Пошук


 
Випуск Назва
 
Том 41 (2017) Метод функцій Гріна в реакціях одноелектронної перезарядки Анотація  PDF
Володимир Юрійович Лазур, Віталій Вікторович Алексій, Світлана Іванівна Мигалина, Мирослав Іванович Карбованець
 
Том 20 (2007) Перерізи збудження, іонізації та надпружного розсіяння у процесах взаємодії електронів із метастабільними атомами стронцію Анотація  PDF
Т. А. Снігурська, М. О. Маргітич, В. І. Марушка
 
Том 42 (2017) Диференціальні 3D-перерізи розсіяння електронів на атомі фтору Анотація  PDF
Сергій Вікторович Гедеон, Віктор Федорович Гедеон, Володимир Юрійович Лазур, Єлизавета Андріївна Нодь
 
Том 42 (2017) Двоцентрові поправки до сферичного і параболічного базисів атома водню Анотація  PDF
Віктор Мирославович Хмара, Міхал Михайлович Гнатіч, Володимир Юрійович Лазур, Олександр Костянтинович Рейтій, Василь Васильович Рубіш
 
Том 20 (2007) Процес надпружного розсіяння електронів на метастабільних атомах талію Анотація  PDF
Р. О. Федорко, В. І. Марушка, І. І. Шафраньош
 
Том 41 (2017) Врахування ефектів перерозсіяння електрона в реакції одноелектронної перезарядки Анотація  PDF
Володимир Юрійович Лазур, Віталій Вікторович Алексій, Світлана Іванівна Мигалина
 
Том 33 (2013) РОЗСІЯННЯ ЕЛЕКТРОНІВ НА АТОМІ БОРУ Анотація
L. O. Bandurina, V. F. Gedeon
 
Том 27 (2010) Розрахунки перерізів розсіяння електронів на атомі вуглецю Анотація  PDF
Л. О. Бандурина, В. Ф. Гедеон
 
Том 44 (2018) Електронне збудження квазіметастабільного стану (4p55s5p)4S3/2 атома Рубідію Анотація  PDF
В. І. Роман, О. О. Боровик
 
Том 37 (2015) Диференціальні перерізи розсіяння електронів на атомі бору Анотація  PDF
Л. О. Бандурина, C. В. Гедеон
 
Том 39 (2016) Одночастинковий підхід до проблеми С2-фрагментації іонів фулерену С60 q+ (q = 1, 2, 3) електронним ударом Анотація  PDF
Л. О. Бандуріна, С. В. Гедеон, А.-К. В. Долинай, Є. А. Нодь
 
Том 30 (2011) Експериментальна установка та перші результати дослідження збудження автоіонізаційних станів атомів рубідію електронним ударом Анотація  PDF
В. І. Роман
 
Том 37 (2015) Роль кореляцій у розрахунках розсіяння електронів на атомі Фтору Анотація  PDF
Є. А. Нодь, В. Ю. Лазур
 
Том 36 (2014) МЕХАНІЗМ УТВОРЕННЯ ДВОЗАРЯДНИХ ІОНІВ ПРИ БАГАТОФОТОННІЙ ІОНІЗАЦІЇ АТОМІВ БАРІЮ ЛАЗЕРНИМ ВИПРОМІНЮВАННЯМ В ОБЛАСТІ СПЕКТРА 16800-18700 см-1 Анотація  PDF
В. В. Суран, І. І. Бондар
 
Том 30 (2011) Енергія зв’язку нижчих 1,3S- станів двовимірного атома гелію у гіперсферичному адіабатичному підході Анотація
М. Гайсак, Ю. Мучичка, В. Онисько
 
Том 33 (2013) СПЕКТРИ ВИПРОМІНЮВАННЯ ТЕЛУРУ ПРИ ЗБУДЖЕННІ ЕЛЕКТРОННИМ УДАРОМ Анотація  PDF
М. М. Ердевді, В. В. Звенигородський, П. П. Маркуш, О. Б. Шпеник
 
Том 43 (2018) Мас-спектрометричні дослідження складу Cірки і Cелену у газовій фазі електронним ударом Анотація  PDF
Павло Павлович Маркуш
 
Том 44 (2018) Автоіонізація атома стронцію при збудженні 4р6 оболонки Анотація  PDF
В. О. Боровик
 
Том 30 (2011) Оцінка ймовірності іонізації атома водню під впливом короткого фотоімпульсу Анотація
А. Б. Бычков, В. В. Смирнов
 
Том 34 (2013) Резонансне збудження автоіонізаційних станів атомів лужних металів електронним ударом Анотація  PDF
О. О. Боровик
 
Том 31 (2012) Резонансна структура перерізів розсіяння електронів на атомі вуглецю Анотація  PDF
Л. О. Бандурина, В. Ф. Гедеон
 
Том 34 (2013) Вузькі оптичні резонанси у лазерній спектроскопії та метрології Анотація  PDF
А. М. Негрійко, І. В. Мацнєв, В. М. Ходаковський, Л. П. Яценко
 
Том 34 (2013) Енергетичні спектри розсіяних електронів на атомах рубідію Анотація  PDF
В. І. Роман, В. В. Грицько, О. О. Боровик
 
Том 31 (2012) Розрахунки перерізів збудження кремнію електронним ударом Анотація  PDF
Р. Ч. Ковдуш
 
Том 5 (1999) Дослідження іонізації атому аргону електронним ударом по випромінюванню у ВУФ області спектру Анотація  PDF
В.-Ф. З. Папп
 
Том 27 (2010) Особливості перерізів розсіяння електронів на атомі вуглецю Анотація  PDF
Л. O. Бандурина, В. Ф. Гедеон
 
Том 30 (2011) Ізотопічні ефекти для синглетних та триплетних станів негативного іона атома водню Анотація  PDF
І. Гайсак, М. Гайсак, І. Ламер
 
Том 43 (2018) Непружне розсіяння електронів на збуджених атомах барію Анотація  PDF
Л. О. Бандурина, С. В. Гедеон
 
Том 29 (2011) збудження електронним ударом 3s3p 3p o -стану магнію з основного стану Анотація  PDF
Е. Nagy, V. Gedeon, V. Lazur
 
Том 43 (2018) Іонізація та автоіонізація атома рубідію електронним ударом Анотація  PDF
В. І. Роман, Л. О. Бандурина
 
1 - 30 з 30 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо