Пошук


 
Випуск Назва
 
Том 42 (2017) Моделювання електронної і граткової підсистем в шаруватому кристалі β-InSe з перших принципів Анотація  PDF
Любов Юріївна Хархаліс, Костянтин Євгенійович Глухов, Тетяна Ярославівна Бабука
 
Том 40 (2016) Роль дисперсійної взаємодії у стабільності структури шаруватого антиферомагнетика MnPS3 Анотація  PDF
Т. Я. Бабука, К. Є. Глухов, Ю. М. Височанський, М. Маковська-Янусік
 
Том 40 (2016) Вплив електронного та гамма-опромінення на діелектричні властивості кристалів Sn2P2S6 Анотація  PDF
О. О. Молнар, Г. В. Васильєва, І. І. Гайсак, М. Т. Саболчій, І. М. Стойка, О. О. Грабар
 
Том 42 (2017) Характеристики сильнострумового наносекундного розряду на сумішах гелію та аргону з малими домішками пари води Анотація  PDF
Владислав Валерійович Данило, Олександр Йосипович Миня, Олександр Камілович Шуаібов, Ігор Васильович Шевера, Золтан Тиборович Гомокі, Мар'яна Василівна Дудич
 
Том 40 (2016) Модельні розрахунки енергетичної структури кристалів типу Сu6PS5Br Анотація  PDF
С. І. Грабарь, А. Я. Штейфан, К. Є. Глухов, І. П. Студеняк, І. І. Небола
 
Том 42 (2017) Особливості підготовки торців кварцових оптичних волокон для нанесення плівок бактеріородопсину Анотація  PDF
Ігор Іванович Сакалош, Іван Іванович Трикур, Михайло Юрійович Січка, Іван Йосипович Цьома, Василь Михайлович Різак
 
Том 13 (2003) Квантово-механічні розрахунки зарядового стану атомів у монокристалах Cd2P3Cl(Br,I) Анотація  PDF
В. М. Жихарев, І. Д. Сейковський
 
Том 42 (2017) Фононні спектри сімейства аргіродитів Анотація  PDF
Іван Іванович Небола, Алексина Ярославівна Штейфан, Антон Федорович Катаниця, Ігор Петрович Студеняк
 
Том 44 (2018) Наносекундний розряд в повітрі атмосферного тиску з ектонним внесенням парів заліза і міді в плазму та його застосування в нанотехнологіях Анотація  PDF
О. К. Шуаібов, В. В. Данило, О. Й. Миня, А. О. Малініна, С. Ю. Неймет
 
Том 44 (2018) Опис і фононні спектри кристалів типу Cu7GeS5I Анотація  PDF
А. Ф. Катаниця, І. І. Небола, І. П. Студеняк
 
Том 3 (1998) Стаціонарні стани нуклонів в деформованому потенціалі Вудса- Саксона в рамках адіабатичного підходу Анотація  PDF
І. В. Хіміч
 
Том 5 (1999) Спектр мас кварконіїв з врахуванням тензорних сил Анотація  PDF
І. І. Гайсак, В. І. Лендєл, В. С. Морохович
 
Том 3 (1998) Асиметричні моди масових розподілів уламків фотоподілу ядра торію-232 Анотація  PDF
О. І. Лендел, В. Т. Маслюк, О. О. Парлаг, Д. І. Сікора
 
Том 5 (1999) Незвичайна температурна трансформація спектрів люмінесценції в шаруватих кристалах BiOCl:Ti Анотація  PDF
В. В. Бунда
 
Том 28 (2010) Низькочастотні особливості фононних спектрів твердих розчинів заміщення Анотація  PDF
И. А. Господарев, В. И. Гришаев, А. В. Котляр, К. в. Кравченко, Е. В. Манжелий, Е. С. Сыркин, С. Б. Феодосьев, И. К. Галетич
 
Том 39 (2016) Трансформація фононних спектрів кристалів типу ABC3 c катіонними вакансіями Анотація  PDF
І. М. Шкирта, І. І. Небола
 
Том 3 (1998) ВКС нейтрон - протон в реакції 2H(d,pd) при енергії 13.6 МеВ Анотація  PDF
В. І. Гранцев, І. П. Дряпаченко, Віт. М. Пірнак, О. М. Поворозник, А. П. Пшедзял, Ю. С. Рознюк, Б. А. Руденко, Б. Г. Стружко, В. А. Пилипченко
 
Том 3 (1998) Низькотемпературна люмінесценція суперіонних кристалів Cu6PS5Br Анотація
I. P. Studenyak, M. Kranjcec, V. V. Bunda, Yu. M. Azhniuk, Gy. S. Kovacs, V. V. Panko
 
Том 39 (2016) Оптичні характеристики наносекундного розряду на суміші повітря з парами цинку Анотація  PDF
О. Й. Миня, О. К. Шуаібов, З. Т. Гомокі, В. В. Данило, М. М. Чаварга, Л. Е. Кукрі
 
Том 3 (1998) Композиційні закономірності структури та особливості фононних спектрів сімейства кристалів з (2ах2ах2а) –надграткою Анотація  PDF
І. І. Небола, О. Ф. Іваняс, І. М. Шкирта, Д. І. Кайнц, М. Д. Довка
 
Том 39 (2016) Люмінесценція молекул гуаніну в газовій фазі під дією пучка електронів Анотація  PDF
Ю. Ю. Свида, М. І. Шафраньош, Е. Шамудовський, І. І. Перчак, М. О. Маргітич, M. І. Суховія, М. М. Чаварга, І. І. Шафраньош
 
Том 3 (1998) Відтворення густини фононних станів з теплових експериментів: розрахункові можливості Анотація  PDF
В. М. Різак, І. М. Різак, І. П. Коссей, В. В. Маслюк
 
Том 39 (2016) Спектр свічення електричного розряду в парах цитозину Анотація  PDF
І. І. Шафраньош, Ю. Ю. Свида, М. І. Суховія, В. Ю. Шкиндя, М. І. Шафраньош
 
Том 43 (2018) Параметри плазми сильнострумого наносекундного розряду в повітрі з малими домішками парів міді Анотація  PDF
А. М. Малініна, О. М. Малінін, О. К. Шуаібов, В. В. Данило
 
Том 5 (1999) Край оптичного поглинання та фазові переходи в кристалах СuІnР26 Анотація  PDF
І. П. Студеняк, В. В. Митровцій, Д. Ш. Ковач, О. А. Микайло, М. І. Гурзан, Ю. М. Височанський
 
1 - 25 з 25 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо