Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 22 (2008) Електрофізичні властивості електролюмінесцентних випромінювачів, одержаних на основі капсульованого люмінофору ZnS: Cu Анотація   Без заголовку
К. О. Попович
 
Том 38 (2015) Електрофізичні технології переробки молюсків Анотація   PDF (Русский)
Е. Г. Михнева, Т. В. Ковалинская, В. И. Сахно
 
Том 14 (2003) Елементи програмного комплексу Grid на CMS Linux кластері ННЦ ХФТІ Анотація   PDF (English)
L. G. Levchuk, P. V. Sorokin, D. V. Soroka, S. S. Zub
 
Том 14 (2003) Емісійні властивості імпульсного розряду в суміші Xe-NaCl Анотація   PDF
І. О. Завізіон, Р. Б. Рійвес, Є. А. Світличний, Ю. В. Жменяк, В. А. Кельман, Ю. О. Шпеник
 
Том 33 (2013) ЕМІСІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ІМПУЛЬСНО-ПЕРІОДИЧНИХ РОЗРЯДІВ У ПАРОГАЗОВИХ СУМІШАХ ІНЕРТНИЙ ГАЗ – ГАЛОГЕНІДИ ЛУЖНИХ МЕТАЛІВ Анотація   PDF
М. С. Кленівський, В. А. Кельман, Ю. В. Жменяк, Ю. О. Шпеник
 
Том 30 (2011) Емісійні характеристики ексиламп на парогазових сумішах циліндричної геометрії Анотація   PDF
М. С. Кленівський, В. А. Кельман, Ю. В. Жменяк, Ю. О. Шпеник
 
Том 32 (2012) Емісійні характеристики наносекундного бар’єрного розряду в суміші Аргону та Гелію з парами важкої води D2O Анотація   PDF
Р. В. Грицак, О. К. Шуаібов, О. Й. Миня, З. Т. Гомокі
 
Том 20 (2007) Емісійна ВУФ спектроскопія автоіонізаційних станів атомів металів Анотація   PDF
Г. Г. Богачьов
 
Том 28 (2010) Емісійна діагностика лазерної плазми на основі сполуки СuInSe2 Анотація   PDF
М. П. Чучман, Г. Е. Ласлов, І. Е. Качер, Л. Л. Шимон
 
Том 29 (2011) Емісійний спектр лазерної плазми СuSbSe2 Анотація   PDF   PDF (Русский)   PDF (English)
G. Laslov, M. Chuchman, A. Shuaibov
 
Том 30 (2011) Емісійний спектр урацилу, ініційований повільними електронами Анотація   PDF
В. В. Стецович, М. І. Суховія, М. М. Чаварга, Р. О. Федорко, І. Ю. Мінда, І. І. Шафраньош
 
Том 36 (2014) ЕМІСІЯ ЕКСИПЛЕКСНОЇ МОЛЕКУЛИ МОНОБРОМІДУ РТУТІ В ГАЗОРОЗРЯДНІЙ ПЛАЗМІ НА СУМІШІ ПАРІВ ДИБРОМІДУ РТУТІ ТА АРГОНУ Анотація   PDF
А. О. Малініна, О. М. Малінін
 
Том 40 (2016) Емісія фотонів з модифікованої сріблом поверхні NaCl при електронному бомбардуванні Анотація   PDF
І. Є. Митропольський, В. В. Кузьма, О. М. Конопльов, В. С. Буксар
 
Том 24 (2009) Енергії зв’язку нижчих непарних квантових станів негативного іона Водню в одновимірному просторі Анотація   PDF
М. Гайсак, М. Чундак
 
Том 24 (2009) Енергії найнижчих 1S, 1P, 1D, 1F автоіонізаційних станів атома Mg в методі взаємодіючих конфігурацій Анотація   PDF
Т. М. Заяць, А. І. Опачко, В. М. Симулик, Р. В. Тимчик
 
Том 38 (2015) Енергії появи іонів фторидів сірки та енергії іонізації молекулярних орбіталей Анотація   PDF
Шандор Шандорович Демеш
 
Том 34 (2013) Енергія активації релаксаційних процесів у халькогенідних стеклах Анотація   PDF
А. А. Горват, В. М. Кришеник, А. Е. Кріштофорій, В. В. Мінькович, О. А. Молнар
 
Том 30 (2011) Енергія зв’язку нижчих 1,3S- станів двовимірного атома гелію у гіперсферичному адіабатичному підході Анотація
М. Гайсак, Ю. Мучичка, В. Онисько
 
Том 30 (2011) Енергія зв’язку синглетних та триплетних станів негативного іона мюонію Анотація   PDF
М. Гайсак, М. Гнатич, Ю. Федорняк
 
Том 18 (2005) Енергетичні залежності активаційних інтегралів (nγ)- та (np)– компонент потоку нейтронів із конверторів “γ-квант-фотонейтрон” в інтервалі енергій електронів 14-24 МеВ мікротрону М-30 Анотація   PDF
М. В. Стець, Д. І. Сікора
 
Том 29 (2011) Енергетичні рівні найнижчих автоіонізаційних станів атому be в задачі іонізації електронним ударом Анотація   PDF   PDF (Русский)   PDF (English)
A. Opachko, V. Simulik, R. Tymchyk, T. Zajac
 
Том 34 (2013) Енергетичні спектри розсіяних електронів на атомах рубідію Анотація   PDF
В. І. Роман, В. В. Грицько, О. О. Боровик
 
Том 25 (2009) Енергетичні та кутові залежності диференціального перерізу пружного розсіяння електронів на атомі магнію Анотація   PDF
В. Ф. Гедеон
 
Том 30 (2011) Енергетичні характеристики випромінювання низькотемпературної плазми на сумішах парів диброміду ртуті з газами Анотація   PDF
А. О. Малініна
 
Том 13 (2003) Енергетична залежність ізомерних відношень одержаних в реакціях (γ, n) для ядер 197Pt i 197Hg Анотація   PDF
В. М. Мазур, З. М. Біган
 
Том 44 (2018) Енергетична зонна структура, оптичні властивості і хімічний зв'язок кристалу Cu7SiS5I Анотація   PDF (Русский)
Д. И. Блецкан, И. П. Студеняк, В. В. Вакульчак
 
Том 11 (2002) ЕНЕРГЕТИЧНА СТРУКТУРА КРИСТАЛІВ ТИПУ Sn2P2S6 ПРИ ДЕФОРМАЦІЯХ ТА МАТЕРІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ Анотація   PDF
Л. Ю. Хархаліс, А. І. Берча, О. Б. Мітін, О. О. Грабар
 
Том 1 (1997) Енергетичне калібрування електронного випромінювання мікротрона по відношенню виходів фотоподілу торію та нептунію Анотація   PDF
В. М. Андреянов, О. М. Парлаг, В. А. Пилипченко, І. В. Хіміч
 
Том 18 (2005) Еталонна лампа для визначення апаратної функції та калібровки шкали довжин хвиль інтерферометру фабрі-перо Анотація   PDF
О. М. Конопльов, В. В. Кузьма, В. О. Мастюгін, Г. Ю. Подгорецька, В. Г. Дробнич
 
Том 6 (2000) ЕТАПИ НА ШЛЯХУ ПОСТУПАЛЬНОГО РОЗВИТКУ (1950-1960 РОКИ) Анотація   PDF
І. І. Шманько
 
Том 10 (2001) Ефект ядерного розміру та QED поправки до рівнів енергії важких та надважких Li-, Cu-подібних іонів Анотація   PDF (English)
L. A. Vitavetskaya
 
Том 6 (2000) ЕФЕКТИ ПРОСТОРОВОГО ЗАРЯДУ ТА ФОРМА КРИВИХ НЕСТАЦІОНАРНОГО ФОТОСТРУМУ В ЕКСПЕРИМЕНТАХ ПО ВИМІРЮВАННЮ ДРЕЙФОВОЇ РУХЛИВОСТ Анотація   PDF (English)
V. I. Mikla, V. V. Mikla, V. Yu. Slivka
 
Том 38 (2015) Ефективність магнітної сепарації макрочастинок в вакуумно-дугових системах нанесення покриттів Анотація   PDF (Русский)
А. А. Бизюков, А. Д. Чибисов, Е. В. Ромащенко, В. В. Коваленко
 
Том 24 (2009) Ефективність процесу збудження ексиплексу HgBr* в газорозрядній плазмі на суміші диброміду ртуті та гелію Анотація   PDF
А. О. Малініна, М. М. Гуйван
 
Том 29 (2011) Ефективний переріз іонізації метастабільних атомів кадмію електронами Анотація   PDF   PDF (Русский)   PDF (English)
R. Fedorko, Т. Snegurskaya, М. Margitych, V. Stetsovych, І. Shafranyosh
 
Том 15 (2004) Ефективний переріз збудження ізомерного стану ядра 115In в реакції (γ,γ′) Анотація   PDF
В. С. Бохінюк, А. І. Гутій, О. М. Парлаг, М. Т. Саболчій, І. В. Соколюк, І. В. Хіміч
 
Том 13 (2003) Життя заповнене самовіддачею! Анотація   PDF
Л. Л. Шимон
 
Том 7 (2000) Завідувачу кафедри електронних систем, доценту Лукші Олегу Васильовичу -50. Анотація   PDF
І. І. Небола
 
Том 13 (2003) Завідувачу кафедри оптики УжНУ професору Омеляну Івановичу Герзаничу - 65 Анотація   PDF
І. І. Небола
 
Том 6 (2000) ЗАВІДУВАЧУ КАФЕДРИ ЯДЕРНОЇ ФІЗИКИ, ПРОФЕСОРУ ІВАНОВІ ВАСИЛЬОВИЧУ ХІМІЧУ – 65 Анотація   PDF
В. Ю. Лазур
 
Том 17 (2005) Загальний підхід до ретроспективного визначення доз опромінення на кришталик ока методом Монте-Карло для умов ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС Анотація   PDF
П. Б. Арясов, В. В. Чумак
 
Том 16 (2004) Задача двох кулонівських центрів в квантовій механіці: вплив розмірності Анотація   PDF
Д. І. Бондар, В. Ю. Лазур, І. М. Шваб
 
Том 14 (2003) Задача трьох кулонівських центрів та її застосування в теорії іон-молекулярних зіткнень Анотація   PDF (English)
V. Yu. Lazur, M. V. Khoma, R. K. Janev, M. I. Karbovanets
 
Том 17 (2005) Закономірності випаровування металевих мішеней лазерними імпульсами мілісекундної тривалості Анотація   PDF
В. О. Токач
 
Том 10 (2001) Залежність величини параметрів теорії вільного об’єму від перенапруженості хімічних зв’язків у скловидних халькогенідах Анотація   PDF
Т. Д. Мельниченко, В. М. Різак, Т. М. Мельниченко
 
Том 42 (2017) Залежність процесу утворення іонів Bа2+ від інтенсивності випромінювання при реалізації двоелектронного механізму в двох лазерних полях Анотація   PDF
Іван Бондар, Василь Суран, Іван Аксенюк, Тамара Дубровка
 
Том 25 (2009) Зарядові залежності жорсткості інтегрального енергетичного спектру нейтронів із конверторів «гамма-квант-фотонейтрон» Анотація   PDF
М. В. Стець, Д. І. Сікора, М. B. Гошовський, Г. Ф. Пітченко
 
Том 28 (2010) Заселеність геостаціонарної орбіти та результати її контролю Анотація   PDF
В. У. Клімик, В. П. Єпішев, В. І. Кудак, І. І. Мотрунич, Г. М. Мацо
 
Том 5 (1999) Заселення ізомерних станів барію в реакціях (y, N) Анотація   PDF
В. М. Мазур, З. М. Біган, Т. Й. Маринець, Ю. В. Пилипченко
 
Том 24 (2009) Застосування гама-камери «ОФЕКТ-2» при діагностиці кісткових метастазів Анотація   PDF (Русский)
А. С. Раевский, А. В. Демин, О. И. Паскевич
 
401 - 450 з 1068 результатів << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>