Пошук


 
Випуск Назва
 
Том 30 (2011) Механізм виникнення ядра 8Ве у реакціях 12С(γ,3 α) та 16О(γ,4α) Анотація
С. Н. Афанасьев
 
Том 20 (2007) Перерізи збудження, іонізації та надпружного розсіяння у процесах взаємодії електронів із метастабільними атомами стронцію Анотація  PDF
Т. А. Снігурська, М. О. Маргітич, В. І. Марушка
 
Том 20 (2007) Іонізація молекул урацилу електронним ударом Анотація  PDF
М. І. Суховія, В. В. Медулич, І. І. Шафраньош
 
Том 32 (2012) Дослідження збудження ізомерних станів в (γ,n)-реакціях Анотація  PDF
В. С. Бохінюк, В. І. Жаба, О. М. Парлаг, Л. О. Шабаліна
 
Том 42 (2017) Вимірювання ізомерних відношень виходів для реакцій (γ,n) на важких ізотопах церію Анотація  PDF
Володимир Михайлович Мазур
 
Том 43 (2018) Пружне розсіювання електрона молекулами CF2Cl та CF3 у потенціальному підході Анотація  PDF
Шандор Шандорович Демеш, Володимир Іванович Келемен, Євген Юрійович Ремета
 
Том 37 (2015) Дослідження активаційних рівнів у реакції (γ,γ’)m на ядрах 77Se, 79Br, 89Y, 103Rh і 111Cd Анотація  PDF
В. С. Бохінюк, В. І. Жаба, О. М. Парлаг, Р. М. Плекан, М. М. Пішта
 
Том 11 (2002) ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ ПЕРЕРІЗІВ РЕАКЦІЙ Ag(y,n) Ag, Ag(y,n) Ag Анотація
В. С. Бохінюк, А. П. Осіпенко, О. П. Парлаг, І. В. Хіміч
 
Том 43 (2018) Перерізи автоіонізації атомів цезію та барію при збудженні 5р6 оболонки електронним ударом Анотація  PDF
В. О. Боровик, І. І. Шафраньош, О. О. Боровик
 
Том 13 (2003) Утворення 4s0-вакансії при зіткнення атому KrI з електронами Анотація  PDF
В.-Ф. З. Папп
 
Том 20 (2007) Спостереження процесів утворення негативних іонів стронцію та їх розпаду в оптичному каналі Анотація  PDF
В. І. Марушка, Т. А. Снігурська, І. І. Шафраньош
 
Том 27 (2010) Особливості перерізів розсіяння електронів на атомі вуглецю Анотація  PDF
Л. O. Бандурина, В. Ф. Гедеон
 
Том 20 (2007) Іонізація метастабільних атомів талію Анотація  PDF
В. І. Марушка, Р. О. Федорко, М. О. Маргітич, І. І. Шафраньош
 
Том 30 (2011) Дослідження впливу загрузки детектора при визначенні перерізів за методом пропускання на фільтрованих реакторних пучках Анотація  PDF
О. О. Грицай, С. П. Волковецький, В. А. Лібман
 
Том 27 (2010) Вивчення фотозбудження ізомерного стану 11/2- ізотопу 129Te в реакції (γ,n) Анотація
V. M. Мazur, D. M. Symochko, Z. М. Bigan, Т. V. Poltorzhytska
 
Том 34 (2013) Резонансне збудження автоіонізаційних станів атомів лужних металів електронним ударом Анотація  PDF
О. О. Боровик
 
Том 24 (2009) Дослідження параметрів резонансу Cr-52 методом зсуву середньої енергії фільтрованих нейтронів Анотація  PDF
О. О. Грицай, А. К. Гримало, В. В. Колотий
 
Том 16 (2004) Дослідження ефективного перерізу збудження ізомерного стану ртуті 199mHg в реакціях (γ,γ') та (γ,n) Анотація  PDF
В. С. Бохінюк, О. Г. Окунєв, О. М. Парлаг, М. Т. Саболчій, О. М. Фрадкін, І. В. Хіміч
 
Том 30 (2011) Експериментальна установка та перші результати дослідження збудження автоіонізаційних станів атомів рубідію електронним ударом Анотація  PDF
В. І. Роман
 
Том 30 (2011) Дослідження збудження ізомерних станів на ізотопах індію в реакціях (γ, γ), (γ, n) Анотація  PDF
В. С. Бохінюк, О. М. Парлаг, В. А. Пилипченко
 
Том 33 (2013) ФРАГМЕНТАЦІЯ МОЛЕКУЛ ЦИТОЗИНУ ПІД ДІЄЮ ЕЛЕКТРОННОГО УДАРУ Анотація  PDF
М. І. Шафраньош, І. Ю. Хмара, М. І. Суховія, М. С. Головня, І. І. Шафраньош
 
Том 30 (2011) Дослідження повного нейтронного перерізу гафнію на фільтрованому пучку нейтронів з енергією 59 кеВ Анотація  PDF
О. О. Грицай, А. К. Гримало, В. В. Колотий, В. М. Венедиктов, С. П. Волковецький, В. П. Шахов
 
Том 27 (2010) Дослідження реакції 103Rh(γ,γ')103mRh Анотація  PDF
В. С. Бохінюк, О. Г. Окунєв, О. М. Парлаг, М. Т. Саболчій, О. М. Фрадкін
 
Том 36 (2014) ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ЗБУДЖЕННЯ МЕТАСТАБІЛЬНИХ СТАНІВ ВАЖКИХ ІЗОТОПІВ ТЕЛУРУ В РЕАКЦІЇ (γ,n) В ОБЛАСТІ 10-20 МЕВ Анотація  PDF
В. М. Мазур, Д. М. Симочко, З. М. Біган, П. С. Деречкей
 
Том 36 (2014) ПЕРЕРІЗИ (γ,n)- РЕАКЦІЙ НА ІЗОТОПАХ СРІБЛА 107Ag І 109Ag Анотація  PDF
В. І. Жаба, О. М. Парлаг, Р. М. Плекан
 
Том 44 (2018) Автоіонізація атома стронцію при збудженні 4р6 оболонки Анотація  PDF
В. О. Боровик
 
Том 38 (2015) Метод оптичного потенціалу для розсіювання електрона молекулою Анотація  PDF
Шандор Шандорович Демеш
 
Том 31 (2012) Переріз реакції (γ,n) на ядрі 120 Те В області е1-гігантського резонансу Анотація  PDF
В. М. Мазур, Д. М. Симочко, З. М. Біган, П. С. Деречкей
 
Том 3 (1998) Дослідження ефективних перерізів збудження короткоперіодних ізомерних станів ядер в фотоядерних реакціях Анотація  PDF
Й. З. Беседа, В. С. Бохінюк, А. І. Гутій, А. П. Осипенко, Н. В. Пащенко, М. Т. Саболчі, І. В. Хіміч, Л. О. Шабалина
 
Том 31 (2012) До питання про енергетичну залежність перерізу реакції (,’) Анотація  PDF
В. С. Бохінюк, В. І. Жаба, О. М. Парла
 
Том 28 (2010) Деякі фізичні аспекти радіаційних змін біомолекулярних структур Анотація  PDF
М. І. Суховія, Р. Л. Шваб, М. І. Шафраньош, О. В. Павлючок-Гогерчак, В. В Стецович, І. І. Шафраньош
 
Том 6 (2000) ІОНІЗАЦІЯ МОЛЕКУЛИ D2О ЕЛЕКТРОННИМ УДАРОМ: ПЕРЕРІЗ ОДНОКРАТНОЇ ІОНІЗАЦІЇ Анотація
A. V. Snegursky, A. N. Zavilopulo
 
Том 29 (2011) Іонізація молекули урацилу повільними електронами Анотація  PDF
P. Markush
 
Том 29 (2011) Перерізи ядерних реакцій (n,x) на ізотопах диспрозію, ербію та ітербію Анотація  PDF
N. Dzysiuk, А. Kadenko, I. Kadenko, G. Primenko
 
Том 20 (2007) Спектроскопічне дослідження збудження зовнішніх замкнених оболонок атомів Ca, Sr, Ba електронним ударом Анотація  PDF
С. Ю. Угрин
 
Том 20 (2007) Вплив автоіонізаційних станів на заселення енергетичних рівнів атомів підгрупи алюмінію Анотація  PDF
Л. Л. Шимон
 
1 - 36 з 36 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо