Пошук


 
Випуск Назва
 
Том 42 (2017) Метод функцій Гріна в теорії одноелектронної перезарядки молекулярного іона водню на голих ядрах Анотація  PDF
Володимир Юрійович Лазур, Мирослав Іванович Карбованець, Віталій Вікторович Алексій, Світлана Іванівна Мигалина
 
Том 40 (2016) Електронна структура та оптичні властивості гетероструктур на основі кристалів In4Se3 і In4Te3 Анотація  PDF
Л. Ю. Хархаліс, К. Є. Глухов, Т. Я. Бабука
 
Том 40 (2016) Напилення та фізичні властивості тонких плівок на основі Cu6PS5I Анотація
I. P. Studenyak, V. Yu. Izai, A. V. Bendak, M. M. Kutsyk, P. P. Guranich, P. Kúš, M. Mikula, B. Grančič, T. Roch
 
Том 41 (2017) Оптичні властивості опромінених рентгенівськими променями тонких плівок на основі Cu6PS5I, нанесених магнетронним розпиленням Анотація
Ihor Petrovych Studenyak, Andrii Vasyliovych Bendak, Mykola Oleksiyovych Vizenko, Vitalii Yuriyovych Izai, Andrii Mykhailovych Solomon, Peter Kúš
 
Том 11 (2002) ФОТОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ КРИСТАЛІЧНИХ І СКЛОПОДІБНИХ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ GeS2rSe2(i.x) Анотація  PDF
Д. І. Блецкан, В. М. Кабацій, Т. О. Сакал, М. Ю. Січка
 
Том 42 (2017) Край фундаментального поглинання шаруватих кристалів Ag0.05Cu0.95InP2S6 Анотація  PDF
Павло Павлович Гуранич, Олександр Володимирович Шуста, Олександр Георгійович Сливка, Володимир Семенович Шуста, Рavlo Huranych
 
Том 34 (2013) Спектроскопія кристалів з випадковим розподілом структурних дефектів (спотворень) для випадку релаксацій Дебая та Коіви-Хасігуті Анотація  PDF
Ю. О. Семеренко, В. Д. Нацик
 
Том 36 (2014) ОСОБЛИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНОГО РОЗУПОРЯДКУВАННЯ В КРИСТАЛАХ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ Cu7(Ge1-xSix)S5I Анотація  PDF
А. В. Бендак, О. О. Ямковий, В. В. Біланчук, І. П. Студеняк
 
Том 33 (2013) ЗОННА ЕНЕРГЕТИЧНА СТРУКТУРА СЕГНЕТИЕЛЕКТРИКА – НАПІВПРОВІДНИКА CuInP2 S6 ТА НЕПРЯМІ ОПТИЧНІ ПЕРЕХОДИ В CuInP2(Se0.1 S0.9)6 Анотація  PDF
К. Е. Глухов, В. Ю. Біганич, Е. І. Герзанич
 
Том 35 (2014) Вивчення впливу електронного опромінення на оптичні та люмінесцентні властивості нелегованих та легованих ніобієм кристалів лейкосапфіру Анотація  PDF
Т. Окунева, В. Маслюк, І. Мегела, Я. Пекар, В. Пекар
 
Том 34 (2013) Електрична провідність та край поглинання кристалів Cu7SiS5I Анотація  PDF
В. В. Біланчук, Й. Й. Раті, І. П. Студеняк, Ю. Баніс
 
Том 24 (2009) Оптичний аналог ефекту Бормана в фотонних кристалах Анотація
М. В. Богданова, Ю. Е. Лозовик, С. Л. Эйдерман
 
Том 39 (2016) Ширина забороненої зони та дисперсія показника заломлення шарів AsxSe1-x Анотація  PDF
А. М. Халус, І. Й. Росола, В. М. Різак
 
Том 34 (2013) Фотолюмінесценція аланіну під дією лазерного опромінення Анотація  PDF
М. І. Мигович, В. А. Кельман
 
Том 34 (2013) Видима фотолюмінесценція при кімнатній температурі в g- As2S3 та в стеклах на основі Ge Анотація
G. Lovas, V. Mitsa, R. Holomb, I. Rosola, E. Borkach
 
Том 39 (2016) Оптичні параметри опромінених рентгенівським випромінюванням тонких плівок Cu7GeS5I Анотація
I. P. Studenyak, A. V. Bedak, V. Yu. Izai, А. М. Solomon, P. Kúš, M. Mikula
 
Том 3 (1998) Низькотемпературна люмінесценція суперіонних кристалів Cu6PS5Br Анотація
I. P. Studenyak, M. Kranjcec, V. V. Bunda, Yu. M. Azhniuk, Gy. S. Kovacs, V. V. Panko
 
Том 3 (1998) Вплив іонізуючих випромінювань на зміну показника заломлення халькогенідних склів Анотація  PDF
І. І. Шпак, І. В. Соколюк, Д. Г. Семак
 
Том 3 (1998) Термоіндукована бістабільність та формування дисипативних структур в некристалічних матеріалах Анотація
M. I. Mar'yan
 
Том 22 (2008) Край поглинання стекол системи As2S3 – SbSI Анотація  Без заголовку
О. Г. Гуранич, В. М. Рубіш
 
Том 31 (2012) Температурна та барична поведінка краю фундаментального поглинання монокристалів TlIn(S0,98Se0,02)2 Анотація  PDF
Р. Р. Росул, П. П. Гуранич, О. О. Гомоннай, О. Г. Сливка, О. М. Хмара, О. В. Гомоннай, І. Ю. Роман
 
Том 31 (2012) Фотолюмінесценція гліцину під дією лазерного збудження Анотація  PDF
М. І. Мигович, В. А. Кельман, Ю. О. Шпеник
 
Том 13 (2003) Фізичні властивості модифікованих структур на основі склоподібного Ge2S3 Анотація  PDF
Н. В. Юркович
 
Том 26 (2009) Особливості структури та краю оптичного поглинання нових суперіонних провідників cu6ass5i Анотація  PDF
M. Кайла, І. Студеняк, В. Ізай, В. Панько, О. Кохан, Ю. Мінець, A. Пфітцнер, Д. Франк
 
Том 3 (1998) Природа хімічного зв'язку та край власного поглинання в кристалах CuInP2S6 Анотація  PDF
Ю. М. Височанський, Д. Ш. Ковач, В. В. Митровцій, О. А. Микайло, І. П. Студеняк
 
Том 3 (1998) Природа екситон-фононної взаємодії та статичного структурного розупорядкування в кристалах Cu6PS5Br(I) Анотація  PDF
І. П. Студеняк
 
Том 6 (2000) ДОСЛІДЖЕННЯ КРАЮ ОПТИЧНОГО ПОГЛИНАННЯ В КРИСТАЛАХ Sn2P2S6 ТА SnP2S6 Анотація  PDF
І. П. Студеняк, В. В. Митровцій, Д. Ш. Ковач, О. А. Микайло, М. І. Гурзан, Ю. М. Височанський
 
Том 5 (1999) Край оптичного поглинання та фазові переходи в кристалах СuІnР26 Анотація  PDF
І. П. Студеняк, В. В. Митровцій, Д. Ш. Ковач, О. А. Микайло, М. І. Гурзан, Ю. М. Височанський
 
1 - 28 з 28 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо