Пошук


 
Випуск Назва
 
Том 20 (2007) Перерізи збудження, іонізації та надпружного розсіяння у процесах взаємодії електронів із метастабільними атомами стронцію Анотація  PDF
Т. А. Снігурська, М. О. Маргітич, В. І. Марушка
 
Том 20 (2007) Дисоціативна іонізація багатоатомних молекул електронами Анотація  PDF
А. М. Завілопуло, О. Б. Шпеник
 
Том 37 (2015) Утворення двозарядних іонів при іонізації атомів Барію в двох лазерних полях Анотація  PDF
В. В. Суран, І. І. Бондар, І. І. Аксенюк
 
Том 42 (2017) Залежність процесу утворення іонів Bа2+ від інтенсивності випромінювання при реалізації двоелектронного механізму в двох лазерних полях Анотація  PDF
Іван Бондар, Василь Суран, Іван Аксенюк, Тамара Дубровка
 
Том 42 (2017) Квазікласична теорія тунельної іонізації атома паралельними електричним та магнітним полями Анотація
Oleksandr Kostiantynovych Reity, Volodymyr Yuriiovych Lazur, Vladyslav Kostiantynovych Reity
 
Том 11 (2002) Пряма іонізація гелію електронним ударом в області вище порогу утворення збуджених іонів Анотація  PDF
Т. М. Заяць
 
Том 20 (2007) Ізотопічний ефект при іонізації та дисоціативній іонізації молекул водню та дейтерію електронним ударом Анотація  PDF
О. В. Снігурський
 
Том 30 (2011) Експериментальна установка та перші результати дослідження збудження автоіонізаційних станів атомів рубідію електронним ударом Анотація  PDF
В. І. Роман
 
Том 33 (2013) ЗБУДЖЕННЯ МОЛЕКУЛИ ЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ ПОВІЛЬНИМИ ЕЛЕКТРОНАМИ Анотація  PDF
В. В. Звенигородський, М. М. Ердевді, О. Б. Шпеник
 
Том 43 (2018) Мас-спектрометричні дослідження складу Cірки і Cелену у газовій фазі електронним ударом Анотація  PDF
Павло Павлович Маркуш
 
Том 34 (2013) Резонансне збудження автоіонізаційних станів атомів лужних металів електронним ударом Анотація  PDF
О. О. Боровик
 
Том 30 (2011) Оцінка ймовірності іонізації атома водню під впливом короткого фотоімпульсу Анотація
А. Б. Бычков, В. В. Смирнов
 
Том 3 (1998) Іонізація азотистих основ нуклеїнових кислот електронним ударом Анотація  PDF
М. І. Суховія, І. І. Шафраньош, Л. Л. Шимон
 
Том 22 (2008) Застосування методу взаємодіючих конфігурацій в зображенні комплексних чисел до задачі іонізації іонів Анотація  Без заголовку
Т. М. Заяць, А. І. Опачко, В. М. Симулик
 
Том 3 (1998) Дослідження процесу іонізації із збудженням метастабільних атомів Sr електронним ударом Анотація  PDF
Микола Олексійович Маргітич
 
Том 18 (2005) Перерізи збудження спектральних переходів SrII з атомних метастабільних станів електронами Анотація  PDF
Т. А. Снігурська, М. О. Маргітич, І. І. Шафраньош
 
Том 34 (2013) Розширення можливостей одноколірної трифотонної резонансної спектроскопії високозбуджених парних станів атома самарію Анотація  PDF
О. І. Гомонай
 
Том 34 (2013) Іонізація парів селену повільними електронами Анотація  PDF
П. П. Маркуш
 
Том 36 (2014) ШРЕДІНГЕРІВСЬКИЙ ФОРМАЛІЗМ МЕТОДУ СПОТВОРЕНИХ ХВИЛЬ У ЗАДАЧІ ОДНОЕЛЕКТРОННОГО ЗАХОПЛЕННЯ З ОДНОЧАСНОЮ ІОНІЗАЦІЄЮ Анотація  PDF
В. В. Алексій, В. Ю. Лазур, М. В. Хома
 
Том 24 (2009) Кутові розподіли електронів у послідовній подвійний двофотонній іонізації атомів випромінюванням лазера на вільних електронах Анотація
Е. В. Грызлова, А. Н. Грум-Гржимайло, Н. М. Кабачник, S. Fritzsche
 
Том 36 (2014) ІОНІЗАЦІЯ МОЛЕКУЛ ГУАНІНУ В ЗІТКНЕННЯХ З ЕЛЕКТРОНАМИ Анотація  PDF
М. І. Шафраньош, А. В. Жиган, Ю. Ю. Свида, М. І. Суховія, В. С. Сільваші, І. І. Шафраньош, Б. П. Мінаєв, Г. В. Баришніков, В. А. Мінаєва
 
Том 27 (2010) Квазікласична теорія тунельної іонізації релятивістського атома в постійному однорідному електричному полі Анотація  PDF
О. К. Рейтій, В. К. Рейтій, В. Ю. Лазур
 
Том 36 (2014) МЕХАНІЗМ УТВОРЕННЯ ДВОЗАРЯДНИХ ІОНІВ ПРИ БАГАТОФОТОННІЙ ІОНІЗАЦІЇ АТОМІВ БАРІЮ ЛАЗЕРНИМ ВИПРОМІНЮВАННЯМ В ОБЛАСТІ СПЕКТРА 16800-18700 см-1 Анотація  PDF
В. В. Суран, І. І. Бондар
 
Том 44 (2018) Мас-спектрометрія процесів дисоціативної іонізації молекул глутаміну Анотація  PDF
О. В. Снігурський, Л. Г. Романова, О. В. Папп, В. С. Вукстич
 
Том 6 (2000) СТРУКТУРНІ ЗМІНИ АЗОТИСТИХ ОСНОВ НУКЛЕЇНОВИХ КИСЛОТ, ВИКЛИКАНІ НИЗЬКОЕНЕРГЕТИЧНИМИ ЕЛЕКТРОНАМИ Анотація  PDF
І. І. Шафраньош, І. А. Петрушко, В. М. Славік, М. І. Суховія
 
Том 11 (2002) МЕТОД ВЗАЄМОДІЮЧИХ КОНФІГУРАЦІЙ У ЗОБРАЖЕННІ КОМПЛЕКСНИХ ЧИСЕЛ В ЗАДАЧІ ІОНІЗАЦІЇ АТОМІВ ЕЛЕКТРОННИМ УДАРОМ В ОБЛАСТІ ВИЩЕ ПОРОГУ УТВОРЕННЯ ЗБУДЖЕНИХ ІОНІВ Анотація  PDF
Т. М. Заяць
 
Том 29 (2011) Порівняння величин сигналів трьохфотонної іонізації та іонізації електронним ударом атомів xe Анотація  PDF
А. Mityureva, G. Ponomarenko, І. Shevkunov
 
Том 29 (2011) Дисоціативна іонізація молекули метану низькоенергетичними електронами Анотація  PDF
М. Мykytа, А. Zаvіlоpulо
 
Том 43 (2018) Іонізація та автоіонізація атома рубідію електронним ударом Анотація  PDF
В. І. Роман, Л. О. Бандурина
 
Том 6 (2000) ПРО ЕФЕКТИВНІСТЬ ІОНІЗАЦІЇ ПЛАЗМИ ЛАЗЕРНО-СТИМУЛЬОВАНИМ ЕЛЕКТРОННИМ ПУЧКОМ Анотація  PDF
І. І. Опачко
 
Том 6 (2000) РЕЛЯТИВІСТСЬКА СФЕРИЧНА МОДЕЛЬ ЕФЕКТУ ШТАРКА У ВОДНЕВОПОДІБНОМУ ІОНІ Анотація  PDF
А. А. Горват, В. Ю. Лазур, O. K. Рейтій
 
1 - 31 з 31 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо