/As2S3, Te/As2S3 та Bi/As2S3 методом електрон-фотонної спектроскопії Анотація   PDF
М. І. Лінтур, М. В. Приходько, Л. М. Маркович, І. Є. Митропольский, С. С. Поп
 
Том 10 (2001) Дослідження незвязаних станів ядра 5Не із взаємодії альфа-частинок з тритієм при енергії 27,2 МеВ Анотація   PDF
О. К. Горпинич, О. М. Поворозник, Ю. С. Рознюк, Б. Г. Стружко
 
Том 24 (2009) Дослідження параметрів резонансу Cr-52 методом зсуву середньої енергії фільтрованих нейтронів Анотація   PDF
О. О. Грицай, А. К. Гримало, В. В. Колотий
 
Том 24 (2009) Дослідження плівок оксиду цинку методами електронної і атомносилової мікроскопії та спектральної еліпсометрії Анотація   PDF
Л. В. Поперенко, М. В. Раков, В. М. Ткач, І. В. Юргелевич
 
Том 17 (2005) Дослідження поверхні аморфного сплаву Fе75Ni4Si2Mo3B16 методами ЕОС та РФЕС Анотація   PDF
М. О. Васильєв, Г. Г. Галстин
 
Том 30 (2011) Дослідження повного нейтронного перерізу гафнію на фільтрованому пучку нейтронів з енергією 59 кеВ Анотація   PDF
О. О. Грицай, А. К. Гримало, В. В. Колотий, В. М. Венедиктов, С. П. Волковецький, В. П. Шахов
 
Том 5 (1999) Дослідження природи проміжкової квазі-антиполярної фази в кристалах CuCrP2S6 Анотація   PDF
Ю. М. Височанський, І. П. Студеняк, В. В. Митровцій, О. О. Молнар, Д. Ш. Ковач, О. А. Микайло, В. Кажіпе
 
Том 29 (2011) Дослідження процесів одержання і деякі електрофізичні характеристики епітаксійних структур Si-Ge на підкладці Si та Si-Ge Анотація   PDF (Русский)   PDF   PDF (English)
A. Zhuravlyov, N. Semenov, V. Sheremet, B. Shirokov, A. Shiyan, G. Bokuchava, G. Darsavelidze, R. Chikovani
 
Том 44 (2018) Дослідження процесів розм’якшення і кристалізації скловидного селену методом динамічного механічного аналізу Анотація   PDF
В. В. Біланич, К. Csach, К. Flachbart, В. С. Біланич, В. М. Різак
 
Том 17 (2005) Дослідження процесів розсіювання та дифузії іонів у монокристалі дийодиду свинцю методом перехідних струмів Анотація   PDF
Р. М. Пастернак
 
Том 18 (2005) Дослідження процесів розсіювання та дифузії йонів у мо-нокристалі дийодиду свинцю методом перехідних стру-мів Анотація   PDF
Р. М. Пастернак
 
Том 3 (1998) Дослідження процесу іонізації із збудженням метастабільних атомів Sr електронним ударом Анотація   PDF
Микола Олексійович Маргітич
 
Том 27 (2010) Дослідження реакції 103Rh(γ,γ')103mRh Анотація   PDF
В. С. Бохінюк, О. Г. Окунєв, О. М. Парлаг, М. Т. Саболчій, О. М. Фрадкін
 
Том 26 (2009) Дослідження релаксаційних процесів у халькогенідних скловидних напівпровідниках методом внутрішнього тертя Анотація   PDF
В. С. Біланич
 
Том 36 (2014) ДОСЛІДЖЕННЯ СИМЕТРІЇ КОЛИВНОГО СПЕКТРУ КРИСТАЛІВ Hg3Te2Cl2 Анотація   PDF
О. В. Бокотей, О. О. Бокотей, І. І. Небола
 
Том 21 (2007) ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ВІДШКОДУВАННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРИРОДОЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ТА СТВОРЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ Анотація   PDF
Н. М. Воронич, В. В. Федулов, Е. І. Непійпов
 
Том 22 (2008) Дослідження системи наведення та побудова “Карти похибок” для телескопу ТПЛ-1М на основі спостережень зірок Анотація   Без заголовку
С. І. Ігнатович, Я. М. Мотрунич, І. Ф. Найбауер, В. М. Періг
 
Том 9 (2001) Дослідження спектрів фотолюмінесценції біологічних рідин Анотація   PDF
М. М. Чаварга, Л. Л. Шимон, С. А. Євдокимов, О. М. Ганич, М. М. Ганич, Л. А. Коцюбняк
 
Том 28 (2010) Дослідження спектральних і часових характеристик лазерної плазми олова Анотація   PDF
Л. В. Месарош, М. П. Чучман, І. Е. Качер
 
Том 33 (2013) ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ ВИСОКОСИМЕТРИЧНИХ МОЛЕКУЛ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДА ІНВАРІАНТІВ Анотація   PDF
С. А. Берча, В. М. Різак
 
Том 25 (2009) Дослідження стекол GexAsySe100-x-y методом диференціальної скануючої калориметрії Анотація   PDF
В. С. Біланич, В. Б. Онищак, І. М. Різак, K. Чах, K. Флахбарт, В. М. Різак
 
Том 32 (2012) Дослідження тліючого розряду над поверхнею дистильованої води Анотація   PDF
Л. В. Месарош, О. К. Шуаібов, М. П. Чучман
 
Том 34 (2013) Дослідження фотоподілу natPb Анотація   PDF (Русский)
О. С. Шевченко, Ю. Н. Ранюк, А. Н. Довбня, В. Т. Маслюк, О. А. Парлаг, В. И. Касилов, В. А. Кушнир, В. В. Митроченко, С. С. Кандыбей
 
301 - 350 з 1068 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>