Пошук


 
Випуск Назва
 
Том 20 (2007) Перерізи збудження, іонізації та надпружного розсіяння у процесах взаємодії електронів із метастабільними атомами стронцію Анотація  PDF
Т. А. Снігурська, М. О. Маргітич, В. І. Марушка
 
Том 20 (2007) Оптичні функції збудження атомів Са, Zn, Cd та Hg Анотація  PDF
М. М. Ердевді, О. Б. Шпеник, В. В. Вукстич, Є. Е. Контрош
 
Том 41 (2017) Люмінесценція молекул аденіну в газовій фазі під дією пучка електронів Анотація  PDF
Іван Іванович Шафраньош, Юрій Юрійович Свида, Мирослав Іванович Шафраньош, Микола Олексійович Маргітич, Марія Ільківна Суховія, Микола Миколайович Чаварга, Богдан Миколайович Маргітич, Юлія Вікторівна Бокоч
 
Том 20 (2007) Непружні взаємодії електронів із збудженими атомами Анотація  PDF
І. І. Шафраньош
 
Том 20 (2007) Спектроскопічне дослідження збудження зовнішніх замкнених оболонок атомів Ca, Sr, Ba електронним ударом Анотація  PDF
С. Ю. Угрин
 
Том 32 (2012) Спектри постійних залишкових енергій електронів при їх взаємодії з сіркою у газовій фазі Анотація  PDF
П. П. Маркуш
 
Том 40 (2016) Збудження електронним ударом нижчих рівнів атомів Mg, Ca та Sr Анотація  PDF
Є. А. Нодь, С. В. Гедеон, В. Ю. Лазур
 
Том 33 (2013) РЕЗОНАНСНІ ЯВИЩА В НЕПРУЖНИХ ПРОЦЕСАХ ЗІТКНЕНЬ ЕЛЕКТРОНІВ З ІОНАМИ МЕТАЛІВ Анотація  PDF
Г. М. Гомонай
 
Том 33 (2013) СПЕКТРИ ВИПРОМІНЮВАННЯ ТЕЛУРУ ПРИ ЗБУДЖЕННІ ЕЛЕКТРОННИМ УДАРОМ Анотація  PDF
М. М. Ердевді, В. В. Звенигородський, П. П. Маркуш, О. Б. Шпеник
 
Том 16 (2004) Чисельне моделювання лазера на r->m переходах іонізованого кальцію Анотація  PDF
В. А. Кельман, С. О. Зозуля, Ю. О. Шпеник, Є. А. Світличний
 
Том 38 (2015) Спектр свічення електричного розряду в парах аденіну Анотація  PDF
Юрій Юрійович Свида, Марія Іллівна Суховія, Микола Олексійович Маргітич, Мирослав Іванович Шафраньош, Іван Іванович Шафраньош
 
Том 27 (2010) Розрахунки перерізів розсіяння електронів на атомі вуглецю Анотація  PDF
Л. О. Бандурина, В. Ф. Гедеон
 
Том 13 (2003) Утворення 4s0-вакансії при зіткнення атому KrI з електронами Анотація  PDF
В.-Ф. З. Папп
 
Том 44 (2018) Електронне збудження квазіметастабільного стану (4p55s5p)4S3/2 атома Рубідію Анотація  PDF
В. І. Роман, О. О. Боровик
 
Том 20 (2007) Поляризаційні ефекти в двоквантовому збудженні збурених станів атому Ва в присутності додаткового сильного поля нерезонансного випромінювання Анотація  PDF
І. І. Бондар, В. В. Суран
 
Том 24 (2009) Ефективність процесу збудження ексиплексу HgBr* в газорозрядній плазмі на суміші диброміду ртуті та гелію Анотація  PDF
А. О. Малініна, М. М. Гуйван
 
Том 33 (2013) ЕЛЕКТРОННЕ ЗБУДЖЕННЯ МЕТАСТАБІЛЬНИХ СТАНІВ АТОМІВ ІНЕРТНИХ ГАЗІВ Анотація
А. А. Митюрева
 
Том 30 (2011) Експериментальна установка та перші результати дослідження збудження автоіонізаційних станів атомів рубідію електронним ударом Анотація  PDF
В. І. Роман
 
Том 33 (2013) ЗБУДЖЕННЯ МОЛЕКУЛИ ЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ ПОВІЛЬНИМИ ЕЛЕКТРОНАМИ Анотація  PDF
В. В. Звенигородський, М. М. Ердевді, О. Б. Шпеник
 
Том 34 (2013) Енергетичні спектри розсіяних електронів на атомах рубідію Анотація  PDF
В. І. Роман, В. В. Грицько, О. О. Боровик
 
Том 30 (2011) Експериментальні дослідження впливу додатково індукованої поляризації атома барію в основному стані на реалізацію багатофотонних переходів Анотація  PDF
І. І. Бондар, В. В. Суран
 
Том 44 (2018) Фотолюмінесценція кристалічного і склоподібного тіогерманату свинцю Анотація
Д. И. Блецкан, В. Н. Кабаций
 
Том 34 (2013) Фотолюмінесценція аланіну під дією лазерного опромінення Анотація  PDF
М. І. Мигович, В. А. Кельман
 
Том 31 (2012) Фотолюмінесценція гліцину під дією лазерного збудження Анотація  PDF
М. І. Мигович, В. А. Кельман, Ю. О. Шпеник
 
Том 31 (2012) Розрахунки перерізів збудження кремнію електронним ударом Анотація  PDF
Р. Ч. Ковдуш
 
Том 27 (2010) Особливості перерізів розсіяння електронів на атомі вуглецю Анотація  PDF
Л. O. Бандурина, В. Ф. Гедеон
 
Том 39 (2016) Спектр свічення електричного розряду в парах цитозину Анотація  PDF
І. І. Шафраньош, Ю. Ю. Свида, М. І. Суховія, В. Ю. Шкиндя, М. І. Шафраньош
 
Том 43 (2018) Іонізація та автоіонізація атома рубідію електронним ударом Анотація  PDF
В. І. Роман, Л. О. Бандурина
 
Том 29 (2011) Збудження електронним ударом молекул аденіну, тиміну та урацилу у газовій фазі Анотація  PDF
V. Zvenigorodsky
 
Том 43 (2018) Люмінесценція молекул азотистої основи урацилу в різних фазових станах під дією електронного пучка Анотація  PDF
В. В. Кузьма, М. І. Шафраньош, І. Є. Митропольський, М. І. Суховія, Ю. Ю. Свида, І. І. Шафраньош
 
Том 6 (2000) МЕХАНІЗМ ЗБУДЖЕННЯ ЛОКАЛЬНИХ П'ЯТИХВИЛИННИХ КОЛИВАНЬ В АТМОСФЕРІ СОНЦЯ Анотація  PDF
Р. І. Костик
 
1 - 31 з 31 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо